Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 1 industriální excelence pro poskytovatele služeb UNIVERSITAS CAROLINA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 1 industriální excelence pro poskytovatele služeb UNIVERSITAS CAROLINA."— Transkript prezentace:

1 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 1 industriální excelence pro poskytovatele služeb UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS Prof. Dr. habil. Z. Sokolovsky Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na podniky Jiný pohled na IT v podnicích Jiný pohled na vedoucí síly a odborníky IT v podnicích TU Liberec, Liberecké Informatické Fórum 2010 Liberec, 04. listopadu 2010

2 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 2 * Zdroj: Horx u. a., 2007, str. 91 a str. 139 globalizace a rostoucí komplexita digitalizace vzdělávání dualizace médií stárnutí … Mega trendy*...... jako epochální, globální a všudypřítomné události zkušenost angažovanost přátelství spiritualita autentičnost přirozenost … FIRMA pochybnost / nejistota dynamické / turbulence v prostředí komplexnost globální / propojená sítí (internacionálně / multikulturně) rostoucí rekurzivita prostředí Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na podniky Aktuální vlivy na podniky Změna hodnot*...... jako nový životní styl

3 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 3 excelence ve tvorbě hodnoty v kolaboračních sítích „ Cílem firma je zajištění přežití nebo zamezení selhání“ (Zdroj: Hinterhuber, 2010, str. 112). Management s cílem maximalizace životaschopnosti (Zdroj: Malik, 2000, str. 142 resp. 148). excelence v řízení/ management jiné zacházení s komplexitou jiné zacházení s lidmi/ představou o lidech... dynamické procesy učení inovační potenciál kooperující znalosti kolaborační kreativita... spontánní flexibilita schopnost improvizace operativní a strategická adaptivita … dynamická stabilita robustnost do budoucnosti / zatížitelnost redundance autonomie autopoiéze (samotvoření) … firma způsobilá pro budoucnost Dosavadní cíle jsou nutné ale nedostatečné. … … Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na podniky Přístupy managementu je třeba rozšířit minimálně o 2 aspekty Zajištění budoucnosti podniku

4 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 4 Současný pohled na profesionalizaci řízení podniku Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na podniky tvorba hodnoty přínosy pro klienta silné/slabé stránky procesu faktory úspěchu procesu cíle procesu performance kvalita čas náklady rizika flexibilita měřené veličiny cílové hodnoty akce/opatření konkurenční postavení / strategie obchodní strategie / cíle cílové trhy požadavky klientů zajistit požadavky prostřednictvím produktů/ služeb procesy řízení strategický proces proces inovací proces plánování/ controllingu procesvedení (i lidi) podpůrné procesy zdrojové procesy strukturní procesy infrastrukturní procesy Human Resources management informací / dokumentace finance / účetnictví zásobování organizační struktura struktura procesu technologie (IT Develop- ment, -Maintenance, -Produce) správa / administrace prostorový management poštovní služby hlavní obchodní procesy (end to end)

5 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 5 Strategicky orientovaný integrující postup (proces, technologie a člověk) Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na podniky business alignment outsourcing harmonizace Jednoznačné vývojové trendy trendy vývoje IT řídící, tržní, konkurenční a společenské trendy proces tvorby a realizace strategie procesy vývoje produktů procesy vývoje produkce procesy zpracování zakázek produkt služba řešení problému odbyt klient trh konku- rence informační/komunikační/ systémy, data, služby, infrastruktura veden í / řízení excelence v managementu excelence ve tvorbě hodnot excelence ve vztahu ke klientům

6 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 6 Optimalizace obchodních procesů / Zřetelné trendy a myslitelné hranice Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na podniky Sourcing je třeba chápat jako strategický přístup  nejprve musí být zodpovězena strategická otázka (včetně obchodního modelu), s jakou hloubkou produkce mohou být optimálně uspokojeny potřeby vlastních zákazníků Sourcing jako strategická možnost vždy zahrnuje příležitosti a rizika, které je třeba ocenit / kalkulovat v maximálně možné míře Eficience jako jedno z rozhodujících kritérií  je důležité znát vlastní eficienci a eficienci budoucího partnera  je nutné najít specifické a situační optimum mezi eficiencí a robustností Inovace a tvorba hodnot budou stále více přicházet z hodnototvorných sítí  Inovace je podmíněna kreativitou a volnosti  Kreativita je dána především kognitivní různorodostí Klíčovým slovem musí být sourcing a ne outsourcing Globálně nejsou u (out)sourcingu zatím vidět žádné hranice

7 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 7 industriální excelence pro poskytovatele služeb UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS Prof. Dr. habil. Z. Sokolovsky Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na podniky Jiný pohled na IT v podnicích Jiný pohled na vedoucí síly a odborníky IT v podnicích TU Liberec, Liberecké Informatické Fórum 2010 Liberec, 04. listopadu 2010

