Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY LUŽE Listopad 2008 Jan Simek DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY LUŽE Listopad 2008 Jan Simek DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie."— Transkript prezentace:

1 Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY LUŽE Listopad 2008 Jan Simek DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie

2 Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Cíl AEO: Podpora zemědělství v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny. zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny snížit erozi půdy podpořit ekologickou stabilitu krajiny zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě Základní podmínka: Uzavření pětiletého závazku podáním žádosti o zařazení na počátku pětiletého období a v rámci tohoto závazku každoroční podávání žádosti o poskytnutí dotace Legislativní rámec NV č.79/2007 Sb. (novelizováno předpisem 114/2008 Sb.): Zákon 252/1997 Sb., o zemědělství a zákon č. 256/2000 Sb., o SZIF Přímo použitelné předpisy ES ve vztahu k NV 79: NR ES č. 1968/2005, NK ES 1974/2006, NK ES 1975/2006, NK ES 1320/2006

3 Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Struktura AEO:

4 Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Minimální výměraPodopatření/titulpoznámka 0,5 haekologické zemědělství 1 haintegrovaná produkcepěstování ovoce 0,5 haintegrovaná produkcepěstování vinné révy 0,5 haintegrovaná produkcepěstování zeleniny 5 haošetřování travních porostů 2 haošetřování travních porostův NP nebo CHKO 1 hazatravňování orné půdy 5 hapěstování meziplodin 2 habiopásy Přehled minimálních výměr evidovaných v LPIS nutných pro zařazení do programu: Žadatel nemusí být podnikatel Žádost se podává do 15.5. na místně příslušnou ZA - PÚ na formuláři vydaném SZIF (www.szif.cz) Hodnotí se kalendářní rok Zákres do map se provádí na ZA - PÚ

5 Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výše sazeb u vybraných podopatření: Podopatření Postupy šetrné k životnímu prostředíVýše sazby (EUR/ha) Ekologické zemědělství – travní porosty 71 / 89 Podopatření ošetřování travních porostůVýše sazby (EUR/ha) Louky 75 Mezofilní a vlhkomilné loky nehnojené 116 Mezofilní a vlhkomilné louky s neposečenými pásy 135 Horské a suchomilné louky nehnojené 130 Horské a suchomilné louky s neposečenými pásy 150 Trvale podmáčené a rašeliné louky 417 Pastviny 112 Suché stepní trávníky a vřesoviště 308 Podopatření péče o krajinuVýše sazby (EUR/ha) Zatravňování orné půdy 270

6 Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Společné podmínky pro žadatele v AEO po celé pětileté období žadatel hospodaří v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a enviromentálního stavu (GAEC) na všech blocích v LPIS vede evidenci hnojení a dodržuje období zákazu hnojení vede evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin travní porosty žadatel 1x ročně přepásá nebo 2x ročně seče v závazných termínech rozhodné období pro všechny tituly je od 1.1. do 31.12. kalendářního roku, s vyjímkou pěstování meziplodin a biopásy kdy je od 1.4. do 31.3. příslušného roku

7 Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podrobné podmínky pro podopatření OTP, titul suché stepní trávníky a vřesoviště úplný zákaz používání hnojiv a statkových hnojiv, s vyjímkou pastvy hospodářských zvířat pastva pouze ovcí a koz dodržuje stanovenou intenzitu pastvy zajistí spasení minimálně 1x ročně ve stanovených termínech do 30 dnů po ukončení pastvy provede žadatel likvidaci nedopasků neprovádí se mulčování ani přísev travních porostů zákaz používání herbicidů žadatel zajistí pasoucím se zvířatům napájení a pastvinu technicky či organizačně zajistí proti únikům hospodářských zvířat

8


Stáhnout ppt "Příspěvek na hospodaření v rámci AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY LUŽE Listopad 2008 Jan Simek DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google