Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském."— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji“ Ing. Dana Sačková Mgr. Denisa Staníková Krajský úřad Moravskoslezského kraje 27. listopadu 201 2

2 2 Identifikace operačního programu a výzvy Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa – Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory – Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva – Výzva pro kraje pro předkládání IP v rámci 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb

3 3 Podpora sociální integrace a sociální služeb Cíl podpory: Podpora se mimo jiné zaměřovala na poskytování sociálních služeb a tvorbu a realizaci sociálně preventivních programů pro cílové skupiny osob, dále na podporu zvyšování odborné a profesní kvalifikace pracovníků v sociální oblasti a na podporu procesů řízení a managementu organizací a subjektů poskytujících služby, především při vstupu do podnikatelského prostředí s cílem posílení možností integrace cílových skupin.

4 4 Základní informace k projektu Zkrácený název: „PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZE“ OBDOBÍ REALIZACE:  1. 1. 2011 – 1. 1. 2013 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:  celkové způsobilé výdaje – 14.104.300,- Kč  prostředky Evropského sociálního fondu (85%) - 11.988.655,- Kč  prostředky státního rozpočtu (15%) - 2.115.645,- Kč WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU  www.kr-moravskoslezsky.cz – Sociální věci – Evropské projekty www.kr-moravskoslezsky.cz

5 5 Projektový tým PROJEKTOVÝ MANAŽER - Ing. Dana Sačková ODBORNÝ GARANT – M gr. Kateřina Tomisová, M gr. Denisa Staníková FINANČNÍ MANAŽER – Zuzana Vašinová ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI – Iva Paseková, Bc. Milan Hruška REALIZÁTOR KLÍČOVÝCH AKTIVIT – EDUCO CENTRUM s.r.o, Krnov

6 6 Cíl projektu zvýšení a posílení odborných kompetencí cílové skupiny zajištění a podpora supervize v kraji

7 7 Co projekt nabízel Bezplatné vzdělávání v různých oblastech práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením Intenzivní vzdělávání (specializované výcviky), jedno- a vícedenní kurzy – vše s akreditací MPSV Supervizi pro pracovníky úřadů Podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi zadavateli a poskytovateli soc.služeb i díky možnosti absolvovat společné kurzy Zajištění ubytování i stravy během vzdělávání

8 8 Pro koho byl projekt určen - cílová skupina POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pracovníci v oblasti sociálních služeb (pracovníci v sociálních službách, zdravotnický a ošetřovatelský personál, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci) ZADAVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pracovníci, kteří působí na odborech sociálních věcí a jsou zařazeni do úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

9 9 Klíčové aktivity projektu 1.Podpora supervize v Moravskoslezském kraji 2.Další vzdělávání v oblasti práce s lidmi s velmi těžkým zdravotním postižením 3.Další vzdělávání v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů 4.Další vzdělávání v oblasti práce s rodinou a osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností 5.Vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb pro osoby s postižením 6.Podpora managementu v sociálních službách

10 10 KA 1 - Podpora supervize v Moravskoslezském kraji Název podaktivityCílová skupina Počet podpořených osob Počet úspěšných absolventů Úvod do supervize v pomáhajících v profesích Zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 7573 Vzdělání supervizorů pro potřeby soc.služeb poskytovaných v MSK Zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 15 CELKEM – klíčová aktivita č. 19088

11

12

13

14 14 Zajištění supervize na obcích 2. stupně Dotazníkové šetření – jednoznačně vyjádřena potřeba supervize Do realizace supervize v rámci projektu se nakonec zapojilo 25 obcí a KÚ MSK – 48 supervizních skupin Supervize byla určena pracovníkům hmotné nouze a sociálně právní ochrany dětí, na KÚ navíc pracovníkům sociálních služeb a inspektorům, po účinnosti sociální reformy šířeji pro pracovníky sociálních odborů Každá supervizní skupina se setkala osmkrát

