Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu: VY_32_INOVACE_8_VEŘEJNÁ_SPRÁVA_16 Zastupitelstvo kraje – funkce a pravomoci Téma sady:Veřejná správa Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, 1. ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Vymezení pojmu, práva, povinnosti, pravomoci zastupitelů, jednání zastupitelstva, výbory Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Zastupitelstvo kraje Orgán kraje, který je tvořen zastupiteli. Zastupitelé kraje = občany zvolení zástupci jednotlivých politických stran (popřípadě nezávislí) ve volbách do zastupitelstva kraje. Aktivní a pasivní volební právo. Počet členů ZO: dle počtu obyvatel kraje; 45,55,65. Funkční období: 4 roky. Zastupitel uvolněný x neuvolněný.

3 Povinnosti a práva zastupitelů Povinnosti zastupitelů: Účastnit se jednání, zasedání ZK. Pracovat pro blaho občanů, hájit jejich zájmy. Práva zastupitelů: Předkládat návrhy. Vznášet dotazy, podněty, připomínky. Požadovat informace (od zaměstnanců KÚ).

4 Pravomoci ZK Schvaluje program územního rozvoje kraje. Schvaluje územně plánovací dokumentaci. Rozhoduje o hospodaření kraje, schvaluje rozpočet a závěrečný účet kraje. Volí hejtmana kraje, jeho zástupce, další členy rady kraje, odvolává je z funkce. Schvaluje OZV kraje. Rozhoduje o zřízení organizačních složek a příspěvkových organizací kraje. Předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně. Atd.

5 Jednání ZK Je veřejné. Schází se dle potřeby, ale nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Usnášeníschopné ZK. Přijetí usnesení.

6 Výbory ZK Iniciativní a kontrolní orgány ZK. Vždy (obligatorně): finanční výbor a kontrolní výbor a výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Pokud žije v obci alespoň 5 % občanů jiné národnosti než české: výbor pro národnostní menšiny.

7 Procvičování Vysvětli aktivní a pasivní právo u voleb do ZK. Jaký je počet členů ZK? Vyjmenuj práva členů ZK. Vyjmenuj povinnosti členů ZK. Uveď min. 5 příkladů pravomocí ZK. Popiš jednání ZK. Vyjmenuj výbory ZK. Jaký právní předpis a v jaké působnosti ZK vydává?

8 Autorská práva a citace Obce, kraje, hl. m. Praha:Úředníci obcí a krajů; Obecní policie : podle stavu k.. Ostrava: Sagit, 2002?-, sv. ÚZ. ISBN ISBN 978- 80-7208-912-3 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Radoslava Benová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google