Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky autorského práva legislativní změny Právo duševního vlastnictví I. PF UK, 18. prosince 2014 Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky autorského práva legislativní změny Právo duševního vlastnictví I. PF UK, 18. prosince 2014 Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky autorského práva legislativní změny Právo duševního vlastnictví I. PF UK, 18. prosince 2014 Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo kultury

2 Úvodem – pro info - kompetence MK v oblasti AP: Kompetenční zákon (č. 2/1969 Sb., v platném znění) § 8 MK = ústřední orgán státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. V praxi: -legislativa (tvorba právních předpisů/návrhů právních předpisů) -zahraniční agenda (mezinárodní, EU) -dohled nad KS, udělování oprávnění k výkonu KS -dotazy, spolupráce s ostatními orgány st. správy (např. MPO, ÚPV, MZV, MŠMT)

3 Aktuální témata - legislativní změny (prosinec 2014) 1/ svět (mezinárodní smlouvy, WIPO) 2/ EU (směrnice EU, plány EK, předběžné otázky) 3/ ČR (novely AZ – přijaté, chystané)

4 Poznámka na okraj…

5 Bernská úmluva Marrákešská smlouva 2013 1996 Pekingská smlouva 1886 WCT & WPPT 1961 Římská úmluva (posl.) revize Bernské úmluvy Ženevská úmluva 1971 1974 Bruselská úmluva 1994 TRIPS 2012 1952 Všeobecná úmluva o autorském právu

6 Úmluva o založení WIPO – 1967 ( č. 69/1975 Sb., ve znění vyhl. 80/1985 Sb.) 188členů (říjen 2014) -zatím posl.: Niue Webcasting/archiv: http://www.wipo.int/webcasting/en/

7 Počet smluvních stran mezinárodních smluv podzim 2014 (www.wipo.int)www.wipo.int Revidovaná úmluva Bernská168 Římská úmluva92 Ženevská (protipirátská) úmluva78 Všeobecná úmluva o autorském právu100 WIPO smlouva o autorském právu93 WIPO smlouva o výkonech VU a o zvukových záznamech94 Pekingská smlouva 74 podpisů, 6 ratif./30 Marrákešská smlouva 80 podpisů, 4 ratif. /20

8 ESUO 2014 KS 2014/26/EU 2011 Novela doby ochrany 2011/77/EU 1951 Databáze 96/9/ES 1996 1992 P + P 92/100/EHS Doba ochrany 93/98/EHS Satelit a kabel 93/83/EHS 1993 2001 Info Spol 201/29/ES 2004 Vymáhání 2004/48/ES 1991 SW 91/250/EHS 2012 Osiřelá díla 2012/28/EU Opětný prodej 2001/84/ES

9 + od 4/2014: další 2 (= 6) www.curia.euwww.curia.eu Předběžné otázky u SDEU…

10 Česká právní úprava AZ č. 35/1965 Sb. (+ 7 novel, od r. 1990) Císařský patent 992/1846 z. č. 106/1923 Sb., o nakl. smlouvě AZ č. 115/1953 Sb. (+ 2 novely) z.č.197/1895 ř.z. AZ č. 121/2000 Sb. (do r. 2014 …+ 17 novel) AZ č. 218/1926 Sb. (+ 1 novela)

11 WIPO (www.wipo.int)www.wipo.int SCCR (Stálý výbor pro autorské právo a práva související) -v uplynulém období: ochrana práv výkonných umělců v audiovizi → Pekingská sml. 2012 výjimky a omezení práv ve prospěch VIP → Marrákešská sml. 2013 -pokračují práce na tématech…  ochrana práv vysílatelů (příprava mezinárodní smlouvy - aktualizace Římské úmluvy…)  další výjimky a omezení práv – ve prospěch knihoven, archivů, vzdělávacích a výzkumných institucí, osob s (jinými) handicapy... dokumenty z SCCR: http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=62http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=62

12 WIPO - SCCR (pokr.) – Pekingská smlouva - ochrana práv výkonných umělců v audiovizi, nezahrnuta ve WIPO smlouvách z roku 1996 -Diplomatická konference v roce 2000 – nedokončena - předběžná shoda na 19 článcích, problém s čl. 12 (převod práv) -semináře, konzultace, 2011 - předběžná shoda na znění čl. 12 -DK, Peking, červen 2012 ► Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi (BTAV) http://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/ -sjednána 24.6. podepsána 26.6. 2012 z EU: BG, CY, DK, FR, HU, IT, ES; z ostatních mj. USA -otevřena k podpisu do června 2013. podpis ČR: 4/2013, podpis EU: 6/2013, zatím ratifikována jen Botswanou a SAR (od května 2014 ještě Čína, Japonsko, SAE a SR) -zatím nevstoupila v platnost (až 3 měsíce po ratifikaci 30. sml. str.)

