Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SANAČNÍ Ing. Miloslava Popenková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SANAČNÍ Ing. Miloslava Popenková, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SANAČNÍ Ing. Miloslava Popenková, CSc.

3 1.voda srážková 2.voda vzlínající-kapilární 3.difúze vodních pár a voda kondenzovaná 4.voda s hydrostatickým tlakem 5.hydroskopicita materiálu 6.vadné sanitární instalace 7.narušené zdivo vodou a mrazem OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SANAČNÍ Průnik vlhkosti do objektu

4 ÚVOD Úvodem je nutno důrazně upozornit, že sanační omítkové systémy samy o sobě zdroje vlhnutí konstrukcí neodstraňují a tudíž ani tyto konstrukce nevysušují. Funkce sanačního systému je charakterizována schopností kapilárního odvodu pár a vlhkostí a zadržováním krystalických solí. Sanační omítka se vyznačuje vodoodpudivou úpravou a porézní strukturou (umožňuje rychlejší odpařování vody, nezvyšuje se zóna vlhnutí, krystalky solí se ukládají v pórech omítky).

5 Princip působení sanační omítky OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SANAČNÍ FUNKCE

6 VHODNOST POUŽITÍ Sanační omítky jsou vhodné pro aplikaci pouze do 8 % (hmotnostní %) vlhkosti podkladní konstrukce (v nenáročných prostorách 11%-15%). Pro odstranění vlhkosti z objektu je nutno použít některou ze základních sanačních metod (injektážní, elektrofyzikální, elektrochemické, mechanické apod.) v kombinaci s doplňkovým sanačním systémem.

7 PRŮZKUM OBJEKTU (1/3) Před realizací sanace vlhkého zdiva je nutno provést tzv. sanační průzkum, který (dle rozsahu sanace) má obsahovat (dle ČSN P 73 0610):  posouzení technického stavu konstrukcí objektu z hlediska statické bezpečnosti celé stavby nebo těch jejich částí, na kterých se sanace vlhkého zdiva realizuje a z hlediska vhodnosti podkladu pro omítání,

8 PRŮZKUM OBJEKTU (2/3)  průzkum podzemního a nadzemního zdiva objektu na vlhkost, druhy a obsahy solí tvořících výkvěty, chemickou analýzu event. podzemní vody pokud je v kontaktu s objektem, druhy biologických škůdců a event. výskyt radonu,  posouzení inženýrskogeologických a hydrogeolo- gických poměrů objektu a jeho blízkého okolí, posouzení základových poměrů stavby ve vztahu k uvažovanému sanačnímu zásahu

9 PRŮZKUM OBJEKTU (3/3)  a příp. speciální druhy průzkumů (měření elektrického potenciálu ve zdivu a zeminách, zjišťování elektrolytické vodivosti zdiva, kyselosti zdiva apod.). Pozn.: Výsledky takovéhoto průzkumu je nutno odborně zpracovat a vyhodnotit z hlediska návrhu sanačního systému.

10 Používané hmoty pro sanační omítky Sanační omítkové systémy členíme:  na sanační suché maltové směsi a  sanační přísady. Podle druhu použitého pojiva se připravují jako vápenné, vápenocementové, vápenoperlitové, cemento perlitové a cementové (některé druhy obsahují i určité podíly trasu nebo pemzy) s přesným dávkování plniv a dalších přísad. Připravují se buď ve výrobnách (průmyslově vyráběné) nebo na stavbě přidáním tekutých modifikačních přísad do omítkové malty.

11 Příprava podkladu pro omítání (1/2) Před prováděním sanačních omítek je třeba: - starou omítku otlouci cca 1 m nad nejvyšší hranicí zóny vlhkosti, - spáry ve zdivu vyškrábnout do hloubky 20 mm – 30 mm (dle použitého sanačního systému), - poškozené zdící prvky vyměnit, event.vyplnit a spojit pomocí sanační izolační omítky, - plochu dokonale očistit (tlakem vzduchu, ocelovým kartáčem apod.), event. vysušit.

12 Příprava podkladu pro omítání (2/2) V případě nestabilního podkladu: - podklad zpevnit, - podklad silně nasákavý opatřit sanačním podhozem - při větší nerovnosti v podkladu se používá sanační armovací skelná tkanina.

13 Realizace sanačních omítek (1/3) Nejběžněji používaný sanační omítkový systém se provádí ve dvou – čtyřech vrstvách, a to jako : - sanační podhoz – obvykle v tloušťce do 5 mm (lze jej dle firemních podkladů vynechat), - sanační omítková vrstva vyrovnávací – obvykle v tl. 10 mm – 20 mm (lze ji dle firemních podkladů vynechat), - základní sanační omítka – obvykle v tl. 10 mm – 30 mm a - lícní sanační povrchová úprava v tl. 1 – 4 mm.

14 otlučení omítky vč.vyškrábání spár Kontinuální míchačka vyčištění plochy, podkladní vrstva ruční míchání malty Realizace sanačních omítek

15 Realizace sanačních omítek (2/3) Mezi nanášením jednotlivých vrstev je nutno dodržet časové odstupy – orientačně (firemní podklady upřesňují) 1 mm tl. omítky vysychá 1 den. Spodní vrstvu sanačního systému je vždy zapotřebí zdrsnit (lepší mechanické spojení s další vrstvou omítky). Omítky v sanačním systému musí po nanesení na zdivo rychle a dostatečně zreagovat, svých vlastností musí dosáhnout co nejdříve (jinak, v příp. ponechání omítky delší dobu vlhké dochází k jejímu rychlému zasolení).

16 Postup sanačních prací na objektu Realizace sanačních omítek

17 Realizace sanačních omítek (3/3) Sanační omítky zejména při suchém, větrném počasí a přímém oslunění vyžadují ošetřování (zastínění event. zvlhčování). Při vnitřní aplikaci nesmí být místnost krátkodobě vytápěna (nutnost doby vytápění před omítáním, po dobu omítání a po ukončení omítání stanoví technické listy výrobce).


Stáhnout ppt "OMÍTKOVÉ SYSTÉMY SANAČNÍ Ing. Miloslava Popenková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google