Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda
Úvod do práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení pro podnikatele a zaměstnavatele Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Mgr. Ilona Kostadinovová

2 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Přehled výuky Úvod do práva sociálního zabezpečení, pojem, předmět, systém a prameny práva sociálního zabezpečení v ČR a v EU Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nemocenského pojištění - právní úprava, vazby, význam. Důchodového pojištění – právní úprava, vazby a význam Zdravotnictví a zdravotní pojištění Státní sociální podpora Sociální pomoc Základy práva sociálního zabezpečení v EU

3 Prameny práva nemocenského pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Prameny práva nemocenského pojištění ÚZ, Sociální pojištění a Nemocenské pojištění 2009 Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, v platném znění Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinnost Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, část šestá, nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, náhrada mzdy po dobu prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti, od Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost

4 Novela č. 585/2006 Sb. , kterou se mění zákoník práce, zákon č
Novela č. 585/2006 Sb., kterou se mění zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. a další právní předpisy § 66 § 191 § 363 odst. 1 § 393 a – náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti podle § 192 až 194 nepřísluší po dobu dočasné pracovní neschopnosti přede dnem účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Poznámka pod čarou č. 60 – odkaz na zákon o nemocenském pojištění, z. č. 54/1956 Sb.

5 Sociální zabezpečení v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální zabezpečení v ČR I. Sociální pojištění – pojistné na: a) nemocenské pojištění b) důchodové pojištění c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti II. Zdravotní pojištění IV. Státní sociální podpora V. Sociální pomoc

6 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Nemocenské pojištění Okruh oprávněných osob - § 2 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, z. č. 54/1956 Sb., v platném znění Pojištění vzniká dnem vstupu do zaměstnání. Příležitostné zaměstnání - § 6 – netrvá-li déle než 7 dní, jeho započitatelný příjem nepřesahuje částku 400,- Kč za kalendářní měsíc Pojištění zaniká dnem skončení zaměstnání Vznik nároku na dávku - § 42 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců Ochranná lhůta – 7 dní od skončení zaměstnání Výkon několika činností – pojištěn z každé z nich, výj. jednatel s.r.o. a zároveň společník

7 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Nemocenské pojištění Výše dávek se odvozuje procentní sazbou z denního vyměřovacího základu/DVZ Redukční hranice od činily 510, - Kč a 730, - Kč Redukční hranice od činí 550, - Kč a 790,- Kč Dávky do konce roku 2007: a) Nemocenské – 25% DVZ za první 3 dny, 69% od čtvrtého dne b) Podpora při ošetřování člena rodiny – 69% DVZ c) Peněžitá pomoc v mateřství – 69% DVZ d) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

8 Postavení OSVČ v nemocenském pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Postavení OSVČ v nemocenském pojištění ● Nemocenské pojištění je dobrovolné, vzniká na základě přihlášky. ● Účastna jen v měsících, ve kterých je povinna platit zálohy na důchodové pojištění Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla OSVČ uznána práce neschopnou po celý měsíc nebo jí byla nařízena karanténa, event. pobírala peněžitou pomoc v mateřství.

9 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Výkon několika činností z pohledu nemocenského pojištění, § 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců - každý uzavřený pracovní vztah se z hlediska nemocenského pojištění posuzuje samostatně - zaměstnanec nemá povinnost oznamovat žádnému zaměstnavateli, že je ještě účasten nemocenského pojištění z dalších zaměstnání - výjimka: společník s. r. o., který je zároveň jednatelem společnosti

