Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ Ing. Markéta Hučková, odbor evropských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ Ing. Markéta Hučková, odbor evropských."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ Ing. Markéta Hučková, odbor evropských projektů Mgr. Gabriela Rajdusová, odbor sociálních věcí Mgr. Denisa Staníková, odbor sociálních věcí Krajský úřad Moravskoslezského kraje

2 2 Identifikace operačního programu a výzvy Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory – Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva – Výzva pro kraje pro předkládání IP v rámci 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb Žádost byla předložena dne 24. 8. 2010 Schválena 17. 2. 2011

3 3 Základní informace k projektu Zkrácený název: „PODPORA PROCESU TRANSFORMACE“ OBDOBÍ REALIZACE:  1.3.2011 – 28.2.2013 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:  Celkové způsobilé výdaje – 11.075.620,- Kč  Prostředky Evropského sociálního fondu (85%) – 9.414.277,- Kč  Prostředky státního rozpočtu (15%) – 1.661.343,- Kč WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU  www.kr-moravskoslezsky.cz – Sociální věci – Evropské projekty www.kr-moravskoslezsky.cz

4 4 Projektový tým PROJEKTOVÝ MANAŽER - Ing. Markéta Hučková ODBORNÝ GARANT – Mgr. Gabriela Rajdusová FINANČNÍ MANAŽER – Bc. Zuzana Vašinová REFERENT PRO TRANSFORMACI – Mgr. Denisa Staníková KONULTANT PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D. 1 x ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

5 5 Z čeho projekt vychází Strategické dokumenty kraje:  Koncepce kvality soc.služeb v MSK (včetně transformace pobyt.soc.služeb)  Za účelem poskytování kvalitních sociálních služeb a nastartování procesu transformace pobytových sociálních služeb probíhá intenzivní metodická podpora příspěvkových organizací zapojených do celého procesu a aktivní vyhledávání vhodných objektů, pozemků a bytů. Zákon o sociálních službách – ukládá povinnost dalšího vzdělávání, odbornost a profesní růst personálu a promítá se do kvality sociální služby

6 6 Cíl projektu  Podpora transformace  Nastavení jednoznačné struktury řízení  Koordinace a organizace procesu transformace pobytových sociálních služeb  Zajištění kvality a vyhodnocení efektivity  Zavedení inovativního přístupu k procesu transformace

7 7 Co projekt nabízí ROZVOJ STRUKTURY PRACOVNÍCH SKUPIN – Aby proces transformace probíhal jednotně, uceleně a organizovaně je nutné všem subjektům zapojeným do transformačního procesu umožnit setkávání, sdílení zkušeností a předávání informací. PODPORU FORMOU ODBRONÝCH KONZULATCÍ – Jedná se o odbornou pomoc v oblasti strategického plánování. MEDALIZACI CELÉHO PROCESU – Díky medializaci umožníme proniknout laické veřejnosti do problematiky a odborné veřejnosti umožníme sledovat změny v charakteru poskytovaných služeb VZDĚLÁNÍ PRACOVNÍKŮM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZAPOJENÝCH DO PROJETU - Z důvodu transformace budou pracovníci PO nuceni ke změně způsobu vykonávané práce. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit pracovníkům PO bezplatné vzdělávání díky němuž dojde k posílení jejich kompetencí, dovedností a schopností.

8 8 Pro koho je projekt určen - cílová skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZADAVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVATELÉ SOC. SLUŽEB A DALŠÍ SUBJEKTY NAPOMÁHAJÍCÍ SOCIÁLNÍ INTEGRACI CÍLOVÝM SKUPINÁM

9 9 Klíčové aktivity projektu 1.Řízení a administrace projektu, technické a organizační zjištění aktivit 2.Rozvoj struktury pracovních skupin zaměřených na proces transformace a zajištění jejich součinnosti 3.Podpora transformačního procesu formou odborných konzultací 4.Medializace procesu transformace 5.Zajištění vzdělávání souvisejícího s procesem transformace

10 10 KA 1 – Řízení a administrace projektu, technické a organizační zajištění aktivit Cílem je vytvořit podmínky pro bezproblémový průběh projektu a realizace věcných klíčových aktivit

11 11 KA 2 – Rozvoj struktury pracovních skupin zaměřených na proces transformace a zajištění jejich součinnosti Do aktivity jsou formou pravidelných setkání zapojeny tyto skupiny :  Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji  Skupina pro transformaci zařízení pro děti Pravidelná setkání jsou rozšířena o pracovní workshopy. Témata těchto workshopů jsou stanovena dle aktuální potřeby (např. vzdělávání lidí s mentálním postižením)

12 12 KA 3 – Podpora transformačního procesu formou konzultační a metodické činnosti V každé ze zapojených organizací bude poskytována podpora externím konzultantem a odborným metodikem. Jejich úkolem bude navrhovat a dolaďovat na základě konzultací s poskytovateli a zřizovatelem Metodiku strategického plánování, zprostředkovávat informace, propojovat aktivity, analyzovat data a následně je vyhodnocovat, podněcovat vznik chybějících služeb a mnoho dalšího. Hlavními výstupy budou: Souhrnná zpráva o průběhu transformace a Metodika strategického plánu. S podporou plánujeme začít v listopadu.