8 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 8 IT oblasti se dále rozvíjejí směrem k interním poskytovatelům IT služeb a intenzivněji přijímají roli subjektů podávajících IT výkony obchodní oblasti stále více vnímají roli odběratele výkonů IT jasně oddělení IT supply od IT demand jako předpoklad eficientního a efektivního nasazení IT management portfolia (portfolio poptávky / nabídky) představuje spojovací článek mezi těmi, co podávají IT výkony a těmi, co poptávají výkony systémová optimalizace IT nadále středem zájmu (snížit rizika, zajistit škálování, jistit špičky (z # Tx), zvýšit stupeň automatizace (míra STP - Straight Through Processing = plně průchozího prostředí), variabilizovat náklady / výkon aj.) pravidla trhu se stanoví prostřednictvím IT governance rozdělení procesního a IT know-hows je závislé na specifických aspektech vzniká více partnerství, konsorcií atd. A tudíž více otevřenosti; z řízení IT se stává sourcing & vendor management standardizace (např. v platformách) a zvýšení flexibility rozhraní technologie se zlevňuje výkony IT (tj. operační čas) ze zásuvky se stávají realistickými u sourcingu IT se konkurence značně zvyšuje („Indie v USA, resp. Německu“); současně stále fragmentace trhů (noví nabízející/nové trhy/nové tržní poměry). Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na IT v podnicích Jednoznačné vývojové trendy posledních deseti let

9 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 9 tendenčně: nutná blízkost obchodu a procesu organizace podle obchodních jednotek integrace do obchodních oddělení jako řízení obchodních informací tendenčně: centralizace kompatibilita s koncepcí vedení podniku (finančně, strategicky, operativně) tendenčně: organizace jako nákladové, resp. ziskové středisko selektivní outsourcing (vývoj, provoz) IT demand (efektivnost, výhody/ nevýhody, organizace) obchodní požadavky inovační projekty řízení změn IT supply (efektivnost, náklady, Service- Level) systémová integrace vývoj softwaru systémové řízení řízení a provoz infrastruktury IT governance (strategie, architektury, standardy) business automation architektur sourcing strategie lidských zdrojů strategie/plánování/controlling IT technologické platformy organizace IT řízení standardů IT řízení rozhraní IT produkty, procesy, metodika IT technika IT kultura IT decentralizace podávání výkonů/ vlastní dceřiné společnosti centralizace řízení výkonů Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na IT v podnicích Dlouhodobé strukturální důsledky decentralizace v rámci podniku

10 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 10 Management IT demand Díky zavedení interního trhu mohou na straně obchodních oblastí aktivně působit nákupní experti, kteří jsou na jedné straně obeznámeni s potřebami obchodu a na druhé straně znají také schopnosti organizace supply. Lze vycházet z lepší koordinace požadavků různých obchodních jednotek, protože dochází ke sdružování poptávek po IT services. Na straně klientů jsou kupující, kteří jsou obeznámeni s IT services, proto se zvyšuje rychlost a kvalita IT dodávek. Rozdělení IT supply a IT demand a s tím spojené etablování demand managementu přináší sebou po odborné stránce různé výhody: Rostoucí dostupnost outsourcingových a offshoringových možností zvyšuje atraktivnost těchto modelů. Mnoho IT services je nabízeno externími poskytovateli IT služeb a tudíž je lze nakupovat externě. Tento trend je neobyčejně dynamický. IT services jsou stále častěji dodávány a nabízeny ve standardizované, strukturované, předdefinované formě. Projekty a aplikace již nestojí v centru podpory IT. Technické detaily zůstávají skryty. Vývojáři se mohou zaměřit na obchodní problémy a specifikaci hardware a software mohou přenechat dodavatelům. IT je ve stále větší míře dokonce schopna spoluutvářet obchodní procesy svých klientů. Změny v pracovních postupech klientů jdou ruku v ruce se změnami IT. Předpokladem tohoto trendů je však vysoký stupeň zralosti poskytovatele IT služeb. Vedle těchto výhod existuje celá řada tržních trendů, které urychlují rozdělení na IT supply a IT demand Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na IT v podnicích

11 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 11 Service-Support Services Delivery Procesy řízení IT studie aplikace (vývoj/ další rozvoj) integraceslužby governance (filosofie, kultura, struktura) strategie (celkové plánování, komplexnost, technologie, inovace, investice, sourcing) architektura (procesy, aplikace, systémy, vývoj) controlling (QM, TM, CM, RM) požadavky plánování portfolio analýza koncepce/design realizace test integrace zavedení/migrace zdroje (dovednosti, kapacita) program/projekt infrastruktura outsourcingová linie Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na IT v podnicích

