Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program Konference „Bezpečná Evropa“ 30.9.2009 Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program Konference „Bezpečná Evropa“ 30.9.2009 Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program Konference „Bezpečná Evropa“ Hradec Králové

2 www.strukturalni-fondy.cz/iop2 Úvodní informace o IOP ⋐ Jeden z 8 té matický ch operační ch program ů pro období 2007–2013 ⋐ Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ⋐Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (zkušenost z předchozích období) ⋐Zprostředkujícími subjekty jsou CRR, MVČR, MKČR, MZDR, MPSV

3 www.strukturalni-fondy.cz/iop3 Úvodní informace o IOP Globálním cílem IOP je Modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a řízení územního rozvoje a podpora vybraných aktivit, které jsou stěžejní pro vyvážený a harmonický rozvoj celého území ČR. →1 582 mil. € = 40 mld. Kč z EU

4 www.strukturalni-fondy.cz/iop4 Prioritní osy IOP Prioritní osa IOPNázev prioritní osy Alokace Prioritní osa 1a Modernizace veřejné správy 310,6 mil. € Prioritní osa 1b Modernizace veřejné správy 23,89 mil. € Prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 170,83 mil. € Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 545,1 mil. € Prioritní osa 4a Národní podpora cestovního ruchu 60,56 mil. € Prioritní osa 4b Národní podpora cestovního ruchu 4,65 mil. € Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje 420,86 mil. € Prioritní osa 6a Technická pomoc 45,03 mil. € Prioritní osa 6b Technická pomoc 0,82 mil. € Prioritní osy 1-6 CELKEM mil. €

5 www.strukturalni-fondy.cz/iop5 Tematický obsah programu ⋐rozvoj informačních technologií ve veřejné správě ⋐zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb veřejného zdraví ⋐ zlepšení služ e b zaměstnanosti ⋐služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ⋐podpora cestovního ruchu ⋐ rozvoj a využití kulturní ho dědictví ⋐zlepšování prostředí na sídlištích ⋐rozvoj systémů tvorby územních politik

6 www.strukturalni-fondy.cz/iop6 Principy podpory ⋐Program → Výzva → Projekt ⋐Podpora inovativních projektů – „na vyšší úrovni“ (nikoliv „běžných“ provozních, nebo ze zákona povinných výdajů…) ⋐Vícecílovost (výdaje na území i Prahy) jen u 1., 4. a 6. priority ⋐Předfinancování z vlastních zdrojů (ex-post proplácení)

7 www.strukturalni-fondy.cz/iop7 Aktuální stav programu Alokace programu NR ,0 mil. Kč Vyhlášeno ve výzvách NR ,0 mil. Kč Přijato projektů ,0 mil. Kč Schváleno projektů ,4 mil. Kč Proplaceno projektů ,8 mil. Kč

8 www.strukturalni-fondy.cz/iop8 Identifikovaná rizika ⋐Nezkušenost příjemců s projektovým řízením (podceňování dodržování harmonogramu a provozní fáze projektu, personální vybavenosti projektového týmu, nízká celková odpovědnost nositele projektu - veřejné správy) ⋐Nepřipravenost projektů v „nových“ oblastech podpory (modernizace veř. správy, bezpečnost a prevence apod.)

9 www.strukturalni-fondy.cz/iop9 Řešení rizik z pohledu ŘO IOP ⋐Podpora absorpční kapacity žadatelů a to během celého projektového cyklu ⋐Zlepšení oboustranného přenosu informací a zkušenosti na celé lince ŘO ↔ZS ↔ žadatel ⋐Získávání zkušeností s obdobnými projekty v zahraničí

10 Děkuji za pozornost Ing. Rostislav Mazal zástupce ředitelky odboru a vedoucí oddělení řízení Řídící orgán IOP, MMR ČR


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program Konference „Bezpečná Evropa“ 30.9.2009 Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google