Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 06 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-06 Téma vzdělávacího materiálu: OMÍTKY 1. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje účel, rozdělení a skladbu omítek; žáci mají k dispozici učebnice a prospektový materiál. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 R O Z D Ě L E N Í Ú Č E L S K L A D B A
O M Í T K Y 1 . R O Z D Ě L E N Í Ú Č E L S K L A D B A

3 O M Í T K Y 1 . R O Z D Ě L E N Í PODLE MÍSTA PROVÁDĚNÍ vnitřní
vnější – fasádní PODLE TECHNOLOGIE VÝROBY prováděné ručně prováděné strojně omítky suché

4 O M Í T K Y 1 . R O Z D Ě L E N Í PODLE POČTU VRSTEV jednovrstvé
dvouvrstvé vícevrstvé PODLE ÚPRAVY POVRCHU OMÍTKY hladké hrubé se zvláštními úpravami - sgrafito, škrábané, stříkané, zatřené atd.

5 O M Í T K Y 1 . R O Z D Ě L E N Í PODLE MATERIÁLU vápenné
vápenocementové cementové sádrové (pouze vnitřní) hliněné zvláštní – vnitřní (barytová, perlitová, magnetická, sanační, suchá), vnější (sgrafito, marmolit, břízolit aj.)

6 O M Í T K Y I . Ú Č E L - V Ý Z N A M estetické působení
hygienický význam (u omítek vnitřních především hladkost) přispívá k vytváření tepelně izolačních vlastností zdiva a neprůzvučností stěn fasádní omítky chrání zdivo proti nepříznivým vlivům prostředí (srážková voda, sluneční záření, chemické látky v ovzduší) chrání zdivo proti mechanickému poškození

7 O M Í T K Y I . O M Í T A C Í N Á Ř A D Í
Obr. 1 Omítací nářadí

8 O M Í T K Y I . S K L A D B A – V R S T V Y O M Í T E K
druh omítky a její skladba závisí na jejím umístění (interiér, exteriér, zdivo se speciálními požadavky) a na podkladu (cihelné zdivo, tvárnicové zdivo, sádrokarton, podklad složený z více materiálů aj.) na hladkých podkladech (pórobeton, plynosilikát, zateplené zdivo, broušené cihelné tvarovky apod.) provádíme omítky tenkovrstvé, nanášené v tloušťce 1 až 5mm

9 O M Í T K Y I . S K L A D B A – V R S T V Y O M Í T E K
na povrchy nestejnorodé (složené ze dvou materiálů) nebo zdivo s nerovným povrchem (tradiční cihelné zdivo, zdivo s širšími spárami apod.) provádíme omítky tradiční tradiční – vícevrstvá omítka se skládá: z cementového postřiku – tzv. špric z jádrové vrstvy ze štukové (vrchní) vrstvy

10 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN Obrazový materiál Obr. 1 NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN

11 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

12 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 6 Jak dělíme omítky podle technologie výroby? Jak dělíme omítky podle úpravy povrchu? Jak dělíme omítky podle materiálu? Jaký je význam (účel) omítek? Jakou omítku provedeme na pórobetonové zdivo? Z jakých vrstev se omítka skládá? Vyjmenuj omítací nářadí.


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google