13 13 KA 4 – Medializace procesu transformace CÍLEM TÉTO AKTIVITY JE INFORMOVAT ODBORNOU I LAICKOU VEŘEJNOST PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO PODAKTIVIT:  DVD dokumentů zachycující život v ústavní pobytové službě a přechod uživatelů do služeb nových. Projektový tým bude usilovat o odvysílání těchto dokumentů v televizi.  Zajištění informačních článků v tisku. V průběhu září a října došlo k vydání odborného článku ve specializovaných periodikách i v denním tisku.  Zajištění fotodokumentace zachycující změny v životě klientů, ale i další změny v průběhu transformace. Po nafocení a odevzdání díla budou tyto snímky upraveny do požadovaného formátu a následně vystaveny v krajských městech.  Brožura- bude shrnovat celý transformační proces. Bude zahrnovat výsledky transformace, zisky a zkušenosti lidí s postižením i konkrétní osudy.

14 14 KA 5 – Zajištění vzdělávání souvisejícího s procesem transformace Z důvodu transformace pobytových zařízení budou pracovníci pobytových sociálních služeb v mnoha případech nuceni ke změně způsobu vykonávané práce. Z tohoto důvodu je zajištěno těmto pracovníkům další vzdělávání díky němuž dojde k posílení jejich kompetencí, dovedností a schopností. V rámci této aktivity budou realizovány 3 akreditované vzdělávací kurzy přičemž každý kurz bude speciálně upraven v závislosti na potřebách organizací procházející transformací a specifických podmínkách MSK. Jejich realizace je plánována na rok 2012.

15 V rámci této aktivity budou realizovány 3 kurzy: STANDARDY – CESTA KE KVALITĚ Aplikace standardů vzhledem k potřebám jednotlivých zařízení Kurz se bude konat přímo v zařízení za přítomnosti pracovníků v přímě péči, sociálních pracovníků a vedení organizace ZÁKLADNÍ KURZ INDIVIDUALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní fáze individuálního plánování, tvorba osobního profilu a analýza zdrojů, příprava osobní vize, organizace plánování, struktura a příprava individuálního plánu Kurz se bude konat přímo v zařízení za přítomnosti pracovníků v přímě péči, sociálních pracovníků a vedení organizace SPECIÁLNÍ KURZ INDIVIDUALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vyškolení skupiny vybraných pracovníků (2-3) ze zařízení s předpokladem vést proces individuálního plánování

16 IP Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v MSK Podpora vzdělávání a supervize u poskytovatelů i zadavatelů soc.služeb působících v MSK www.vas-msk.cz Bezplatné vzdělávání v různých oblastech práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením Intenzivní vzdělávání (specializované výcviky, jejichž využitelnost bude i po ukončení projektu), vícedenní kurzy – vše s akreditací MPSV Zajištění ubytování i stravy během vzdělávání Vzdělávání realizuje firma EducoCentrum, s.r.o.

17 Kurzy vztahující se k procesu transformace Název kurzuCílová skupina Časový rozsah Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami poskytovatelé soc.služeb 16 hodin Specifika práce s lidmi s demencíposkytovatelé soc.služeb 16 hodin Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany poskytovatelé soc.služeb 24 hodin

18 Kurzy vztahující se k procesu transformace Název kurzuCílová skupina Časový rozsah Deinstitucionalizace pob.soc.služeb pro osoby se zdr.postižením zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6 hodin Právní způsobilost a opatrovnictvízadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 12 hodin Individuální plánování v pobyt.soc.službách zaměřených na osoby s postižením zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 24 hodin Zvládání rizika v životě uživateleposkytovatelé soc.služeb7 hodin Ochrana práv uživatelů pobytových soc.služeb zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 12 hodin Poskytování služby chráněného bydlenízadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 16 hodin

19 Hlavní přínos projektu Konkrétní výstupy projektu: Účast na workshopech Metodika strategického plánování Souhrnná zpráva o průběho procesu transformace Výstupy související s medializací procesu: 2 dokumentární filmy Fotografie a následná putovní výstava Brožura zaměřená na osobní příběhy lidí Projekt chce zajistit: Vzájemnou spolupráci zainteresovaných skupin Efektivní předávání informací a zkušeností Jednotnou metodickou podporu jednotlivým zařízením připravujícím se na transformaci vlastních služeb, a také těm, kteří by měli poskytovat služby navazující

20 20 Předpokládané výstupy projektu 630 účastnických míst ve 3 akreditovaných kurzech Metodika strategického plánování Souhrnná zpráva o průběhu procesu transformace 2 dokumenty Soubor fotografií Odborná brožura o celém průběhu transformace pobytových sociálních služeb 464 úspěšných absolventů kurzů

21 21 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Individuální projekt kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ Ing. Markéta Hučková, odbor evropských."

Podobné prezentace


Reklamy Google