15 15 KA 2 - Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce s lidmi s velmi těžkým zdravotním postižením Název podaktivityCílová skupina Počet podpořených osob Počet úspěšných absolventů Základ alternativní a augmentativní komunikace zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 100 Kurz AAK a nácvik jazykového programu Makaton poskytovatelé soc.služeb50 Kurz Bazální stimulace poskytovatelé soc.služeb5043 Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením poskytovatelé soc.služeb 50 CELKEM – klíčová aktivita č. 2250243

16 16 KA 3 - Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce se specifickou skupinou uživatelů Název podaktivityCílová skupina Počet podpořených osob Počet úspěšných absolventů Specifika práce s lidmi s autismem nebo pervazivními vývojovými poruchami poskytovatelé soc.služeb3029 Specifika práce s lidmi s demencíposkytovatelé soc.služeb50 Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany poskytovatelé soc.služeb60 Základy komunikačních dovedností zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 75 CELKEM – klíčová aktivita č. 3215214

17 17 KA 4 - Podpora dalšího vzdělávání v oblasti práce s rodinou a osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností Název podaktivityCílová skupina Počet podpořených osob Počet úspěšných absolventů Úvod do mediace zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6059 Výcvik v mediaci zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 6051 Krizová intervence zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 2019 Facilitace v procesu řízené diskuzezadavatelé soc.služeb3029 CELKEM – klíčová aktivita č. 4170159

18

19 19 KA 5 - Podpora vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace pobytových soc.služeb pro osoby se zdr. postižením Název podaktivityCílová skupina Počet podpořených osob Počet úspěšných absolventů Deinstitucionalizace pob.soc.služeb pro osoby se zdr.postižením zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 60 Právní způsobilost a opatrovnictví zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 60 Individuální plánování v pobyt.soc.službách zaměřených na osoby s postižením zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 60 Zvládání rizika v životě uživateleposkytovatelé soc.služeb60

20 20 KA 5 - Podpora vzdělávání v oblasti deinstitucionalizace pobytových soc.služeb pro osoby se zdr. postižením Název podaktivityCílová skupina Počet podpořených osob Počet úspěšných absolventů Ochrana práv uživatelů pobytových soc.služeb zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 60 Poskytování služby chráněného bydlení zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 60 CELKEM – klíčová aktivita č. 5360

21 21 KA 6 - Podpora managementu v sociálních službách Název podaktivityCílová skupina Počet podpořených osob Počet úspěšných absolventů Kurz manažerských dovedností zadavatelé a poskytovatelé soc.služeb 60 Strategické plánování, řízení změny rozvojového programu organizace poskytovatelé soc.služeb6059 CELKEM – klíčová aktivita č. 6120119

22 22 Výstupy projektu – celkové shrnutí 1 205 účastnických míst v kurzech a výcvicích 992 podpořených osob  projekt předpokládal minimálně 402 podpořených osob (1 osoba se může účastnit max. 3 kurzů) 1 182 úspěšných absolventů kurzů (úspěšnost 98%)  projekt předpokládal minimálně 904 úspěšných absolventů kurzů  15 nových supervizorů  19 odborníků na krizovou intervenci

23 23 Co individuální projekt přinesl Po celou dobu realizace byl projekt mimořádně úspěšný Poptávka mnohdy několikanásobně převyšovala dané možnosti a kapacitu jednotlivých kurzů Zajištění supervize pracovníkům obcí 2.stupně Vyhodnocení spokojenosti a vzdělávacích potřeb účastníků kurzů V současné době kraj připravuje další projekt na podporu vzdělávání, který by měl opět vycházet nejen za strategických dokumentů, ale také z vyhodnocení vzdělávacích potřeb účastníků kurzů a nového aktuálního dotazníkového šetření, které se v současné době zpracovává Díky aktivitám projektu došlo ke zvýšení a posílení odborných kompetencí pracovníků v sociální oblasti čímž bylo výrazně podpořeno zvyšování kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Individuální projekt jednoznačně naplnil své cíle

24 24 Děkuji za pozornost Mgr. Denisa Staníková odbor sociálních věcí Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 765 E-mail: denisa.stanikova@kr-moravskoslezsky.czdenisa.stanikova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Individuální projekt „Podpora vzdělávání a supervize u pracovníků v oblasti soc.služeb a pracovníků v soc.oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském."

Podobné prezentace


Reklamy Google