Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 06 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-06 Téma vzdělávacího materiálu: OMÍTKY 1. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje účel, rozdělení a skladbu omítek; žáci mají k dispozici učebnice a prospektový materiál. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření:10. 10. 2013 Ověření ve výuce: 1. 11. 2013

2 O M Í T K Y 1. R O Z D Ě L E N Í Ú Č E L S K L A D B A

3 O M Í T K Y 1. R O Z D Ě L E N Í PODLE MÍSTA PROVÁDĚNÍ vnitřní vnější – fasádní PODLE TECHNOLOGIE VÝROBY prováděné ručně prováděné strojně omítky suché

4 O M Í T K Y 1. R O Z D Ě L E N Í PODLE POČTU VRSTEV jednovrstvé dvouvrstvé vícevrstvé PODLE ÚPRAVY POVRCHU OMÍTKY hladké hrubé se zvláštními úpravami - sgrafito, škrábané, stříkané, zatřené atd.

5 O M Í T K Y 1. R O Z D Ě L E N Í PODLE MATERIÁLU vápenné vápenocementové cementové sádrové (pouze vnitřní) hliněné zvláštní – vnitřní (barytová, perlitová, magnetická, sanační, suchá), vnější (sgrafito, marmolit, břízolit aj.)

6 O M Í T K Y I. Ú Č E L - V Ý Z N A M estetické působení hygienický význam (u omítek vnitřních především hladkost) přispívá k vytváření tepelně izolačních vlastností zdiva a neprůzvučností stěn fasádní omítky chrání zdivo proti nepříznivým vlivům prostředí (srážková voda, sluneční záření, chemické látky v ovzduší) chrání zdivo proti mechanickému poškození

7 O M Í T K Y I. O M Í T A C Í N Á Ř A D Í Obr. 1 Omítací nářadí

8 O M Í T K Y I. S K L A D B A – V R S T V Y O M Í T E K druh omítky a její skladba závisí na jejím umístění (interiér, exteriér, zdivo se speciálními požadavky) a na podkladu (cihelné zdivo, tvárnicové zdivo, sádrokarton, podklad složený z více materiálů aj.) na hladkých podkladech (pórobeton, plynosilikát, zateplené zdivo, broušené cihelné tvarovky apod.) provádíme omítky tenkovrstvé, nanášené v tloušťce 1 až 5mm

9 O M Í T K Y I. S K L A D B A – V R S T V Y O M Í T E K na povrchy nestejnorodé (složené ze dvou materiálů) nebo zdivo s nerovným povrchem (tradiční cihelné zdivo, zdivo s širšími spárami apod.) provádíme omítky tradiční tradiční – vícevrstvá omítka se skládá: z cementového postřiku – tzv. špric z jádrové vrstvy ze štukové (vrchní) vrstvy

10 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6. Obrazový materiál Obr. 1 NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867- 0611-7.

11 D ě k u j i z a p o z o r n o s t.

12 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 6 1.Jak dělíme omítky podle technologie výroby? 2.Jak dělíme omítky podle úpravy povrchu? 3.Jak dělíme omítky podle materiálu? 4.Jaký je význam (účel) omítek? 5.Jakou omítku provedeme na pórobetonové zdivo? 6.Z jakých vrstev se omítka skládá? 7.Vyjmenuj omítací nářadí.


Stáhnout ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Podobné prezentace


Reklamy Google