Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický okruh Ekonomické předměty Téma Řízení zásob Ročník 3. Jméno autora Ing. Petra Koudelková Anotace Žáci získají informace o řízení zásob v podniku, jejich rozdělení a optimalizaci Datum tvorby

2 Řízení zásob Ing. Petra Koudelková

3 Druhy zásob  suroviny a materiály, které se stávají bezprostředně součástí vyráběných produktů (např. kovy, dřevo, papír, obilí, maso, stavební hmoty atd.)  pomocné materiály, které se nestávají součástí vyráběných produktů, ale slouží k zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů (např. oleje, mazadla atd.)  obaly (přepravní i spotřebitelské)  energie, voda  nakupované díly a polotovary, které se montují do výrobků vyráběných podnikem  (např. ložiska, motory atd.)  náhradní díly pro stroje, zařízení, dopravní prostředky  obchodní zboží, tj. výrobky, které podnik bez dalšího zpracování prodává svým odběratelům  drobné nářadí (šroubováky, kleště, vrtáky atd., pokud nesplňují podmínky pro zařazení do dlouhodobého majetku,  kancelářské potřeby a ochranné pomůcky

4 Zásobování  Základní funkcí zásobování je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky, a to v potřebném množství, sortimentu a kvalitě a ve správnou dobu a na správném místě.  Aby mohla být naplněna základní funkce zásobování, je třeba, aby útvar zásobování kvalitně plnil následující dílčí úkoly: věcně správné, včasné a úplné zjišťování budoucích potřeb zjišťování potenciálních disponibilních zdrojů, a to nejen vnějších (u dodavatelů),ale i vnitřních úplné a včasné projednání krytí zjištěných potřeb (prostřednictvím kupních smluv a objednávek) trvalé sledování realizace dodávek a včasné řešení případných odchylek zajišťování technicky a ekonomicky vhodného skladovacího systému a jeho účelné fungování vedení evidence celého zásob

5 Řízení zásob pomocí ABC Jedna z nejběžnějších metod, zásoby člení (tato metoda) do 3 skupin:  Skupina A –základní suroviny, které nezbytně potřebujeme pro výrobu, spotřebovává se ve velkém množství, bývají druhově málo početné, ale objemem vynaložených financí zaujímají nevětší prostor  Skupina B – zásoby, které se relativně snadno a rychle objednávají a jejich spotřeba není tak nákladově významná, počet druhů je výrazně vyšší než u skupiny A, objemem spotřeby jsou nižší než A => stačí stanovit a hlídat minimální skladový limit  Skupina C – počtem druhů zásob největší, objemem spotřeby nejméně významná, př. zásoby kancelářských tužek, hygienických potřeb pro zaměstnance – není efektivní plánovat nákup samostatně po jednotlivých položkách – doporučuje se využívat metodu souhrnného finančního normativu na určitý časový interval (např. měsíc)

6 Řízení zásob  Rychlost obratu (oběhu) zásob: Počet obrátek = celková spotřeba / průměrná zásoba = Jak často zásoby musíme nakoupit  Doba obratu zásob: Doba obratu = 365 dní / počet obrátek (jednotka = dny) = Jak dlouho držíme zásoby v podniku (čas, který uplyne od doby nákupu zboží po jeho spotřebu)

7 Normování zásob  Zásoba běžná – zásoba ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby, MAX je maximální stav zásob po dodávce, MIN je minimální stav zásoby těsně před novou dodávkou  Zásoba pojistná – množství zásoby na skladě navíc nad běžnou zásobu pro případ, kdy se dodavatel opozdí s dodávkou, zajišťuje, aby výroba nestála kvůli nedostatku materiálu  Zásoba technická – pouze u některých druhů zásob, u kterých se požaduje z technologických důvodů určitý čas na dosušení zásoby (u dřeva) nebo dozrání (u některých sýrů) apod. Nelze ji čerpat předčasně, protože ještě není technologicky připravená  Dodávkový cyklus – čas mezi dvěma smluvními dodávkami od dodavatele

8 Normování zásob

9 Zásady racionálního zásobování  nakupujte jen to, co potřebujete (nakupovat to, co nepotřebujeme jen proto, že je to za výhodnou cenu, vede většinou ke ztrátě, nikoliv k zisku)  nakupujte jen tolik, kolik potřebujete (nedělat velké předzásobení – dnes je řada dodavatelů, přetlak nabídky nad poptávkou; ale pozor – příliš malá zásoba může vést ke krizové situaci – zastavení výroby – zvýší náklady)  zvažujte náklady související s pořízením zásob a i podle toho se rozhodujte, kdy a kolik nakoupit

10 Literatura  SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN  ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, 2011/2012. Zlín, CED ISBN  KOUDELKOVÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Luňáček, Ph.D. MBA


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."

Podobné prezentace


Reklamy Google