Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Odborné vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Marketing a marketingový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Odborné vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Marketing a marketingový."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Odborné vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Marketing a marketingový mix Ročník / obor studia:IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 561

2 Marketing a marketingový mix

3 Co je marketing? Marketing =) od angl. slova market = trh Marketing = „nauka o trhu“ Je podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výkony, trh vytvářet a pečovat o něj. Základem marketingu je poznání, že cíle podniku může být dosaženo jen tehdy, jsou-li rozpoznány přání a potřeby kupujících. Cílem marketingu je zajistit podniku dlouhodobý odbyt jeho výrobku a služeb na trhu.

4 Základní podnikatelské koncepce Ve vývoji marketingu se můžeme setkat s 5 různými marketingovými koncepcemi založenými na zcela odlišných principech : Výrobní koncepceVýrobní koncepce –Vyrob co nejlevněji a prodáš! Výrobková koncepceVýrobková koncepce –Vyrob co nejkvalitněji a prodáš! Prodejní koncepceProdejní koncepce –Čím víc reklamy, tím víc prodáš. Marketingová koncepceMarketingová koncepce –„Nejdřív poznej svého zákazníka a prodáš“ Sociálně – marketingová (společenská) koncepceSociálně – marketingová (společenská) koncepce –„Poznej potřeby svého zákazníka, zohledni i potřeby společnosti a prodáš“

5 Marketingový mix Souhrn nástrojů, které vyjadřují vztah firmy k marketingovému prostředí (makro / mikro). Je souborem marketingových nástrojů (strategií), které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží či službě).

6 Základní nástroje Mktg mixu – 4P PRODUCT P 1 Výrobek design, vlastnost, značka, balení, služby, záruky PRICE P 2 Cena ceník, rabaty, slevy, balení, doba splatnosti, úvěrové podmínky PLACE P 3 Místo odbyt.cesty, pokrytí, sortiment, dislokace, zásoby, doprava PROMOTION P 4 Prosazení (propagace) reklama, inzerce, prodavači, Public Relations, přímý marketing

7 Výrobkový mix rozhoduje např.: o budoucím zaměření výroby, o výrobním programu firmy, designu, obalu, zárukách, image firmy, servisních a záručních podmínkách.

8 Cenový mix jedná se např. o : kalkulaci a sestavování ceníků, poskytování slev, výši obchodních rabatů, prodeji na splátky, leasingu výrobků. Výrobkový a cenový mix nazýváme také nabídkovým mixem.

9 Distribuční mix jedná se o volbu optimální distribuční cesty, např. o : maloobchod, velkoobchod, přímý prodej, prodej prostřednictvím internetu.

10 Propagační mix jde např. o : zviditelnění firmy na trhu oslovení zákazníka, stanovení jednotlivých segmentů trhu, podporu prodeje, public reations firmy, úroveň a kvalita personálu, volba správného druhu reklamy.

11 Prolínání nástrojů mktg mixu  Jaké kanály bychom měli použít k dosažení této skupiny zákazníků ? strategie distribuce distribuce (zákazník) cena (zákazník) strategie ceny  Jaká je nejvhodnější cena pro tuto skupinu zákazníků ? zákazník strategie prosazování strategie produktu produkt (zákazník) prosazování (zákazník)  Jaká je nejefektivnější kombinace reklamy a osobního prodeje ?  Jaké produkty nebo služby může naše firma nabídnout této skupině zákazníků ?

12

13 Mktg mix a zákaznická hodnota Customer Value Zákaznická hodnota C 1 Výrobková, sortimentní a servisní politika - vytvoření hodnoty pro zákazníka - inovace, modifikace (variace), eliminace Cost to the customer zákazníkovo vydání C 2 Kontraktační politika - cenová politika, kondiční politika, - celkové náklady vynaložené zákazníkem Convenience Zákazníkovo pohodlí C 3 Distribuční politika - zajištění komfortu - odbytová a prodejní politika Communication Komunikace se zákazníkem C 4 Komunikační politika - komunikace, reklama, product placement, osobní prodej, sponzorství, PR, corporate identity policy, podpora prodeje, event marketing

14 Moderní pojetí mktg mixu Moderní marketing v průběhu 90. let 20. století a počátkem 21. století přináší stále nové a nové možnosti (strategie), které firmy (hlavně v oblasti služeb) využívají pro ovlivnění poptávky. Standardní model 4P se mění na 5P –Nově se zařadili – Lidé (People) – zaměstnanci x zákazníci V oblasti služeb využívá moderní marketing modelu 8P –People, Packaging, Programing, Partnership

15 Kontrolní otázky: 1.Popište podstatu a cíle marketingu? 2.Které marketingové koncepce se nejvíce uplatňují v současné době? 3.Který z nástrojů mark. mixu znázorňuje zákazníkovo pohodlí? 4.Jaké prostředky řadíme do propagačního mixu? 5.Které další nástroje marketingu využívá marketingový mix služeb?

16 Seznam literatura MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN 978- 80-7402-002-5. KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978- 80-7373-061-1.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Odborné vzdělávání Tematická oblast: Marketingový mix hotelových a restauračních sužeb Název vyučovací oblasti: Marketing a marketingový."

Podobné prezentace


Reklamy Google