Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Daniel Rychlik , Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Daniel Rychlik , Ostrava"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Daniel Rychlik 27. 11. 2012, Ostrava
Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb z pohledu Moravskoslezského kraje příspěvku Mgr. Daniel Rychlik , Ostrava

2 Vzdělávání – klíčové téma rozvoje sociální politiky
současnost Koncepce kvality sociálních služeb v MSK (včetně transformace pobytových sociálních služeb); schváleno ZMSK červen 2008 1. akční plán realizace Koncepce kvality sociálních služeb; schváleno Radou MSK říjen 2008 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na léta 2010 – 2014; schváleno ZMSK září 2010 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta (v pořadí již třetí); schválen ZMSK září 2008

3 Vzdělávání – klíčové téma rozvoje sociální politiky
b) kontinuita Koncepce sociálních služeb v Moravskoslezském kraji; schváleno ZMSK 2004 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2008 – 2009; schváleno ZMSK 2007

4 Příprava projektu Příprava projektu – 3 základní pilíře:
1. Strategické dokumenty kraje 2. Zákon o sociálních službách 3. Dotazníkové šetření - osloveno 222 poskytovatelů sociálních služeb – návratnost dotazníků 43% 30 obcí s pověřeným obecním úřadem – návratnost dotazníků 73%

5 Cíle projektu podpora vysoce kvalifikačního růstu pracovníků
zvýšení konkurenceschopnosti kraje cílený rozvoj vybraných nových témat podpora specifických opatření navazujících na jiné strategie kraje

6 Klíčové aktivity projektu
1. Podpora supervize v MSK 1.1 Úvod do supervize v pomáhajících profesích 1.2 Vzdělávání supervizorů pro potřeby sociálních služeb poskytovaných v MSK 1.3 Zajištění supervize pracovníkům v sociální oblasti zařazených do úřadů v MSK 2. Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce s lidmi s velmi těžkým zdravotním postižením 2.1 Základ AAK 2.2 AAK a nácvik gest jazykového programu Makaton 2.3 Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením 2.4 Bazální stimulace

7 Klíčové aktivity projektu
3. Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů 3.1 Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami 3.2 Specifika práce s lidmi s demencí 3.3 Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany 3.4 Základy komunikačních dovedností 4. Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce s rodinou a osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností 4.1 Úvod do mediace 4.2 Výcvik v mediaci 4.3 Krizová intervence 4.4 Facilitace v procesu řízené diskuse

8 Klíčové aktivity projektu
5. Podpora vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace pobytových soc.služeb pro osoby se zdravotním postižením 5.1 Deinstitucionalizace pobytových soc.služeb 5.2 Právní způsobilost a opatrovnictví 5.3 Individuální plánování v pobytových sociálních službách 5.4 Zvládání rizika v životě uživatele sociální služby 5.5 Ochrana práv uživatele pobytových sociálních služeb 5.6 Poskytování služby chráněného bydlení 6. Podpora managementu v sociálních službách 6.1 Kurz manažerských dovedností 6.2 Strategické plánování, řízení změny rozvojového programu organizace

9 Zhodnocení projektu odbornost pracovníků je základní předpoklad pro poskytování kvalitní služby nezbytnost vzdělávání – strategické dokumenty kraje, zákon o soc.službách náročnost povolání v pomáhajících profesích odpověď na reálnou vzdělávací potřebu pracovníků v sociálních službách zajištění poskytování kvalitních sociálních služeb všem osobám ohroženým sociálním vyloučením

10 „Rozumět znamená pomáhat“ Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
K zamyšlení „Rozumět znamená pomáhat“ Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

11 Děkuji za pozornost Mgr. Daniel Rychlik vedoucí odboru sociálních věcí
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 Ostrava Tel.:


Stáhnout ppt "Mgr. Daniel Rychlik , Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google