Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP JIHLAVA 19.11.2012 Jihlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP JIHLAVA 19.11.2012 Jihlava."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP JIHLAVA 19.11.2012 Jihlava

2 ROZPRACOVANÝ NÁVRH PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU VLOŽIT OBRÁZEK: PROBLÉMOVÝ VÝKRES (CELÝ, PŘÍP. CHARAKTERISTICKÝ VÝŘEZ) návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava

3 NÁVRH LEGENDY PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava

4 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC A VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ VLOŽIT OBRÁZEK: VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU (S VYBRANOU OBCÍ A) návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava ZÚR kraje Vysočina - Respektovat a zpřesnit koridory a plochy dopravní, technické infrastruktury a ÚSES vymezené v ZÚR kraje Vysočina: - dopravní infrastruktury DP01, DK01, DK18, DK27, DK28, DK32, vymezené jako VPS v ZÚR kraje Vysočina. - koridory technické infrastruktury E06, E07, E08, E21 vymezené jako VPS v ZÚR kraje Vysočina.

5 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC A VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Proběhl průzkum pomocí dotazníkového šetření. Některé závěry z tohoto zjištění byly zahrnuty do vyhodnocení RURÚ. SWOT ANALÝZA Velmi dobré podmínky pro hospodářský rozvoj, dobré podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území, průměrné podmínky životního prostředí. návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava

6 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC B VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava ZÚR kraje Vysočina - Respektovat a zpřesnit koridory a plochy dopravní, technické infrastruktury a ÚSES vymezené v ZÚR kraje Vysočina: - dopravní infrastruktury DK19 (silnice II/353), DK32 (silnice II/206), vymezené jako VPS v ZÚR kraje Vysočina. Urbanistická problematika - V rozvojových záměrech zohlednit polohu obce v rozvojové oblasti republikového významu OB11 Jihlava a s návazností na rozvojovou osu republikového významu OS6, ve vzdálenosti do 5 km od MÚK na dálnici D1.

7 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – OBEC A VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Proběhl průzkum pomocí dotazníkového šetření. Některé závěry z tohoto zjištění byly zahrnuty do vyhodnocení RURÚ. SWOT ANALÝZA Dobré podmínky pro hospodářský rozvoj, velmi dobré podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území, zhoršené územní podmínky životního prostředí. návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava

8 KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PODLE ŘEŠITELNOSTI V ÚPD návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava

9 POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Z ÚAP pro řešení ÚP vyplývá následující: Respektovat limity využití území: - silnice I/38, II/602, II/405, II/352, II/523... včetně jejich OP - železnici č. 225, 240 a jejich ochranné pásmo - vedení plynu včetně ochranných a bezpečnostních pásem - ochranné pásmo komunikačních zařízení - ochranné pásmo nadzemních směrů… Zohlednit záměry: - silniční spojení Jihlava – Znojmo – přeložka - zlepšení silničního napojení Pelhřimova a Pacova s dostavbou obchvatu Velkého Beranova s napojením na EXIT 119 - novostavba vedení 110kV obchvat Jihlavy … Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava Požadavky na zadání územního plánu

10 DOTAZY Ucelená metodika pro úplné aktualizace ÚAPo „shora“? MMR – KRAJE – ORP návrh 2. úplné aktualizace ÚAP Jihlava

11 DĚKUJI ZA POZORNOST ORP JIHLAVA Jan Caha jan.caha@jihlava-city.cz 19. 11. 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina


Stáhnout ppt "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAPo ORP JIHLAVA 19.11.2012 Jihlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google