Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt kraje „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt kraje „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt kraje „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“ Ing. Dana Sačková Mgr. Kateřina Tomisová Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28. dubna 2011

2 2 Identifikace operačního programu a výzvy Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory – Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva – Výzva pro kraje pro předkládání IP v rámci 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb Žádost byla předložena dne 28. 5. 2010 Schválena 18. 11. 2010

3 3 Podpora sociální integrace a sociální služeb Cíl podpory: Podpora se mimo jiné zaměřuje na poskytování sociálních služeb a tvorbu a realizaci sociálně preventivních programů pro cílové skupiny osob, dále na podporu zvyšování odborné a profesní kvalifikace pracovníků v sociální oblasti a na podporu procesů řízení a managementu organizací a subjektů poskytujících služby, především při vstupu do podnikatelského prostředí s cílem posílení možností integrace cílových skupin.

4 4 Základní informace k projektu Zkrácený název: „PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZE“ OBDOBÍ REALIZACE:  1.1.2011 – 1.1.2013 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:  Celkové způsobilé výdaje – 14.104.300,- Kč  Prostředky Evropského sociálního fondu (85%) - 11.988.655,- Kč  Prostředky státního rozpočtu (15%) - 2.115.645,- Kč WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU  www.kr-moravskoslezsky.cz – Sociální věci – Evropské projekty www.kr-moravskoslezsky.cz

5 Realizátor vzdělávacích kurzů VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – 3. března 2011 FINANČNÍ OBJEM – 11. 666. 450 Kč STÁVAJÍCÍ STAV – před ukončením, zasedání komise 2. 5. 2011 PODPIS SMLOUVY – konec května PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ – červenec 2011

6 6 Projektový tým PROJEKTOVÝ MANAŽER - Ing. Dana Sačková ODBORNÝ GARANT – Mgr. Kateřina Tomisová FINANČNÍ MANAŽER – Zuzana Vašinová 2 x ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK ZÁSTUPCI ZE STRANY REALIZÁTORA KLÍČOVÝCH AKTIVIT

7 7 Z čeho projekt vychází Strategické dokumenty kraje:  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK  1. Akční plán realizace Koncepce kvality soc.služeb v MSK  Koncepce kvality soc.služeb v MSK (včetně transformace pobyt.soc.služeb)  V rámci nichž se vyjadřuje podpora celoživotnímu vzdělávání pracovníků, podpora vzdělávacích aktivit poskytovatelů soc.služeb a realizaci vzdělávacích akcí. Dotazníkového šetření realizované v září 2009 Zákon o sociálních službách – ukládá povinnost dalšího vzdělávání, odbornost a profesní růst personálu se promítá do kvality sociální služby

8 8 Cíl projektu  Zvýšení a posílení odborných kompetencí cílové skupiny  Zajištění a podpora supervize v kraji

9 9 Co projekt nabízí Bezplatné vzdělávání v různých oblastech práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením Intenzivní vzdělávání (specializované výcviky, jejichž využitelnost bude i po ukončení projektu), vícedenní kurzy – vše s akreditací MPSV Supervizi pro pracovníky úřadů Podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi zadavateli a poskytovateli soc.služeb i díky možnosti absolvovat společné kurzy Zajištění ubytování i stravy během vzdělávání

10 10 Pro koho je projekt určen - cílová skupina POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  pracovníci v oblasti sociálních služeb (pracovníci v sociálních službách, zdravotnický a ošetřovatelský personál, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci) ZADAVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  pracovníci, kteří působí na odborech sociálních věcí a jsou zařazeni do úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

11 11 Klíčové aktivity projektu 1.Podpora supervize v Moravskoslezském kraji 2.Další vzdělávání v oblasti práce s lidmi s velmi těžkým zdravotním postižením 3.Další vzdělávání v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů 4.Další vzdělávání v oblasti práce s rodinou a osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností 5.Vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb pro osoby s postižením 6.Podpora managementu v sociálních službách

12 12 KA 1 - Podpora supervize v Moravskoslezském kraji Název podaktivityCílová skupinaPočet účastnických míst Časový rozsah Úvod do supervize v pomáhajících v profesích Zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 7524 hodin Vzdělání supervizorů pro potřeby soc.služeb poskytovaných v MSK Zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 15270 hodin Zajištění supervize pracovníkům v soc.oblasti zařazeným do úřadů v MSK Zadavatelé soc.služeb48 supervizních skupin 4x/rok skupinová supervize pro 3 hodinách

13 13 Zajištění supervize na obcích 2. stupně  Obce měly možnost projevit zájem o zajištění supervize  Supervize je určena pracovníkům hmotné nouze a sociálně právní ochrany dětí, na KÚ navíc pracovníkům sociálních služeb a inspektorům  Jedná se o skupinovou formu supervize – dle zakázky každé obce (resp. pracovníků) bude možné upravovat, zda se bude orientovat spíš na otázky týmů nebo jednotlivých kazuistik klientů  Bude probíhat přímo v prostorách úřadů  Obce se rozhodly pro kolik pracovníků supervizi požadují  Min. počet byl stanoven na 4 pracovníky, max. na 15 osob  Obce, které nedosáhly min. počtu pracovníků pro vytvoření vlastní supervizní skupiny, měly možnost dohodnout si s jinou obcí možnost zapojení do jejich skupiny