12 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 12 Obchodní modely na trhu IT service IT services jsou prováděny novými hráči central./decentralizované oddělení IT koncernově vázaní poskytovatelé IT služeb globální poskytovatelé IT služeb offshore poskytovatelé IT služeb firmy new-economy telekomunikační firmy regionální poskytovatelé IT služeb specialisté/ dodavatelé v oblasti skulin na trhu Joint Venture externími poskytovately IT služebvnitrokoncernovým IT Zdroj: Brenner, W. u. a.: Die Zukunft der IT in Unternehmen, FAZ Buch, Ffm., 2010 Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na IT v podnicích kreativní nově založené firmy

13 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 13 Nezbytné oblasti působnosti koncernově vázaných poskytovatelů IT služeb obchodní model inovace řetězec tvorby hodnot orientace na zákazníky industria- lizace internaciona- lizace zaměstnanci Řízení koncernově vázaných poskytovatelů IT služeb musí rozšířit svůj fokus. Zdroj: Brenner, W. u. a.: Die Zukunft der IT in Unternehmen, FAZ Buch, Ffm., 2010 Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na IT v podnicích

14 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 14 Oblasti působnosti (I) Industrializace...... znamená přenesení úspěšných koncepcí a metod řízení z průmyslové výroby na zhotovování IT služeb. Základní teze: bez celoplošného použití postupů industrializace při vytváření výkonů IT není možná eficientní a efektivní IT produkce IT services. Celoplošná aplikace metod industrializace je při vytváření výkonů IT základem eficientního produkování IT services. Základem úspěšné industrializace je oddělené řízení IT produkce („Run the Business“) a inovací („Change the Business“). Každá z těchto dvou samostatných oblastí má jiné úkoly a funkce. Musí být vždy nalezeny jiné struktury a mechanismy, například pomocí organizačního rozdělení a diferencovaných pobídkových systémů pro zaměstnance. Zavedení standardizovaných procesů v IT produkci a vývoj IT service s kontinuálním měřením kvality jsou dalším prvkem industrializace. Pro všechny produkty proto musí být sjednány s klientem standardy kvality, což se realizuje pomocí Service Level Agreements (SLAs). Jednotná, integrovaná databáze a všeobecný systém Enterprise-Resource-Planning jsou základem cíleného operativního řízení poskytovatele služeb. Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na IT v podnicích

15 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 15 Oblasti působnosti (II) Inovace...... je důležitým klíčem ke schopnosti poskytovatele služeb obstát v budoucnosti. Aby nebyl zaskočen novým rozvojem, musí se neustále zamýšlet nad budoucími požadavky klientů. Jde o to, jak lze realizovat technický rozvoj v budoucích firemních aplikacích. Základní teze: Inovační management musí být středem zájmu managementu. Bez vlastního inovačního rozpočtu, systematického zapojení klienta do inovačního procesu a firemní kultury podporující inovace je koncernově vázaný poskytovatel IT služeb totiž stěží dlouhodobě konkurenceschopný. V rámci inovačního managementu jde o inovační rozpočet, organizační koordinaci inovační oblasti, řízení inovačních projektů, inovačních procesů, inovačně přívětivou firemní kulturu atd. Zaměstnanec...... je nejdůležitější hodnotou každé firmy, to platí i pro koncernově vázaného poskytovatele IT služeb. Základní teze: Kompetence, orientace na klienta a motivace zaměstnanců jsou rozhodující pro poskytování IT services a vnímání koncernově vázaného poskytovatele IT služeb u klienta. Je proto důležité vést a vyhrát boj o nejlepší hlavy. Protože se koncernově vázaní poskytovatelé IT služeb často najdou ve výročních zprávách jen jako poznámka pod čarou, musí se tomu koncernově vázaný poskytovatel IT služeb vzepřít a aktivně budovat vlastní personální značku, která působí dovnitř i vně celého koncernu. Koncernově vázaný poskytovatel IT služeb by měl aktivně usilovat o vysoce kvalifikovaný personál. Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na IT v podnicích

16 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 16 industriální excelence pro poskytovatele služeb UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS Prof. Dr. habil. Z. Sokolovsky Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na podniky Jiný pohled na IT v podnicích Jiný pohled na vedoucí síly a odborníky IT v podnicích TU Liberec, Liberecké Informatické Fórum 2010 Liberec, 04. listopadu 2010

