Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický okruh Ekonomické předměty Téma Řízení zásob Ročník 3. Jméno autora Ing. Petra Koudelková Anotace Žáci získají informace o řízení zásob v podniku, jejich rozdělení a optimalizaci Datum tvorby11.9.2012

2 Řízení zásob Ing. Petra Koudelková

3 Druhy zásob  suroviny a materiály, které se stávají bezprostředně součástí vyráběných produktů (např. kovy, dřevo, papír, obilí, maso, stavební hmoty atd.)  pomocné materiály, které se nestávají součástí vyráběných produktů, ale slouží k zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů (např. oleje, mazadla atd.)  obaly (přepravní i spotřebitelské)  energie, voda  nakupované díly a polotovary, které se montují do výrobků vyráběných podnikem  (např. ložiska, motory atd.)  náhradní díly pro stroje, zařízení, dopravní prostředky  obchodní zboží, tj. výrobky, které podnik bez dalšího zpracování prodává svým odběratelům  drobné nářadí (šroubováky, kleště, vrtáky atd., pokud nesplňují podmínky pro zařazení do dlouhodobého majetku,  kancelářské potřeby a ochranné pomůcky

4 Zásobování  Základní funkcí zásobování je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky, a to v potřebném množství, sortimentu a kvalitě a ve správnou dobu a na správném místě.  Aby mohla být naplněna základní funkce zásobování, je třeba, aby útvar zásobování kvalitně plnil následující dílčí úkoly: věcně správné, včasné a úplné zjišťování budoucích potřeb zjišťování potenciálních disponibilních zdrojů, a to nejen vnějších (u dodavatelů),ale i vnitřních úplné a včasné projednání krytí zjištěných potřeb (prostřednictvím kupních smluv a objednávek) trvalé sledování realizace dodávek a včasné řešení případných odchylek zajišťování technicky a ekonomicky vhodného skladovacího systému a jeho účelné fungování vedení evidence celého zásob

5 Řízení zásob pomocí ABC Jedna z nejběžnějších metod, zásoby člení (tato metoda) do 3 skupin:  Skupina A –základní suroviny, které nezbytně potřebujeme pro výrobu, spotřebovává se ve velkém množství, bývají druhově málo početné, ale objemem vynaložených financí zaujímají nevětší prostor  Skupina B – zásoby, které se relativně snadno a rychle objednávají a jejich spotřeba není tak nákladově významná, počet druhů je výrazně vyšší než u skupiny A, objemem spotřeby jsou nižší než A => stačí stanovit a hlídat minimální skladový limit  Skupina C – počtem druhů zásob největší, objemem spotřeby nejméně významná, př. zásoby kancelářských tužek, hygienických potřeb pro zaměstnance – není efektivní plánovat nákup samostatně po jednotlivých položkách – doporučuje se využívat metodu souhrnného finančního normativu na určitý časový interval (např. měsíc)

6 Řízení zásob  Rychlost obratu (oběhu) zásob: Počet obrátek = celková spotřeba / průměrná zásoba = Jak často zásoby musíme nakoupit  Doba obratu zásob: Doba obratu = 365 dní / počet obrátek (jednotka = dny) = Jak dlouho držíme zásoby v podniku (čas, který uplyne od doby nákupu zboží po jeho spotřebu)

7 Normování zásob  Zásoba běžná – zásoba ze které se průběžně vydává podle požadavků výroby, MAX je maximální stav zásob po dodávce, MIN je minimální stav zásoby těsně před novou dodávkou  Zásoba pojistná – množství zásoby na skladě navíc nad běžnou zásobu pro případ, kdy se dodavatel opozdí s dodávkou, zajišťuje, aby výroba nestála kvůli nedostatku materiálu  Zásoba technická – pouze u některých druhů zásob, u kterých se požaduje z technologických důvodů určitý čas na dosušení zásoby (u dřeva) nebo dozrání (u některých sýrů) apod. Nelze ji čerpat předčasně, protože ještě není technologicky připravená  Dodávkový cyklus – čas mezi dvěma smluvními dodávkami od dodavatele

8 Normování zásob

9 Zásady racionálního zásobování  nakupujte jen to, co potřebujete (nakupovat to, co nepotřebujeme jen proto, že je to za výhodnou cenu, vede většinou ke ztrátě, nikoliv k zisku)  nakupujte jen tolik, kolik potřebujete (nedělat velké předzásobení – dnes je řada dodavatelů, přetlak nabídky nad poptávkou; ale pozor – příliš malá zásoba může vést ke krizové situaci – zastavení výroby – zvýší náklady)  zvažujte náklady související s pořízením zásob a i podle toho se rozhodujte, kdy a kolik nakoupit

10 Literatura  SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 268 s. ISBN 978-80-247-4004-1.  ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, 2011/2012. Zlín, CED 2011. ISBN 978-80- 8301-01-2.  KOUDELKOVÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. 88 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Luňáček, Ph.D. MBA


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."

Podobné prezentace


Reklamy Google