Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti a přínosy ROP Střední Morava pro rozvoj Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje předseda Výboru Regionální rady regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti a přínosy ROP Střední Morava pro rozvoj Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje předseda Výboru Regionální rady regionu."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti a přínosy ROP Střední Morava pro rozvoj Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje předseda Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava místopředseda Monitorovacího Výboru ROP Střední Morava Přerov 30. 9. 2015

2 Naplnění strategie ROP Střední Morava ROP Střední Morava měl přispět k tomu, aby celý region charakterizovaly: −vyspělejší, rozvinutější a udržovanější dopravní infrastruktura −kvalitní vzdělávací proces −kvalitní a moderní soustava zařízení sociální péče −zlepšený a zkvalitněný zdravotní stav obyvatelstva −efektivně využitý podnikatelský potenciál pro služby, moderní zpracovatelský průmysl i pro cestovní ruch a volný čas Investice z ROP Střední Morava především přispěly: −ke zkvalitnění místa pro život a práci −k významné změně kvality veřejného prostoru a veřejných služeb −ke zvýšení konkurenceschopnosti služeb cestovního ruchu

3 ROP Střední Morava v číslech 1 213 podpořených projektů 18,3 mld. Kč dotačních prostředků 11,1 mld. Kč vlastních zdrojů žadatelů 29,4 mld. Kč celkových investic do regionu Poskytnutá dotace v jednotlivých prioritních osách Doprava 7,4 mld. Kč; 280 projektů Integrovaný rozvoj a obnova regionu 7,6 mld. Kč; 633 projektů Cestovní ruch 3,3 mld. Kč; 300 projektů

4 Dotace ROP Střední Morava dle typu příjemce Počty realizovaných projektů: Města, obce a jejich organizace 746 projektů Kraje a jejich organizace 238 projektů Podnikatelské subjekty 171 projektů Další subjekty 58 projektů

5 Poskytnutá dotace z ROP Střední Morava na území Olomouckého a Zlínského kraje Rozložení poskytnuté dotace realizované z ROP Střední Morava je na území obou krajů ve všech prioritních osách téměř rovnoměrné = dochází k vyváženému rozvoji celého regionu Výše poskytnuté dotace v krajích: Olomoucký kraj: 9,1 mld. Kč; 49,7 % Zlínský kraj: 9,2 mld. Kč; 50,3 %

6 Podpořená témata na území Olomouckého kraje

7 Změny v Olomouckém kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Doprava – 154 projektů −celková poskytnutá dotace 3 672 mil. Kč −výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy podpořena dotací ve výši 2,5 mld. Kč 94 km silnic II. třídy 73 km silnic III. třídy −zlepšilo se napojení kraje na silnice vyšší třídy i propojení mezi obcemi a městy −vystavěno 87 km nových cyklostezek −zlepšení kvality cestování veřejnou dopravou – 104 zastávek, 5 přestupních terminálů, 70 vozidel veřejné dopravy

8 Změny v Olomouckém kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Rozvoj měst a obcí – 362 projektů Území Statutárního města Olomouce – celkem 650 mil. Kč dotace; 51 projektů −nástroj IPRM - 386 mil. Kč; 38 projektů - veřejná prostranství, městské parky, MŠ, ZŠ, zařízení pro trávení volného času; žadatelem především SMOL a jeho organizace −mimo nástroj IPRM – 264 mil. Kč; 13 projektů – sociální služby, střední školy, krizová infrastruktura; žadatel převážně Olomoucký kraj Města nad 5 000 obyvatel - 94 projektů; podpořena všechna města této velikosti −celkem 1 284 mil. Kč dotace −revitalizace veřejných prostranství – náměstí, parků, místních komunikací −rozvoj veřejných služeb – sociálních, vzdělávacích, zdravotnických, volnočasových, např.: 12% všech poskytovatelů sociálních služeb v kraji 21 základních škol 17% všech středních škol v kraji rekonstrukce zdravotnického zařízení, sanitní vozidla 11 objektů pro zájmové a volnočasové aktivity

9 Změny v Olomouckém kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Rozvoj venkova – obce 500 – 5 000 obyvatel – 217 projektů −celkem 1 819 mil. Kč dotace – podpořeno 55% obcí této velikosti, −zvýšení atraktivity veřejných prostranství – 134 projektů 77 ha revitalizovaných ploch, 82 km komunikací −rozšíření nabídky sportovních a kulturních zařízení pro volný čas místních obyvatel – 48 projektů −zvýšení nabídky, kvality, kapacity a dostupnosti sociálních služeb v regionu – 6 projektů −navýšení kvality a kapacity mateřských škol – 2 projekty −odborné a jazykové učebny na základních školách – 16 projektů −zvýšení bezpečnosti a ochrany místních obyvatel v krizových situacích – 5 projektů −lepší dostupnost a kvalita lékařské péče – 4 projekty Podpora podnikání −podpora regenerace brownfields s využitím pro vybrané obory podnikání, především ve službách občanské vybavenosti −podpořeny 4 podnikatelské záměry – 284 mil. Kč celková investice z toho 108 mil. Kč dotace −poskytnuto 88 inovačních voucherů za 9 mil. Kč dotace −vytvořeno 57 nových pracovních míst