13 Pekingská smlouva – obsah -nositelé práv – výkonní umělci - osobnostní práva -majetková práva k nezaznamenaným výkonům (vysílání a sdělování veřejnosti, záznam -majetková práva k AV zaznamenaným výkonům (rozmnožnování, rozšiřování, pronájem, making available, vysílání, sdělování veřejnosti) – možnost výhrady v případě práva na vysílání/sdělování -„převod práv“ -doba trvání majetkových práv (50 let) -výjimky a omezení, TPM, RMI atd.

14 WIPO - SCCR (pokr.) – Marrákešská smlouva -výjimky z práv autorů na rozmožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti („making available“) -přeshraniční distribuce formátů přístupných nevidomým -DK, Marrákeš, červen 2013 ► Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu nevidomých k autorskoprávně chráněným dílům -více info – viz WIPO: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=245323 -Podepsána státy, vč. EU (ČR), ratif. zatím jen Indie, Salvádor, SAE, Uruguay… (pro vstup v platnost nutných 20 podpisů…)  Full text of the Marrakesh Treaty [PDF] Full text of the Marrakesh TreatyPDF  - Full Audio and Daisy text only format Full AudioDaisy text only  - Braille formatBraille format  Agreed Statements Agreed Statements  Summary Summary

15 WIPO - SCCR - Marrákešská smlouva (pokr.) - obsah: - oprávněné osoby (nevidomí a jinak zrakově postižení, včetně dyslektiků) - definice „formátově přístupné rozmnoženiny díla“ -autorizované /oprávněné subjekty (např. SONS) -výjimky v národním právu – pro vnitrostátní užití -výjimka pro vývoz/dovoz formátově přístupných rozmnoženin -(podmínka komerční nedostupnosti) -třístupňový test

16 WIPO - SCCR (pokr.) – ochrana práv vysílacích organizací -nutnost aktualizovat Římskou úmluvu z roku 1961 -nutná shoda na: účelu, rozsahu a předmětu ochrany… -hl. problémy: definice vysílatele, rozsah ochrany (internet?!?), výlučná práva/práva zakázat… -předpokládaný termín DK: 2014, 2016 (???!!!) – nereálné… -(znovu) úvahy o přenesení jednání do Rady Evropy (?)

17 WIPO - SCCR – ochrana práv vysílacích organizací (pokr.) -Různé verze návrhů a pracovních dokumentů, např. SCCR/24/10 CORR. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_24/sccr_24_10_corr.pdf -pro 27.SCCR připravena aktualizovaná verze: SCCR/27/2 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_27/sccr_27_2.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_27/sccr_27_2.pdf ….) obsah (zejm.): -definice (vysílání, vysílatel atd.), rozsah ochrany (výlučná práva X právo zakázat…), výjimky a omezení práv, doba ochrany (--/20/50), TPM, RMI -pro 29.SCCR (12/2014) – další dokumenty …. (viz http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32094 ) http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32094 + další dokumenty, studie apod. – viz (např.) http://www.wipo.int/copyright/en/activities/broadcast.html http://www.wipo.int/copyright/en/activities/broadcast.html

18 WIPO - SCCR (pokr.) – další výjimky a omezení práv -pro knihovny a archivy pracovní dokument: SCCR/26/3 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_26/sccr_26_3.pdf + (neofic. návrh mezinárodní smlouvy – Africká skupina, IFLA - http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_22/sccr_22_12.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_22/sccr_22_12.pdf ) -pro 29.SCCR (12/2014) – další dokumenty …. + studie prof. Crewse (SCCR/29/3) http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_3.pdf http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_3.pdf = aktualizace původní verze z r. 2008 (SCCR/17/2) http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=109192

19 WIPO - SCCR (pokr.) – další výjimky a omezení práv - pro vzdělávací a výzkumné instituce, pro osoby s jiným než „zrakovým“ postižením - pracovní dokument: SCCR/26/4 Prov. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_26/sccr_26_4_prov.pdf ad.