14 14 Skupinová supervize pro obce 2. stupně a krajský úřad – počet skupin BÍLOVEC1 BOHUMÍN2 BRUNTÁL2 ČESKÝ TĚŠÍN2 NOVÝ JIČÍN2 MĚSTO ALBRECHTICE 1 HLUČÍN1 HAVÍŘOV1 FRÝDEK-MÍSTEK1 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2 KARVINÁ1 KOPŘIVNICE2 OPAVA2 RÝMAŘOV2 OSTRAVA13 KRNOV2 ORLOVÁ2 JABLUNKOV2 TŘINEC2 VÍTKOV1 KRAJSKÝ ÚŘAD4

15 15 KA 2 - Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce s lidmi s velmi těžkým zdravotním postižením Název podaktivityCílová skupinaPočet účastnických míst Časový rozsah Základ alternativní a augmentativní komunikace zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 10016 hodin Kurz AAK a nácvik jazykového programu Makaton poskytovatelé soc.služeb 5040 hodin Kurz Bazální stimulaceposkytovatelé soc.služeb 5024 hodin Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením poskytovatelé soc.služeb 5016 hodin

16 16 KA 3 - Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů Název podaktivityCílová skupinaPočet účastnických míst Časový rozsah Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami poskytovatelé soc.služeb3016 hodin Specifika práce s lidmi s demencí poskytovatelé soc.služeb5016 hodin Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany poskytovatelé soc.služeb6024 hodin Základy komunikačních dovedností zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 7520 hodin

17 17 KA 4 - Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce s rodinou a osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností Název podaktivityCílová skupinaPočet účastnických míst Časový rozsah Úvod do mediacezadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6016 hodin Výcvik v mediacizadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 60100 hodin Krizová intervencezadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 20150 hodin Facilitace v procesu řízené diskuze zadavatelé soc.služeb3016 hodin

18 18 KA 5 - Podpora vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace pobytových soc.služeb pro osoby se zdr. postižením Název podaktivityCílová skupinaPočet účastnických míst Časový rozsah Deinstitucionalizace pob.soc.služeb pro osoby se zdr.postižením zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 606 hodin Právní způsobilost a opatrovnictví zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6012 hodin Individuální plánování v pobyt.soc.službách zaměřených na osoby s postižením zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6024 hodin Zvládání rizika v životě uživatele poskytovatelé soc.služeb 607 hodin

19 19 Pokračování kl.aktivity 5 Název podaktivityCílová skupinaPočet účastnických míst Časový rozsah Ochrana práv uživatelů pobytových soc.služeb zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6012 hodin Poskytování služby chráněného bydlení zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6016 hodin

20 20 KA 6 - Podpora managementu v sociálních službách Název podaktivityCílová skupinaPočet účastnických míst Časový rozsah Kurz manažerských dovedností zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6024 hodin Strategické plánování, řízení změny rozvojového programu organizace poskytovatelé soc.služeb 6024 hodin

21 21 Předpokládané výstupy projektu 1 205 účastnických míst v kurzech 1 osoba se může účastnit max. 3 jakýchkoliv kurzů = 402 podpořených osob 904 úspěšných absolventů kurzů

22 22 Jak je možné se do projektu zapojit ? Klíčové aktivity budou zajištěny dodavatelsky Vznikne webový portál, kde bude možné získat podrobné informace o jednotlivých vzdělávacích aktivitách – anotace kurzů, přednášející, místo a termíny kurzů, informace o přihlášení a výběru účastníků Přihlašování bude možné elektronickou cestou zasláním přihlášky Do přihlášky bude nutné vepsat pracovní pozici, délku praxe v sociální oblasti, název zaměstnavatele, rozhodovat bude i pořadí přihlášení, bude tendence uspokojit zájemce ze všech regionů kraje

23 23 Pokračování… U některých kurzů (zejména dlouhodobé výcviky) bude výběr probíhat ještě prostřednictvím výběrové komise na krajském úřadě tak, aby byla co nejvíce zajištěna efektivnost poskytnutého vzdělávání a také s ohledem na další nastavené podmínky v rámci akreditace (např. pohovor) Zahájení realizace vzdělávání – předpoklad červen/červenec 2011

24 24 Vize, aneb co by projekt ještě mohl přinést V rámci všech vzdělávacích aktivit budou účastníci kurzů vyzváni k vyjádření svých dalších vzdělávacích potřeb V rámci zajištění supervize pro úřady bude vyhodnocováno, co supervize pracovníkům přinesla, co se na úřadě zlepšilo/zhoršilo, bude zpracována analýza probíraných témat Po ukončení projektu by v kraji měli být k dispozici noví supervizoři, kterých je v současné době na území našeho kraje nedostatek Realizací projektu se možná v kraji přiblíží vzdělávání v oblastech, které je s ohledem na vzdálenost nyní špatně dostupné – bude prostor pro vznik akreditovaných kurzů na území kraje

25 25 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Individuální projekt kraje „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském."

Podobné prezentace


Reklamy Google