10 PŘÍKLAD Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Př. Společník s. r. o. je jednatelem společnosti zaměstnávající 20 zaměstnanců. Tuto činnost vykonává za ,- Kč měsíčně. Zároveň je personalistou, tuto činnost vykonává za 5 000,- Kč měsíčně. Na činnost personalisty neuzavřel žádný pracovněprávní vztah, tuto činnost vykonává jako společník s. r. o. V tomto případě je účasten nemocenského pojištění jen jednou, bude-li uznán práce neschopným, bude mu nemocenské poskytováno jen z jedno pojištění a bude vypočteno z částky ,- Kč. Pokud by činnost personalisty vykonával v pracovním poměru, byl by účasten nemocenského pojištění dvakrát, a to jako zaměstnanec v pracovním poměru a jako jednatel s. r. o. Nemocenské by mu náleželo dvakrát, a to z částky ,- Kč a z částky 5000,- Kč. V obou případech platí pojistné na sociální zabezpečení z ,- Kč. Začal-li společník s. r. o. vykonávat činnost jednatele od 1. července a činnost personalisty jako společník od 1. října, oznamuje společnost s ručením omezeným jako zaměstnavatel, který je malou organizací, nástup do zaměstnání tohoto společníka jen jednou, a to do 8 dnů ode dne vstupu do zaměstnání, tj. do 9. července. Zahájení činnosti jako personalisty se již neoznamuje.

11 Nárok OSVČ na nemocenské a ppm
Mgr. Ilona Kostadinovová Nárok OSVČ na nemocenské a ppm ● Nemocenské – účast na nemocenském pojištění trvala alespoň 3 měsíce bezprostředně předcházející před měsícem, v němž vzniká pracovní neschopnost.Vznikla-li účast na nemocenském pojištění OSVČ podáním přihlášky do 8 dnů po zahájení/znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti, je nárok na nemocenské od vzniku pracovní neschopnosti. ● Peněžitá pomoc v mateřství – účast na nemocenském pojištění před porodem alespoň 180 dnů a zároveň v době posledních 2 let před porodem byla účastna nemocenského pojištění po dobu alespoň 270 dnů.

12 Redukční hranice DVZ, stanovuje nařízení vlády
Mgr. Ilona Kostadinovová Redukční hranice DVZ, stanovuje nařízení vlády DVZ - úhrn započitatelných příjmů se dělí počtem kalendářních dnů rozhodného období. Přesahuje-li DVZ stanovenou redukční hranici, tak se snižuje. Do první redukční hranice se započítává částka DVZ celá(vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,peněžitá pomoc v mateřství) nebo 90% (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny), z částky mezi první a druhou hranicí se započítává 60% a k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží. První redukční hranice, z částky se započte částka celá nebo 90% Druhá redukční hranice (z rozdílu se započte 60%) 480 690 510 730 Od 550 790

13 DVZ - redukční hranice 2009, z. č. 187/2006 Sb., účinnost 1. 1. 2009
redukce DVZ: 3 redukční hranice - dle metodiky uvedené v zákoně - pro rok 2009 (sdělení MPSV č.396/2008 Sb.): 1. redukční hranice … 786,- Kč 2. redukční hranice … 1.178,- Kč 3. redukční hranice … 2.356,- Kč redukce se provede tak, že do: do 1. redukční hranice se započte 100 % DVZ do 2. redukční hranice se započte 60 % DVZ do 3. redukční hranice se započte 30 % DVZ a k části nad 3. redukční hranicí se nebude přihlížet

14 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad: Zaměstnanec byl uznán práce neschopným od do Denní vyměřovací základ činí 420 Kč. Z jakého denního vyměřovacího základu se bude počítat nemocenské?

15 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Denní vyměřovací základ/DVZ, § 18 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců 550 Nad 790 Nemocenské Podpora při ošetřování člena rodiny 90% 60% 0% Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Peněžitá pomoc v mateřství 100%

16 Pracovní neschopnost –od 8. března do 17. března 2008–10dní
Mgr. Ilona Kostadinovová Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské , § 18 z. č. 54/1956 Sb. DVZ – úhrn započitatelných příjmů se dělí počtem kalendářních dnů rozhodného období – 365 dní (žádné dny omluvené nepřítomnosti v práci) Pracovní neschopnost –od 8. března do 17. března 2008–10dní Rozhodné období – od 1. března 2007 do 28. února 2008, ve kterém činila měsíční mzda 13000,- Kč, v červnu a listopadu odměna 3000,- Kč ,- Kč (12x13000 Kč + 2x 3000 Kč) : 365 dny = 443,8356 Kč 90% z 443,8356 = 399,452 Kč, po zaokrouhl. na celé koruny nahoru 400,- Kč NEMOCENSKÉ! Trvá-li pracovní neschopnost déle než 3 dny! - od 4. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti 60% DVZ za kalendářní den – tj. 60% z 400,- Kč, tedy 240,- Kč na den