20 WIPO - SCCR (pokr.) – další témata (?) (návrhy z roku 2002 – SCCR/8/2 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_8/sccr_8_2.pdf )– http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_8/sccr_8_2.pdf -právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla (resale right/droit de suite) -rozhodné právo (applicable law) -odpovědnost ISPs (navrhováno v r. 2002) -dobrovolná registrace AP -kolektivní správa práv -… (?) ►¨zatím (stále) nezařazeno na program SCCR…, pravděpodobnost zařazení…. v nedohlednu…

21 WIPO - IGC (Mezivládní výbor pro duševní vlastnictví a genetické zdroje, tradiční znalosti a folklor) dokumenty z IGC: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32089http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32089 -ochrana folkloru (tradičních kulturních projevů) -návrh článků textu mezinárodního instrumentu – ochrana sui generis (?) -problematická ustanovení: subjekty ochrany, předměty ochrany, obsah ochrany, doba trvání ochrany atd. - poslední zasedání IGC – 7/2014 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32091 Aktuální stav jednání – IGC nemá mandát pro další jednání – v roce 2015 se zřejmě vůbec nesejde…

22 WIPO - studie a další info (inspirace pro témata DP apod. (?)) (Např.) -studie o autorském právu, soutěži a rozvoji (Max Planck Institut) http://www.wipo.int/export/sites/www/ip- competition/en/studies/copyright_competition_development.pdf - studie o tzv. náhradních odměnách za kopírování (texty,obr.), IFRRO + WIPO http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1042/wipo_pub_1042.pdf - studie o ekonomických přínosech „Copyright-Based Industries“ pro národní hospodářství Http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/copyright_industries.htm + WIPO Lex databáze : http://www.wipo.int/wipolex/en/http://www.wipo.int/wipolex/en/

23 Rada Evropy (http://www.coe.int/)http://www.coe.int/ -ochrana práv vysílacích organizací -Úmluva RE (?) - úvahy již od roku 1994, otevřená i pro nečleny RE (viz např. doporučení z r. 2002 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)7&Language=lanEnglish&Ver=originalhttps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)7&Language=lanEnglish&Ver=original ) -alternativa v případě selhání jednání ve WIPO…. -problém s mandátem pro EK (spor o kompetence mezi ČS EU a EK) -s ohledem na „slibný“ vývoj ve WIPO v roce 2011/12 + neexistence mandátu EK ►jednání zastavena -(opět) úvahy o obnovení jednání (?)

24 EU - nejnovější směrnice: Směrnice EP a Rady 2011/77/EU z 27. 9. 2011 (novelizace 2006/116/ES o harmonizace doby ochrany práv) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:cs:PDF -prodloužení ochrany práv výkonných umělců a výrobců ZZ – ve vztahu ke zvukovým záznamům - z 50 na 70 let + doprovodná opatření -doplňkové odměny (20 % z hrubých příjmů z „prodloužených“ nahrávek, jen pro studiové hudebníky) -„use it or lose it“ (v případě nevyužívání nahrávek – zánik práv výrobce) -„clean slate“ -sjednocení způsobu výpočtu doby ochrany u hudebních děl s textem lhůta pro implementaci: k 1. 11. 2013 ► vládní novela AZ č. 228/2014 Sb. http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/

25 EU - nejnovější směrnice (pokr): Směrnice EP a Rady 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl z 25.10. 2012 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:CS:PDF proklamovaný cíl: usnadnění budování digitálních knihoven podstata: výjimka z výlučných práv na rozmnožování a sdělování ve prospěch nevýdělečných a veřejně přístupných knihoven, muzeí, archivů, vzdělávacích zařízení a veřejnoprávních vysílatelů vzájemné uznávání statusu osiřelého díla/ZZ v rámci EU/EHP

26 EU – směrnice o osiřelých dílech (pokr.) omezeno – na určité subjekty (…) - na určité druhy děl (…) a zvukové záznamy - na určité způsoby užití (…) podmínkou: důsledné dohledávání, vedení záznamů; odměna nositelům práv (kteří se přihlásí) ! nedotčenost národních systémů (rozšířená KS, licenční mechanismy ad.) lhůta pro implementaci: 29. 10. 2014 ► vládní novela AZ č. 228/2014 Sb. http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/

27 EU – nejnovější směrnice (pokr.) Směrnice EP a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Text s významem pro EHP) – návrh předložen 11. 7. 2012, přijata 26. 2. 2014 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0072:0098:CS:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0072:0098:CS:PDF ) → lhůta pro implementaci do národních právních řádů: do 10. 4. 2016

28 EU - směrnice o KS - obsah 1/ obecná pravidla fungování KS (dobrá správa, transparentnost apod.) - pro všechny KS (bez ohledu na druhy předmětů ochrany…) 2/ přeshraniční licencování užití hudebních děl on-line - jen pro KS spravující práva k hudebním dílům (v ČR – OSA (?))