17 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 17 Novější poznatky vyžadují jiný pohled na člověka ve vedení firmy … se silně koncentrují na to, co vědí (str. 6).... mají přirozený sklon k hledání sebepotvrzení (str. 82).... jsou citliví vůči přehnaným interpretacím a upřednostňují kompaktní příběhy holé pravdy (str. 88).... mají omezenou schopnost brát v úvahu řadu skutečností, aniž by do nich vetkali nějaké vysvětlení (str. 89).... mají sklon k teoretizování, které z velké části probíhá mimo našeho vědomí (str. 92).... mají hluboce zakořeněné hledání vzorů (str. 93).... mají silnou potřebu pravidel, protože musí redukovat dimenze věcí tak, aby se jim vešly do hlavy (str. 95).... si vzpomínají na to, kdy si naposled vzpomněli na událost (str. 97).... se učí opakováním; neopakovatelné události jsou před jejich vznikem ignorovány a poté přeceňovány (str. 106).... a jejich chyby v myšlení vyplývají většinou z toho, že lidé využívají vzorce myšlení založené na zkušenosti, ale myslí si, že mají kognitivní myšlení (str. 110).... a jejich emocionální systém je založen na lineární kauzalitě (str. 117).... hledají vysvětlení, kterým chtějí rádi věřit, že vše má identifikovatelnou příčinu, a pro vysvětlení se chopí té nejzjevnější (str. 153).... jsou stvořeni k tomu, aby byli povrchní, aby pozorovali, co vidí, a nebrali zřetel na to, co jim nejde intenzivně do hlavy (str. 155).... touží již od mateřského po dogmatech (str. 164).... dělají si starosti kvůli věcem, které se staly, a ne kvůli těm, které se mohly stát (str. 167). Nové, neurobiologické a psychologické analýzy a poznatky ukazují např., že lidé (Zdroj: Taleb, 2010) … Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na vedoucí síly a odborníky IT v podnicích

18 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 18 Co je třeba nad rámec současného pojetí brát v úvahu při vedení způsobilém pro budoucnost? aspekt člověk management dynamické stability management spontánní flexibility management ekonomické udržitelnosti podnikatelské chování všech MA potlačení systémů víry 1) experimentální přívětivost schopnost reflexe a učení využití kognitivní různorodosti emoce / empatie / sebeurčení … aspekt komplexita 1) „ … systém víry je systém, v němž probíhají všechny akty pozorování a úsudku výhradně uvnitř systému …“ (Zdroj: Stolzenberg, 2010, str. 255). Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na vedoucí síly a odborníky IT v podnicích dialogová kultura diskuse zacházení se znalostmi zacházení s talenty adaptivita / reakceschopnost (operativně a strategicky) tolerance chyb … sebe- organizování … důvěra vedení orientované na budoucnost / management

19 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 19 Jakou roli hraje při budoucím utváření firmy kognitivní různorodost? Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na vedoucí síly a odborníky IT v podnicích multiperspektivní expertíza / nasazení multiperspektivního týmu rozdílné pojetí a širší souvislosti vyšší strategické a kulturní sensibilita heterogenita v rozhodovacích grémiích a skupinách pro řešení problémů větší rozmanitost perspektiv a vyšší kreativita / inovace vyšší rozmanitost poznatků smysluplnější zacházení s komplexitou pomocí zvýšení vlastní variantnosti jednání multikulturní organizace slibují potřebnou flexibilitu a přizpůsobivost budování širších strukturálních sítí širší rozmanitost strategických iniciativ robustní a proaktivní krizový management snaha o vyšší férovost … rozmanitost perspektiv vnímání problémů rozmanitost interpretací kategorizační formy problémů rozmanitost heuristik formy řešení problémů rozmanitost prognóz forma provázání mezi příčinami a následky Page (Zdroj: 2010, str. 23a násl.) rozlišuje následující dimenze kognitivní různorodosti: Kognitivní různorodost jako princip řízení může např. znamenat:

20 © iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 20 Situačně a flexibilně přizpůsobovat podnikové řízení těmto poznatkům. Radikálně zavést tyto poznatky do podniku IT služeb. Sukcesivně rozšířit internacionalitu podniku zvýšením počtu zaměstnanců a hlavně vedoucích a vysoce odborných pracovníků o lidi z jiných kultur. Rozšířit a prohloubit výuku a teoretickou přípravu studentů informatiky a hospodářské informatiky o výše uvedené kompetence. Prohloubit mezinárodní spolupráci mezi vysokými školami / univerzitami a praxí. Vliv trendů v podnikovém nasazení IT na nutné znalosti Jiný pohled na vedoucí síly a odborníky IT v podnicích Konsekvence těchto vývojových trendů


Stáhnout ppt "© iED Consulting GmbH, Z. Sokolovsky, TUL-Konf.: LIF 2010, 04.11.2010, Liberec, strana 1 industriální excelence pro poskytovatele služeb UNIVERSITAS CAROLINA."

Podobné prezentace


Reklamy Google