10 Změny v Olomouckém kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Podpora cestovního ruchu – 144 projektů Území s vysokou koncentrací cestovního ruchu – 65 projektů Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – aktivity veřejného a soukromého sektoru na vymezeném území s důrazem na koncentraci a provázanost −IPRÚ Olomouc – 185 mil. Kč dotace, 405 mil. Kč celková investice −IPRÚ Jesenicko – 211 mil. Kč dotace, 391 mil. Kč celková investice −IPRÚ Šumpersko – 271 mil. Kč dotace, 985 mil. Kč celková investice 120 nových pracovních míst 623 nových nebo modernizovaných lůžek Obnova historických památek Modernizace lyžařských areálů Značení běžeckých tras Výstavba a modernizace ubytovacích kapacit

11 Změny v Olomouckém kraji dosažené realizací ROP Střední Morava Území mimo vysokou koncentraci cestovního ruchu - 71 projektů Projekty veřejného sektoru – 328 mil. Kč dotace −17 nových pracovních míst −kulturní a technické zajímavosti, památky – 23 projektů −značení kulturních a turistických cílů – 3 projekty −aktivně poznávací formy cestovního ruchu – naučné stezky, rozhledny, zimní běžecké trasy, cykloturistické trasy apod. – 11 projektů −sportovní a rekreační areály – 2 projekty Projekty podnikatelských subjektů – 396 mil. Kč dotace, 597 mil. Kč vlastních zdrojů −155 nových pracovních míst −895 nových nebo modernizovaných lůžek −ubytovací zařízení – 20 projektů −sportovní areály – 3 projekty −lázeňské objekty – 3 projekty −kulturní a technické památky, zajímavosti – 3 projekty

12 Podíl investic ROP Střední Morava na celkových investicích subjektu Olomoucký kraj a jeho organizací v letech 2007 – 2015 Investice Olomouckého kraje a jeho organizací celkem: 22 133 mil. Kč z toho: ROP Střední Morava: 4 139 mil. Kč 19 % 132 projektů Ostatní operační programy: 2 717 mil. Kč 12% 295 projektů Ostatní zdroje vč. vlastních: 15 277 mil. Kč 69%

13 Zkušenosti ROP Střední Morava z pohledu řízení a využití nástrojů - srovnání s aktuálním programovým obdobím Programové období 2007 – 2013 −alokované prostředky pro území NUTS II Střední Morava −plánování a řízení programu prováděno v regionu v souladu s jeho potřebami −využití nástrojů pro koncentrovanou podporu - IPRM, IPRÚ −koncentrace dotačních prostředků – viz. kartogramy v Konferenčním Magazínu Programové období 2014 – 2020 −významné zúžení podporovaných témat −nový systém řízení fondů – Dohoda o partnerství −nové principy územní dimenze - možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území. Z celkové alokace IROP 126 mld. Kč je téměř 30% určeno pro nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. −pro území Olomouckého kraje těžiště z pohledu koncentrace – ITI Olomoucké aglomerace −podpora venkova – nástroj CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), významná aktivační role Místních akčních skupin −Regionální stálá konference – iniciační nikoliv řídící role v regionu

14 Využití finančního rámce ROP Střední Morava −dle posledních dostupných údajů bude finanční rámec programu plně využit, a to mj. i díky opatření k eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finanční alokace programu, které ROP Střední Morava využil jako jediný operační program −z pohledu proplacených prostředků je ROP Střední Morava v 1/3 pořadí všech operačních programů. V srpnu 2015 bylo příjemcům proplaceno 85% celkové finanční alokace programu.

15 Závěrem … Při každodenních pracovních i soukromých cestách regionem vidím a vnímám změny, kterých se nám společným úsilím podařilo dosáhnout. Téměř v každé obci, či městě jsou vidět nejen informační tabule u projektů podpořených z ROP Střední Morava, ale především jejich samotné výstupy – upravená veřejná prostranství, nové cyklostezky, modernizované školy, sportoviště, kulturní domy, domovy pro seniory, zdravotní střediska, úseky nových silnic, zařízení cestovního ruchu a další. Vnímám tedy pozitivní změnu, díky které je region Střední Morava atraktivnějším pro život, práci i návštěvu. Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na realizaci ROP Střední Morava podíleli, že jsme společnými silami využili příležitosti, kterou nám uplynulé programové období nabídlo.

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje předseda Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava


Stáhnout ppt "Zkušenosti a přínosy ROP Střední Morava pro rozvoj Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje předseda Výboru Regionální rady regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google