17 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Redukce denního vyměřovacího základu pro výpočet všech dávek nemocenského pojištění, § 18 z. č. 54/1956 Sb. Denní vyměřovací základ činí 570 Kč. Denní vyměřovací základ činí 970 Kč. Redukce DVZ! 570, - Kč 1. redukční hranice 550 Kč, tj = 20 Kč/60% - 12Kč - DVZ činí = 562Kč Redukce DVZ! 970 Kč 1. redukční hranice 550 Kč (celá částka), z částky =240Kč/60%, tj.144 Kč 2. redukční hranice 790 Kč, tj =180 Kč, k této částce se nepřihlíží DVZ činí 550,- Kč + 144,- Kč = 694 Kč

18 Pracovní neschopnost trvá déle než 3 dny
Mgr. Ilona Kostadinovová Nemocenské od Pracovní neschopnost trvá déle než 3 dny Nenáleží za období pracovní neschopnosti, za které náleží zaměstnanci započitatelný příjem Poskytuje se za kalendářní dny Podpůrčí doba – 1 rok Stanoví se z tzv. denního vyměřovacího základu, dále jen DVZ - § 18 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců Výše: od 4. do 30. dne – 60% DVZ od 31. do 60. dne – 66% DVZ od 61. dne – 72% DVZ

19 Nemocenské 2008 po Nálezu ÚS, č. 166/2008 Sb.
Z. č. 54/1956 Sb. První 3 dny nepřísluší - od 30. června 2008 náleželo 60% DVZ, od 1. září % DVZ 60% DVZ od 4. do 30. dne 66% DVZ od 31 do 61. dne 72% DVZ od 61. dne

20 Nárok na nemocenské nemá, kdo si přivodil pracovní neschopnost:
v úmyslu vylákat nemocenské zaviněnou účastí ve rvačce jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo při spáchání úmyslného trestného činu, za nějž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok.

21 Podpora při ošetřování člena rodiny
Mgr. Ilona Kostadinovová Podpora při ošetřování člena rodiny Dítě nebo nemocný žijí se zaměstnancem v domácnosti, výj. ošetřování dítěte do 10 let rodičem Jiný člen rodiny, jestliže to nezbytně vyžaduje jeho zdravotní stav Podpůrčí doba – 9 kalendářních dní, 16 dní jde-li o osamělého rodiče pečujícího alespoň o 1 dítě ve věku do skončení povinné školní docházky Výše: 60% DVZ

22 Peněžitá pomoc v mateřství
Mgr. Ilona Kostadinovová Peněžitá pomoc v mateřství Z. č. 88/1968 Sb. Výše: 69% DVZ Žena byla účastna v době posledních 2 let alespoň 270 dní na nemocenském pojištění Podpůrčí doba: 28 týdnů Zjištění DVZ ke dni nástupu na mateřskou dovolenou

23 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Mgr. Ilona Kostadinovová Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Z. č. 88/1968 Sb. Dočasné převedení v těhotenství, koná-li práce ženám zakázané (288/2003 Sb.) nebo pokud podle lékařského posudku práce ohrožuje její těhotenství Dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu

24 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, § 5 zákona č. 88/1968 Sb. Zaměstnankyně byla dne 7. března 2008 převedena na jinou práci z důvodu těhotenství. Denní vyměřovací základ se stanoví stejně, jako kdyby dne 7. března 2008 byla uznána práce neschopnou. Rozhodným obdobím je doba od 1. března 2007 do 29. února 2008, denní vyměřovací základ činí před redukcí 570,- Kč, po redukci 562,- Kč (550,- Kč + 60% z rozdílu mezi 570,-Kč a 550,- Kč). Průměr započitatelných příjmů připadající na jeden kalendářní den v měsíci březnu činí 370,- Kč, neboť úhrn započitatelných příjmů zúčtovaných do března činil 11100,- Kč; po vydělení této částky 30 kalendářními dny měsíce března se dostaneme k částce 370,- Kč. VPTM činí za kalendářní den 192,- Kč (562 Kč po odpočtu 370 Kč. VPTM náleží za dny 7. až 30. března, tj. v celkové výši Kč (192 x 24 kalendářní dny).

