Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“ Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“ Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl."— Transkript prezentace:

1 Seminář „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“ Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona 11.11.2015 Mgr. Alice Strnadová, MBA ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Hlavní sestra ČR

2 Informace k vnitřnímu (vnitrorezortnímu) připomínkovému řízení návrh zákona rozeslán k připomínkám dne 1.6.2015 možnost připomínkovat do 22.6.2015 (členové PT Rady hospodářské a sociální dohody pro zdravotnictví do 1.7.2015) Připomínkující místa:  odbory  VZP, Svaz zdravotních pojišťoven  profesní sdružení, odborné společnosti (např. ČAS, ČLS JEP, ČLK, Asociace nemocnic, Asociace zdravotnických škol, ……)  MŠMT  PT RHSD pro zdravotnictví

3 Informace k vnitřnímu (vnitrorezortnímu) připomínkovému řízení  celkem 1149 připomínek od 72 připomínkujících subjektů  připomínky jsou často protichůdné, vyjádření k variantním řešením taktéž  připomínky vyhodnoceny, ale prozatím nevypořádány

4 Informace k vnitřnímu (vnitrorezortnímu) připomínkovému řízení  nejvíce připomínek ke vzdělávání a kompetencím všeobecným sester, zdravotnických asistentů  kritizována často dvojkolejnost vzdělávání  nesouhlas s rušením vzdělávání v některých oborech na SZŠ (Asistent zubního technika, laboratorní asistent, nutriční asistent)  značná nejednotnost o celoživotním vzdělávání, kontrole CŽV a registraci NLZP

5 Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona  PS pro NLZP zřízena dne 31.7.2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví (příkaz ministra č. 18/2015) Poslání a úkoly PS pro NLZP:  podílení se na řešení odborných problémů souvisejících s výkonem NLZP  vyjadřování se k návrhům právních předpisů týkajících se výkonu a vzdělávání NLZP a připravovaných MZ ČR

6 Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona Složení:  2 zástupci MZ ČR  zástupce ČAS  2 zástupci Výboru pro zdravotnictví PS ČR  zástupce Odboru kompatibility ÚV ČR  2 zástupci MŠMT (za VŠ, SŠ a VOŠ)  2 zástupci vzdělavatelů NLZP (1 za VŠ, 1 za SŠ a VOŠ)  zástupce za profesi všeobecné sestry  zástupce Asociace krajů ČR  zástupce odborů

7 Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona  PS zasedala 3x, hlavním tématem vzdělávání a činnosti všeobecných sester a zdravotnických asistentů ve spojitosti s předložením návrhu nového zákona Výstupy:  nejednotné  ? - zvýší se počet zdravotnických pracovníků změnou vzdělávání, posílením kompetencí?  požadavek zajistit MZ a MŠMT data o aktuálním počtu NLZP, o počtech absolventů ( z toho nastupujících do praxe nebo pokračujících ve studiích). Informace budou sděleny dnes Ing. Bartůňkovou (ÚZIS)

8 Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona Realizace zákona:  shoda, že je nutné předložený návrh zákona ještě upravit (např. v oblasti CŽV, registru, ?? kvalifikačního vzdělávání) Úkoly:  vydefinovat rozsah činností absolventa s maturitní zkouškou, poté zahájit realizaci potřebných kroků v úpravě vzdělávání (stanovisko MŠMT)  analýza CŽV  otázky registru NLZP ze zákona č. 96/2004 Sb.  vytvoření kompetenčního modelu

9 Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona Otázky – kvalifikační vzdělávání:  výkon povolání pod odborným dohledem a přímým vedením (pouze u absolventů nebo u těch, kteří vstupují do zam. poprvé), netýká se psychologů a logopedů  dosažitelnost rady a pomoci ZP  vzdělávání v oborech, která nemají uplatnění  duální vzdělávání v oborech, kde kapacita jedné úrovně se perspektivně jeví do budoucna jako postačující  všeobecná sestra - zdravotní sestra (název profese)  navrácení vzdělávání profese dětské sestry na kvalifikační úroveň

10 Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona Otázky – CŽV:  povinnost pro všechny profese  zajistit cyklické periodické CŽV (kreditní systém nahradit počtem hodin v k. roce, pro sestru návrh 12 hodin  možnost 2/3 absolvovat u svého zaměstnavatele  plán CŽV bude stanovovat zaměstnavatel  zrušení průkazu odbornosti

11 Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl a realizace zákona Otázky:  specializační vzdělávání  změny v oblasti akreditačních řízení  otázky Registru (nyní především kontrola CŽV, registr dle zákona č. 372/2011 Sb.,)  změny v oblasti uznávání kvalifikací

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání“ Výstupy z pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání – směřování, cíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google