Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Termín semináře od 10:40 do 11:10 hodin Místo konání Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum Individuální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Termín semináře od 10:40 do 11:10 hodin Místo konání Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum Individuální."— Transkript prezentace:

1 Transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Termín semináře od 10:40 do 11:10 hodin Místo konání Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum Individuální projekt odboru sociálních služeb a sociálního začleňování "Podpora transformace sociálních služeb"

2 Zkušenosti z 8 letého procesu 2

3 3 Historický kontext sociální služby do roku 1989 zajišťoval stát, prostřednictvím okresních ústavů sociálních služeb v souvislosti s reformou veřejné správy v roce 2002 zařízení soc. služeb zřizovaná státem převedena na kraj zařízení ve špatném stavu, historické budovy a zámky (zámek v Hošťálkovech, zámek v Jindřichově, Zámek Dolní Životice) vědomí nezbytnosti transformace pobytových sociálních služeb (segregování lidí s postižením na okraj společnosti, potlačení individuality člověka, moc ústavu nad uživatelem služby)

4 Objekty, ve kterých jsou často sociální služby poskytovány 4

5 5 Historický kontext identifikované vize – opustit nevhodné prostory zámku v Hošťálkovech a pilotně transformovat organizaci Harmonie, p.o. v průběhu let 2002 – 2004 přestěhování uživatelů do pěti rodinných domků ve Městě Albrechticích – chráněné bydlení v roce 2007 do zrekonstruovaného objektu v Krnově – dům komunitního typu (domov pro osoby se zdravotním postižením) zámek byl opuštěn, ředitelka organizace získala za osobní nasazení pro vytvoření lepších podmínek k životu v běžné společnosti pro stovku žen s mentálním postižením cenu Milana Chába 2007

6 6 Historický kontext zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – důraz na kvalitu s důsledným respektováním lidských práv a základních lidských svobod jednoznačnou podporou procesu transformace bylo schválení významného strategického materiálu Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb), dále jen „Koncepce“

7 7 Opatření vyplývající z Koncepce opouštět stávající objekty vytvořit analýzu uživatelů s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a přáním provést transformaci poskytovaných sociálních služeb v souladu s principy uvedenými v této koncepci (humanizace, individualizace, služby v přirozeném prostředí člověka) vycházet z obecných principů normality (zachování rytmu běžného dne a týdne, oddělení sféry práce od sféry bydlení a volného času, prožívání běžného ročního období atd.)

8 8 Hlavní milníky transformačního procesu v Moravskoslezském kraji 1.rozhodnutí s definitivní platností opustit nevyhovující objekty (převážně zámky v odlehlých oblastech) pro bydlení a do těchto do opuštění neinvestovat zásadní finanční prostředky, naopak vytvořit síť moderních pobytových služeb s komunitním charakterem; »spuštění systémové změny v poskytování pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2.realizace pilotního projektu – transformace ÚSP Harmonie v Hošťálkovech a opuštění objektu zámku 3.stanovení transformačního procesu jako prioritní oblasti v MSK, do tohoto procesu jsou zapojeny všechny příspěvkové organizace kraje poskytující pobytové sociální služby

9 Program pro budoucnost Programové prohlášení rady Moravskoslezského kraje na volební období 2008 – 2012 (schváleno Radou MSK, březen 2009) Oblast sociální péče – cíl: zvýšení kvality sociálních služeb transformovat pobytové služby pro lidi se zdravotním postižením do moderních forem vytváření podmínek pro zlepšení kvality života obyvatel se zdravotním postižením trvale udržitelný rozvoj sociálních služeb

10 10 Programové dokumenty Moravskoslezského kraje k rozvoji sociálních služeb v kraji a)Současnost  Koncepce kvality sociálních služeb v MSK (včetně transformace pobytových sociálních služeb); schváleno ZMSK červen 2008  1. akční plán realizace Koncepce kvality sociálních služeb; schváleno Radou MSK říjen 2008  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2010 – 2014; schváleno ZMSK září 2010  Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2009- 2013 (v pořadí již třetí); schválen ZMSK září 2008

11 11 Programové dokumenty Moravskoslezského kraje k rozvoji sociálních služeb v kraji b) Kontinuita  Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji; schváleno ZMSK 2004  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009; schváleno ZMSK 2007

12 12 Ekonomické zabezpečení rozvoje kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a)z rozpočtu kraje Dotační programy MSK zaměřené do oblasti sociálních služeb:  Program rozvoje sociálních služeb v MSK na rok 2011  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2011  Program realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2011

13 13 Ekonomické zabezpečení rozvoje kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji další zdroje  Finance z fondů Evropské unie (ROP Moravskoslezsko, ESF, IOP)  Státní rozpočet ČR (ISPROFIN)  Program švýcarsko-české spolupráce