25 Dočasná pracovní neschopnost (karanténa), § 191 a násl. ZP
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je upravena v § 192 nového zákoníku práce, zaměstnavatelé ji budou poskytovat až v roce 2009. Za první 3 dny nepřísluší, od 4. dne do 14. dne ve výši 60% průměrného výdělku v rámci trvání dočasné pracovní neschopnosti. Za dobu prvních 3 dní může být dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo platu, nesmí však převýšit průměrný výdělek. Po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti přísluší náhrada mzdy zaměstnanci od zaměstnavatele za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nekrátí, od 15. Dne bude přísluší zaměstnanci dávka nemocenského pojištění podle nového zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

26 Dočasná pracovní neschopnost 2009
§ 192 odst. 2 zákoníku práce, zjištěný průměrný výdělek se upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění - § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění dle § 22 zákona č. 187/2006 Sb., se vynásobí koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Za dobu prvních 3 dní může být dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo platu, nesmí však převýšit průměrný výdělek.

27 Dodržování léčebného režimu
Pověření pracovníci jednotlivých pracovišť ČSSZ, tedy okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správy sociálního zabezpečení – prokazují se oprávněním ke kontrole, zaznamenají datum a čas kontroly. Platí i nadále podobná pravidla jako v roce 2006. Za porušení léčebného režimu může být nemocenské sníženo nebo odejmuto. Zaměstnavatel bude oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce až v roce 2009, nebude moci dát zaměstnanci výpověď ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pro porušení povinnosti, pokud jde o režim dočasně práce neschopného pojištěnce.

28 Opakování nemocenské pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Opakování nemocenské pojištění Denní vyměřovací základ Plátce dávek Podpůrčí doba Ochranná lhůta Promlčení dávek Jak se postupuje při poskytování nemocenské, koná-li zaměstnanec několik souběžných pracovních poměrů? Co se rozumí pojmem mateřské dovolené a jaká dávka se po její dobu poskytuje.

29 Nemocenské pojištění v roce 2008 Případové studie
Mgr. Ilona Kostadinovová Nemocenské pojištění v roce 2008 Případové studie Paní Svobodová má na SŠ, kde pracuje v pracovním poměru, plat ve výši ,- Kč měsíčně; v zaměstnání u podnikatele, kde pracuje na dohodu o pracovní činnosti, má odměnu ,- Kč měsíčně. Paní Svobodová onemocní na zápal plic. Telefonicky kontaktuje oba zaměstnavatele s dotazem, který z nich jí bude vyplácet nemocenské a jak má postupovat. a) Promyslete, jaké údaje potřebujete znát, abyste mohli posoudit, zda je zaměstnankyně nemocensky pojištěna. b) Dále potřebujete zvážit následující: ba) Pokud by byly splněny veškeré podmínky účasti na nemocenském pojištění a veškeré podmínky nároku na nemocenské, má zaměstnankyně nárok na dávku 1x nebo 2x ? bb) Co má paní Svobodová udělat pro to, aby jí dávka byla vyplácena ? bc) Kdo bude plátcem ?

30 Případová studie - nemocenské pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Případová studie - nemocenské pojištění Zaměstnavatel („firma“) SIBA, s.r.o. se sídlem v ČR má od čtyři zaměstnance – pana Dvořáka, který studuje 3. ročník VŠE, je mu 21 let a má uzavřen pracovní poměr na 1 rok, paní Hronovskou, která je momentálně na mateřské dovolené a má pracovní poměr na dobu neurčitou, pana Svobodu, který vykonává pomocné práce, pracuje na dohodu o pracovní činnosti uzavřenou na tři roky, má sjednánu pracovní dobu 10 hodin týdně, a slečnu Markovou, která má na celý rok 2008 uzavřenou dohodu o provedení práce. Zaměstnavatel si nechává zpracovávat mzdovou agendu od společnosti ACO, s.r.o., která vykonává účetní práce svými 30 zaměstnanci. Další údaje k případu – příjmy zaměstnanců v březnu 2008 1. zaměstnanec p. Dvořák mzda ,- Kč 2. zaměstnankyně p. Hronovská - sjednaná mzda ……………………………… ,- Kč peněžitá pomoc v mateřství …….…… ,- Kč 3. zaměstnanec p. Svoboda měsíční odměna ..…………………….……… ,- Kč. 4.zaměstnankyně sl. Marková - měsíční odměna ..…………………….………… ,- Kč.

