Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy."— Transkript prezentace:

1 Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy

2 Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat na indikace léku, které nejsou registrované a/nebo nejsou uvedeny v souhrnu informací o produktu nebo se vztahují k lékům, které jsou hodnoceny v klinických studiích. Nejedná se o návod k použití v neregistrovaných indikacích

3 Anamnéza a vyšetření Žena, 54 let, anamnéza zvýšené teploty, bolestí břicha a pánve a častějšího močení po dobu několika týdnů Bez zvětšení obvodu břicha, obstrukce střeva, nauzey/zvracení a beze chronické zácpy nízkého stupně Fyzikální vyšetření ukazuje na mírnou distenzi břicha s undulaci Hmatná resistence v přední pánvi bez „cul-de-sac“ nodularity bolestivosti

4 Anamnéza a vyšetření Normální krevní obraz a diferenciál Normální jaterní a ledvinné funkce CA-125 = 1 591,0 U/mL

5 Na CT ukazuje na komplexní masu ve střední pánvi, mírný ascites a zesílení mezenteria, prominující omentum a 6cm masu v retroperitoneu vpravo paraaortálně pod úrovní levé ledvinné žíly Jaký postup byste doporučili? 1.Zahájit neoadjuvantní chemoterapii 2.Provést laparotomii ke zhodnocení rozsahu nemoci 3.Provést laparotomii a resekci

6 Nález při laparotomii: Dva až tři litry ascitu Velká,12cm masa vycházející z levých adnex, adherující k děloze, levé pánevní stěně a sigmoideu Nádorové plaky podél levé pánevní stěny se šířením do levého uterosakrálního ligamenta Masa 6x4x4cm v retroperitoneu, v níž je zavzata aorta, dutá žíloa a začátek dolní mezenterické tepny Normální omentum, povrch tenkého i tlustého střeva a horního břicha

7 Jaký postup byste volili během laparotomie? 1.Provést omentektomii a podat 2-4 cykly neoadjuvantní chemoterapie (dle odpovědi) s plánovanou intervalovou resekcí 2.Provést omentektomii a podat primární chemoterapii primary chemotherapy s možností explorace po 6 cyklech 3.Provést omentektomii a resekci masy na levých adnexech (± totální abdominální hysterektomii a resekci pravých adnex) a podat 2-4 cykly chemoterapie s plánovanou re- explorací s posouzením resekability nádoru ve stěně pánve a v retroperitoneu 4.Pokusit se o resekci nádoru v pánvi i v retroperitoneu

8 Při laparotomii byla provedena resekce Byla provedena resekce nádoru levých adnex v kontinuitě s nádorem v levé pánevní stěně, mobilizován levý ureter a sigmoideum Byly odstraněny děloha a druhostranný vejcovod a vaječník společně s omentem; bez makroskopických známek nádoru Pánevní uzliny nebyly palpačně abnormální Paraaortální masa byla resekována s clusterem normálně vyhlížejících paraaortálních uzlin a s malým lineárním segmentem dolní duté žíly; bez příhod Reziduální nádor = 0 Vyšetření zmrazeného nádoru: serózní papilární karcinom vysokého stupně vycházející z levých adnex

9 Krevní ztráta během operce byla < 500 ml a hemodynamické poměry byly stabilní Resekovali byste i bilaterálně pánevní uzliny s dosažení kompletní cytoredukce? 1.Ano 2.Ne

10 Definitivní histologie potvrdila primární špatně diferencovaný karcinom vycházející z levého vejcovodu s metastazováním do levého vaječníku, levé pánevní pobřišnice na serózu dělohy a na povrch pravých adnex s rozsáhlým postižením paraaortálních uzlin Jaký by byl váš další postup? 1.Zahájit chemoterapii paklitaxel/karboplatina i.v. každé 3 týdny, plán 6 cyklů 2.Zahájit chemoterapii paklitaxel týdně/karboplatina i.v. každé 3 týdny, plán 6 cyklů 3.Zahájit chemoterapii paklitaxel/karboplatina i.v. + bevacizumab a následnou udržovací léčbou bevacizumabem v monoterapii 4.Zahájit intraperitoneální chemoterapii (cisplatina nebo karboplatina) den 2, paklitaxel i.v. dne 1 a paklitaxel i.p. den 8 s bevacizumabem nebo bez bevacizumabu

11 1.Zahájit chemoterapii paklitaxel/karboplatina i.v. každé 3 týdny, plán 6 cyklů 2.Zahájit chemoterapii paklitaxel týdně/karboplatina i.v. každé 3 týdny, plán 6 cyklů 3.Zahájit chemoterapii paklitaxel/karboplatina i.v. + bevacizumab a následnou udržovací léčbou bevacizumabem v monoterapii 4.Zahájit intraperitoneální chemoterapii (cisplatina nebo karboplatina) den 2, paklitaxel i.v. dne 1 a paklitaxel i.p. den 8 s bevacizumabem nebo bez bevacizumabu Byla by vaše volba jiná při velkém makroskopickém reziduu?

12 Pacientky byla kontrolovány gynekologem každé 3 měsíce, prováděno gynekologické vyšetření a ultrazvuk, bez vyšetření krve CT po 8 měsícíchBřišní dyskomfort, provedeno gynekologické vyšetření a ultrazvuk Gynekologické vysečení bez hmatné resistence, ale „hrubá tkáň“ v apexu vaginy a v Douglasově prostou (~5mm) US po 8 měsícíchAscites a zesílení pobřišnice Pacientka přichází na kliniku a dožaduje se ‘účinné léčby se zachováním kvality života Vaginální ultrazvukAbdominální ultrazvuk

13 Jaká je vaše obecná strategie/ doporučení? 1.Odmítnuté léčba a odeslání k jinému specialistovi, protože omezení výběru léčby jsou pro vás nepřijatelná 2.Nejlepší podpůrná léčba (zahrnující paracentezy) protože jde o nevyléčitelné onemocnění 3.Pokusit se přesvědčit pacientku, aby souhlasila s operací 4.Diskutovat s pacientkou a doporučit chemoterapii 5.Navrhnout ‘nový léčebný postup’ a doporučit bevacizumab

14 Pokud by byla zvolena chemoterapie, který režim byste doporučili? 1.Karboplatina v monoterapii 2.Pegylovaný liposomální doxorubicin (PLD) v monoterapii 3.PLD + trabectedin 4.Karboplatina + gemcitabin 5.Karboplatina + paklitaxel 6.Karboplatina + PLD 7.Kombinace s karboplatinou + bevacizumab

15 1.Karboplatina v monoterapii 2.Pegylovaný liposomální doxorubicin (PLD) v monoterapii 3.PLD + trabectedin 4.Karboplatina + gemcitabin 5.Karboplatina + paklitaxel 6.Karboplatina + PLD 7.Kombinace s karboplatinou + bevacizumab Pokud by interval bez platiny byl 18 měsíců a byla by zvolena chemoterapie, který režim byste doporučili?


Stáhnout ppt "Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy."

Podobné prezentace


Reklamy Google