14 14 Pilotní zkušenosti 1.ÚSTAV S KOMUNITNÍM BYDLENÍM Harmonie, p.o. - Krnov -pro 60 uživatelů vytvořeno 7 komunit -změna poskytované péče na komunitní způsob -pokoje vybavené uzamykatelnou skříní, komodou, nočním stolkem,polohovací postelí, křesly, konferenčním stolkem, jídelním stolem a židlemi, stavebně oddělené sociální zázemí se sprchou, toaletní mísou a umyvadlem Výraznější prvky humanizace než transformace

15 Harmonie, p.o. Krnov 15

16 16 Modelové zkušenosti 2.HVĚZDICOVITÝ ÚSTAV Náš svět, p.o., Pržno -zařízení tvoří areál rozdělený do několika samostatných objektů  Domov U Včelína DZR - 18 osob  Domov U Slunečnice DOZP - 27 osob  Domov U Zvonu DOZP - 29 osob  Domky U Lesa CHB - 16 osob (3 domky) DOZP - 16 osob (2 domky)  Domky Pod LysouDOZP – 28 osob

17 17 Modelové zkušenosti Náš svět, p.o., Pržno -jednotlivé domky zahrnují chráněné bydlení, pavilon pro trvale ležící a imobilní uživatele s těžkým mentálním postižením, bydlení pro uživatele s lehkým a středním mentálním postižením -k dispozici posilovna, víceúčelový sál, dílny, bazén, zahrada, skleník, tělocvična, masáže a vodoléčba, místnost pro elektroléčbu, společenské místnosti

18 Náš svět, p.o. - Pržno 18

19 Modelové zkušenosti 3.VELKÁ SKUPINOVÁ BYDLENÍ Harmonie, p.o. – Město Albrechtice -možnost života v komunitách, které fungují jako samostatné jednotky -podíl na zajištění chodu domácností 19

20 20 Cílem je transformace nikoliv pouze humanizace! Tato cesta realizace transformace sice přinášela zkvalitnění života jednotlivých uživatelů, ale byla opuštěna jako nevyhovující.

21 21 Modelové zkušenosti 4.CHRÁNĚNÁ BYDLENÍ - DOMKY -snížení kapacity z počtu max. 24 osob na 14 osob -vznik specializovaných sociálních služeb (např. pro osoby s duševním onemocněním) -provázanost služeb v území, rozvoj sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace

22 Chráněné bydlení – domky, realizované akce 22

23 23 Dlouhodobá vize MSK transformovat všechny stávající ústavní služby na zařízení komunitního typu, kde žijí ženy i muži, s co nejnižší kapacitou osob (rekonstrukce, výstavba objektů), pobytové služby poskytovat vždy v náležité kvalitě opouštět objekty zcela nevyhovující pro poskytování kvalitních sociálních služeb (historické budovy, zámky) směřování k poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí, upřednostnění ambulantních a terénních služeb před pobytovými život osob s postižením musí být srovnatelný s životem jejich vrstevníků (možnost využívat všech běžných zdrojů, vzdělávat se, pracovat, navazovat partnerské vztahy) jednoznačně vždy vycházet z individuálních potřeb a přání uživatelů služeb (návrat do původního prostředí atd.)

24 24 Pozitivní stránky transformace Lidé se zdravotním postižením: odcházejí do běžného života žijí v prostředí, které je pro ně opravdovým domovem využívají nejen profesionální pomoc, ale i přirozenou podporu (rodina, přátelé, sousedé) si volí vlastní aktivity a organizaci času

25 25 Pozitivní stránky transformace lidé prohlášení za nekomunikující, začínají v novém prostředí přirozeně komunikovat osoby se zdravotním postižením dosahují ocenění v celorepublikových soutěžích osoby se zdravotním postižením využívají chráněného i otevřeného trhu práce (např. na pozicích vrátný, údržbář, pracovník v sociálních službách)

26 26 Shrnující tabulka – dokončené akce Celkem realizováno 15 akcí, s celkovou kapacitou 326 osob, ve finančním objemu 334,3 mil Kč. ve finančním objemu 334,3 mil Kč.

27 27 Chráněné bydlení – domky, plánované akce

28 28 Spolupráce v oblasti transformace Slezská diakonie Integrovaný ústav Komorní Lhotka Diakonický institut město Nový Jičín

29 29 Ocenění za přístup k rozvoji sociálních služeb vítězství v Ceně kvality 2008 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLESZKÉHO KRAJE, odbor sociálních věcí zvítězil v Ceně kvality v sociální péči za rok 2008, v kategorii Cena ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb získání nominace na cenu MOSTY 2008 za přijetí Koncepce

30 30 Děkuji za pozornost Mgr. Daniel Rychlik vedoucí sociálního odboru Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 150 E-mail: daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.czdaniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Termín semináře od 10:40 do 11:10 hodin Místo konání Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum Individuální."

Podobné prezentace


Reklamy Google