Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Dávky nemocenského pojištění - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3. SOŠ Datum tvorby Listopad 2012 Anotace Materiál představuje žákům dávku vyrovnávajícího příspěvku v těhotenství a mateřství a způsob výpočtu této dávky Metodický pokyn Presentace + příklad k procvičení

2 Komu dávka náleží? těhotné zaměstnankyni matkám do konce 9. měsíce po porodu matkám v období, kdy kojí která konala práci, jež je těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství a mateřství, a je proto dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu, než za dosavadní práci (může jít i o úpravu podmínek např. snížení normovaného výkonu, vynechání výkonu zakázaného těhotným, vynechání noční práce)

3 Jaká je podpůrčí doba? Pokud je dávka vyplácena z důvodu těhotenství ode dne převedení na jinou práci nejdéle do 6.týdne před datem porodu mateřství ode dne převedení na jinou práci nejdéle do 9.měsíce po porodu kojení ode dne převedení na jinou práci po dobu kojení

4 Komu dávka nenáleží? Vyrovnávací příspěvek nenáleží ženám: pracujícím na základě dohody o pracovní činnosti pracujícím na základě dohody o provedení práce dobrovolným pracovnicím pečovatelské služby občanům se změněnou pracovní schopností členkám kolektivních orgánů právnické osoby osobám samostatně výdělečně činným

5 V jaké výši se dávka poskytuje? Dávka se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci Výjimka: dny, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci. Výše dávky se vypočítá jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně zjištěného ke dni jejího převedení na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajícího na 1 kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se vyměřovací základ (úhrn započitatelných příjmů) zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

6 Výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 1. Krok Výpočet průměrné mzdy z 12 předchozích kalendářních měsíců přepočteno na jeden kalendářní den = neredukovaný denní vyměřovací základ neredukovaný denní vyměřovací základ = Σ (hrubá mzda za kalendářní měsíc 1 až 12 v předchozím období)/ 365 kalendářních dnů Poznámka: zaokrouhluje se na dvě desetinná místa

7 2. Krok Redukce neredukovaného denního vyměřovacího základu podle redukčních hranic. Zaokrouhlí se na celé Kč nahoru. Z hodnoty neredukovaného denního vyměřovacího základu do výše první redukční hranice se uvažuje 100 %, z částky mezi první a druhou redukční hranicí 60 %, z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí jen 30 % a nad hodnotou třetí redukční hranice ne nezapočítává nic. Vypočtené hodnoty se sečtou. Redukční hranice Denní vyměřovací základ Výše redukce první do 838 Kč100 % druháod 838 do 1257 Kč 60 % třetíod 1257 do 2514 Kč 30 % nad 2514Nebere se v úvahu

8 3. Krok Výpočet průměru započitatelných příjmů na jeden kalendářní den od převedení na např. jinou práci. Průměr započitatelných příjmů na kal. den = měsíční příjem po převedení na jinou práci/počet kalendářních dnů v měsíci 4. Krok Výpočet denní výše příspěvku se rovná rozdílu mezi redukovaným vyměřovacím základem na kalendářní den a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po převedení na jinou práci.. Denní výše příspěvku = redukovaný denní vyměřovací základ - průměr započitatelných příjmů na jeden den po převedení na jinou práci Tento výpočet se provádí za každý kalendářní měsíc

9 Příklad Vypočítejte výši denního vyrovnávajícího příspěvku v těhotenství a mateřství za měsíc březen ženě, která z důvodu těhotenství byla převedena na jinou méně ohodnocenou práci. Žena měla v předchozí pozici měsíční mzdu ve výši 15000Kč a od 1.března ji náleží mzda ve výši 9920Kč. neredukovaný denní vyměřovací základ = Σ (hrubá mzda za kalendářní měsíc 1 až 12 v předchozím období)/ 365 kalendářních dnů = (15000 *12)/365 = 493,15 Kč redukce neredukovaného denního vyměřovacího základu = = 493,15 * 100% = 493,15 zaokrouhleno na 494 Kč průměr započitatelných příjmů na kal. den = 9920/31dní = 320 Kč denní výše příspěvku = 494 – 320 = 174 Kč Denní výše příspěvku bude pro měsíc březen ve výši 174 Kč

10 Zdroje informací: Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62555&fulltext =187~2F2006&nr=&part=&name=&rpp=100#local-content Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/7 Internetové stránky České správy sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/ucast-na-pojisteni/ Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google