31 Vypočítejte, popřípadě rozhodněte následující:
Mgr. Ilona Kostadinovová Vypočítejte, popřípadě rozhodněte následující: Jsou všichni zaměstnanci nemocensky pojištěni ? Jaké nároky mají zaměstnanci z titulu nemocenského pojištění ? Byla společnost SIBA, s.r.o. povinna přihlásit své zaměstnance k pojištění ? Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči příslušné správě nemocenského pojištění ? Jak má paní Hronovská postupovat, aby obdržela v době mateřské dovolené příslušnou nemocenskou dávku ? Kdo bude plátcem ?

32 Podmínky nároku na nemocenské a platba náhrady mzdy v době PN
Mgr. Ilona Kostadinovová Podmínky nároku na nemocenské a platba náhrady mzdy v době PN Paní Lewitová je nemocensky pojištěná v pracovním poměru. Byla uznána práce neschopnou. Leží doma a od března do května 08 pobírá nemocenské. V dubnu jí zaměstnavatel navíc dodatečně vyplatil náhradu mzdy za dovolenou, kterou omylem neuhradil. Přijde paní Lewitová v dubnu o nemocenské ?

33 Podmínky nároku na nemocenské při souběhu zaměstnání
Mgr. Ilona Kostadinovová Podmínky nároku na nemocenské při souběhu zaměstnání Pan Jareš je nemocensky pojištěn u společnosti JALTA, a.s. ve dvou pracovních poměrech. V jednom je uznán práce neschopným a dostává nemocenské. Ve druhém pracovním poměru (pracuje doma jako překladatel) nadále pokračuje v práci (lékař usoudil, že ji může při komplikované zlomenině dolní končetiny i nadále vykonávat) a za výkon práce dostává mzdu. Je společnost JALTA, a.s. skutečně oprávněna vyplácet v prvním pracovním poměru nemocenské ?

34 Podmínky nároku na POČR a podpůrčí doba
Mgr. Ilona Kostadinovová Podmínky nároku na POČR a podpůrčí doba Janě je 5 let a je svěřena do péče matky. Po dobu ošetřování si ji vezme k sobě otec-lékař, který je v zaměstnání nemocensky pojištěn. Délka ošetřování je určena na 51 dní. Vznikne otci nárok na dávku ? ANO/NE Pokud ano, jak dlouho ji bude pobírat ? ……………

35 Podmínky nároku na VPTM
Mgr. Ilona Kostadinovová Podmínky nároku na VPTM Paní Marešová se až dosud věnovala v podniku na výrobu oděvů ručnímu vyšívání a vydělala si v průměru ,- Kč. Nyní je těhotná a necítí se dobře. Proto požádala svého zaměstnavatele, aby ji přeřadil do administrativního oddělení. Vedoucí jí vyhověl. Paní Marešová však po převedení na jinou práci z výplatní pásky zjistila, že pobírá mzdu nižší cca o 900,- Kč měsíčně a požádala o doplacení z nemocenského pojištění, jak jí poradila kamarádka. O jakou dávku zřejmě požádala ? Má na ni nárok ? Pokud ano, v jaké výši ?

36 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Výpočet NEMOCENSKÉ OSVČ je uznána práce neschopnou od do Vyměřovací základ (neredukovaný) činí 880,- Kč. Z jakého denního vyměřovacího základu se bude počítat nemocenské ? Vypočítejte výši nemocenského za první den PN. Postup a výsledek:

37 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Souběh několika SVČ Podnikatel, pan Brzobohatý, provozuje živnost, dále podniká dle zvláštního právního předpisu a také pravidelně píše publikace (činnost dle autorského zákona). Je nemocensky pojištěn a splňuje veškeré podmínky nároku na nemocenské. Dne je uznán práce neschopným. Obdrží nemocenské 1x, 2x nebo 3x ? Zdůvodněte.

38 Mgr. Ilona Kostadinovová
Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google