Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program Konference „Bezpečná Evropa“ 30.9.2009 Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program Konference „Bezpečná Evropa“ 30.9.2009 Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program Konference „Bezpečná Evropa“ 30.9.2009 Hradec Králové

2 30.9.2009www.strukturalni-fondy.cz/iop2 Úvodní informace o IOP ⋐ Jeden z 8 té matický ch operační ch program ů pro období 2007–2013 ⋐ Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ⋐Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (zkušenost z předchozích období) ⋐Zprostředkujícími subjekty jsou CRR, MVČR, MKČR, MZDR, MPSV

3 30.9.2009www.strukturalni-fondy.cz/iop3 Úvodní informace o IOP Globálním cílem IOP je Modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a řízení územního rozvoje a podpora vybraných aktivit, které jsou stěžejní pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR. →1 582 mil. € = 40 mld. Kč z EU

4 30.9.2009www.strukturalni-fondy.cz/iop4 Prioritní osy IOP Prioritní osa IOPNázev prioritní osy Alokace Prioritní osa 1a Modernizace veřejné správy 310,6 mil. € Prioritní osa 1b Modernizace veřejné správy 23,89 mil. € Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 170,83 mil. € Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 545,1 mil. € Prioritní osa 4a Národní podpora cestovního ruchu 60,56 mil. € Prioritní osa 4b Národní podpora cestovního ruchu 4,65 mil. € Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje 420,86 mil. € Prioritní osa 6a Technická pomoc 45,03 mil. € Prioritní osa 6b Technická pomoc 0,82 mil. € Prioritní osy 1-6 CELKEM 1 582 mil. €

5 30.9.2009www.strukturalni-fondy.cz/iop5 Tematický obsah programu ⋐rozvoj informačních technologií ve veřejné správě ⋐zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb veřejného zdraví ⋐ zlepšení služ e b zaměstnanosti ⋐služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ⋐podpora cestovního ruchu ⋐ rozvoj a využití kulturní ho dědictví ⋐zlepšování prostředí na sídlištích ⋐rozvoj systémů tvorby územních politik

6 30.9.2009www.strukturalni-fondy.cz/iop6 Principy podpory ⋐Program → Výzva → Projekt ⋐Podpora inovativních projektů – „na vyšší úrovni“ (nikoliv „běžných“ provozních, nebo ze zákona povinných výdajů…) ⋐Vícecílovost (výdaje na území i Prahy) jen u 1., 4. a 6. priority ⋐Předfinancování z vlastních zdrojů (ex-post proplácení)

7 30.9.2009www.strukturalni-fondy.cz/iop7 Aktuální stav programu Alokace programu NR 40 000,0 mil. Kč Vyhlášeno ve výzvách NR 26 500,0 mil. Kč Přijato projektů 6 131 16 283,0 mil. Kč Schváleno projektů 5 587 3 644,4 mil. Kč Proplaceno projektů 204 531,8 mil. Kč

8 30.9.2009www.strukturalni-fondy.cz/iop8 Identifikovaná rizika ⋐Nezkušenost příjemců s projektovým řízením (podceňování dodržování harmonogramu a provozní fáze projektu, personální vybavenosti projektového týmu, nízká celková odpovědnost nositele projektu - veřejné správy) ⋐Nepřipravenost projektů v „nových“ oblastech podpory (modernizace veř. správy, bezpečnost a prevence apod.)

9 30.9.2009www.strukturalni-fondy.cz/iop9 Řešení rizik z pohledu ŘO IOP ⋐Podpora absorpční kapacity žadatelů a to během celého projektového cyklu ⋐Zlepšení oboustranného přenosu informací a zkušenosti na celé lince ŘO ↔ZS ↔ žadatel ⋐Získávání zkušeností s obdobnými projekty v zahraničí

10 Děkuji za pozornost Ing. Rostislav Mazal zástupce ředitelky odboru a vedoucí oddělení řízení Řídící orgán IOP, MMR ČR iop@mmr.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program Konference „Bezpečná Evropa“ 30.9.2009 Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google