Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Státní sociální podpora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Státní sociální podpora"— Transkript prezentace:

1 PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Státní sociální podpora
JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Státní sociální podpora
Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Státní sociální podpora
Základní rysy systému Nepojistný nepříspěvkový dávkový systém Podpora rodin s nezaopatřenými dětmi Dávky testované vs. netestované zkoumá se příjem, nikoli celkové majetkové poměry rodina se posuzuje jako celek JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Státní sociální podpora
Životní minimum (společenské minimum) minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních potřeb Existenční minimum (biologické minimum) minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Státní sociální podpora
Testované dávky příspěvek na dítě přídavek na bydlení porodné Netestované dávky rodičovský příspěvek dávky pěstounské péče pohřebné JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Státní sociální podpora
Nezaopatřené dítě - viz §11 Rodina (§7/1) oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby, není-li těchto osob, považuje se za rodinu sama oprávněná osoba Společně posuzované osoby (§7/2) chápány jako jedna „ekonomická jednotka“ – společně uhrazují náklady U testovaných dávek se posuzuje se příjem a životní minimum rodiny jako celku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Státní sociální podpora
Přídavek na dítě testovaná dávka nárok má nezaopatřené dítě - rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin životního minima a koeficientu 2,4 výše přídavku na dítě péče o dítě v ústavu vyplácí se tomuto zařízení JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Státní sociální podpora
Příspěvek na bydlení testovaná dávka není tu podmínka nezaopatřeného dítěte (i jednotlivec) představa, že na bydlení by měla být vždy utracena vždy jen určitá část příjmu (odráží se ve výši koeficientu) výše koeficientu: 0,3; 0,35 na území hlavního města Prahy náklady na bydlení (§ 25) a normativní náklady na bydlení (§26) jsou v zákoně pevně stanovené částky odstupňované podle počtu osob v rodině; normativní náklady odstupňovány i podle velikosti obce JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Státní sociální podpora
Nárok na příspěvek na bydlení (§24) vlastník či nájemce bytu, hlášený v tomto bytu k trvalému pobytu, jestliže: a) jeho náklady na bydlení (nb) přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině (rp) a koeficientu (k) nb > rp × k b) součin rozhodného příjmu (rp) v rodině a koeficientu (k) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (nnb) nnb ≥ rp × k JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Státní sociální podpora
Výše příspěvku na bydlení (§27) Výše rozhodného příjmu rodiny násobeného koeficientem se dorovnává do výše normativních nákladů na bydlení nebo nákladů na bydlení, podle toho, které z nich jsou nižší. Je-li rozhodný příjem nižší, než životní minimum, započítává se pro dorovnání rozdílu výše životního minima. Doba poskytování příspěvku na bydlení (§27a) Časové omezení – nejdéle 84 měsíců za 10 let (z to výjimky) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Státní sociální podpora
Rodičovský příspěvek rodič celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině lze čerpat nejdéle do: a) čtyř let věku dítěte b) do vyplacení částky 220 tis. Kč Rodič může volit výši rodičovského příspěvku v rámci zákonem stanovených možností (§ 30/3,4) - vliv má výše denního vyměřovacího základu pro dávky nemocenského pojištění). Celodenní péče – též pokud podmínky §31/3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Státní sociální podpora
Dávky pěstounské péče (§37) 1) příspěvek na úhradu potřeb dítěte nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče či max. do 26 let, jde-li o nezaopatřené dítě – žije a společně uhrazuje náklady se svým pěstounem výše dávky: životní minimum dítěte a koeficient 1,4, resp. koeficientu 2,3, jde-li o nezaopatřené dítě dítě závislé na pomoci jiné osoby - §37/3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Státní sociální podpora
2) odměna pěstouna (§40) nárok pěstouna do zletilosti dítěte a dále po dobu, kdy dítěti přísluší příspěvek na úhradu potřeb dítěte výše dávky – životní minimum jednotlivce krát jedna odměna pěstouna ve zvláštních případech (§40a) péče o minimálně tři děti či alespoň jedno dítě závislé ve II., III. či IV. stupni odměna – životní minimum jednotlivce krát 5,5; za další děti v péči se odměna zvyšuje (tato odměna, jen nebyl-li pěstoun celý měsíc výdělečně činný) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Státní sociální podpora
3) odměna při převzetí dítěte (§41) jednorázová dávka odstupňovaná podle věku dítě 4) příspěvek na zakoupení motorového vozidla v péči minimálně čtyři děti či za ně odměnu (včetně zletilých), zakoupil či zajistil celkovou opravu motorového vozidla a vozidlo nepoužívá k výdělečné činnosti max. 70% nákladů a max. 100 tis. Kč; součet dávek v posledních 10 letech nesmí přesáhnout 200 tis. Kč JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 Státní sociální podpora
Porodné testovaná dávka – 2,4 násobek součinu nárok vzniká dnem porodu, není-li stanoveno jinak první narozené dítě či vícečetný porod nárok otce – dítě se narodilo živé, matka zemřela nárok i osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, pokud převzato do jednoho roku věku a jde o to první dítě, na něž čerpána dávka jednorázově Kč či tis. Kč JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Státní sociální podpora
Pohřebné nárok má osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem či osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte i vůči zemřelé osobě nutnost trvalého pobytu na území ČR jednorázově – Kč JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Státní sociální podpora"

Podobné prezentace


Reklamy Google