29 EU - návrh směrnice o KS - obsah (pokr.) Hlava II. - rámcová pravidla pro fungování KS -zastupování členů KS a ostatních nositelů práv, -podmínky členství, -pravomoci VH, dozorčí rady, -povinnosti „ředitelů“, -rozdělování a vyplácení odměn, -srážky (na náklady, jiné – pro kulturní a sociální účely apod.), -pravidla pro reciproční zastupování jiných KS -vztahy s uživateli, -transparentnost – poskytování informací, výroční zprávy o činnosti Hlava III. - přeshraniční licencování užití hudby on-line -technické a administrativní podmínky pro přeshraniční licencování, -transparentnost informací o spravovaném repertoáru, -řádné vykazování a fakturování užití, -řádné vyplácení odměn nositelům práv, -dohody mezi KS, povinnosti při zastupování „cizího“ repertoáru -Ad. -

30 EU - návrh směrnice o KS - obsah (pokr.) Hlava IV. – vymáhání (zajištění aplikace směrnice) - procedury pro řešení sporů - členů KS a KS - uživatelů a KS - v oblasti přeshraničního licencování (i spory mezi KS navzájem) -dohled nad KS v oblasti přeshraničního licencování -sankce a nápravná opatření (obecně) -výměna info mezi čl. státy (příslušnými dozorovými orgány) -zpráva pro EK /18 měsíců (?) po termínu transpozice/ -notifikace národních KS -po 5 letech (?) od transpozice – EK vyhodnotí působení směrnice…

31 EU – pokr. - další plány EK strategické dokumenty: Sdělení EK - EU strategie pro IPR, květen 2011 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf - Sdělení EK Soudružný rámec pro posílení důvěry v jednotný digitální trh elektronického obchodu a on-line služeb, z ledna 2012 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:cs:PDF Sdělení EK o obsahu na jednotném digitálním trhu, prosinec 2012 http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/Sdeleni- Komise-o-obsahu--COM-2012---789.pdf http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/evropska-unie-a-autorske-pravo/Sdeleni- Komise-o-obsahu--COM-2012---789.pdf

32 Pracovní program EK: -přezkum a modernizace AP (acquis communautaire) - řešení řady otázek, které je nutné a zároveň možné rychle vyřešit… V rámci přezkumu unijní autorskoprávní úpravy se EK zabývá následujícími tématy: teritorialita v rámci vnitřního trhu, harmonizace, výjimky a omezení práv v digitální éře, fragmentace unijního autorskoprávního trhu, zlepšení efektivity a úspornosti vymáhání práv při současném upevnění jeho legitimity v širším kontextu autorskoprávní reformy.

33 EU - pokr. 2013 - „strukturovaný dialog“ – „Licensing Europe“ (společně komisaři M. Barnier (Vnitřní trh), N. Kroes (Digitální agenda) a A. Vassiliou (Vzdělání, kultura, mnohojazyčnost a mládež) -zástupci nositelů práv, zástupci licenčních agentur, komerčních i nekomerčních uživatelů a konečných internetových uživatelů -témata pro dialog: -přeshraniční přístup a přenosnost služeb; -obsah vytvářený uživateli a licencování chráněného obsahu pro malé uživatele; -audiovizuální sektor a instituce kulturního dědictví; -vytěžování textů a dat pro vědeckovýzkumné účely Info viz http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/

34 2013 - „strukturovaný dialog“ – „Licensing Europe“ (pokr.) koncem roku 2013 – prezentace praktických návrhů řešení aktuálních problémů v oblasti AP ► „Ten pledges to bring more content online“ http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_ten-pledges_en.pdf

35 EU – pokr. Doporučení A. Vitorina – k náhradním odměnám (leden 2013) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/130131_levies-vitorino- recommendations_en.pdf -konzultace A. V. se zainteresovanými subjekty -nyní konzultace EK s členskými státy + konzultace v jednotlivých členských státech…

36 EU – pokr. - z doporučení A. Vitorina – k náhradním odměnám (mj.) -podporovat nové obchodní modely (více odměn na základě licencí) -výběry ve státě užití -přesun platební povinnosti z dovozců a výrobců na maloobchodníky (!?!) -ex ante výjimky pro „neplátce“ (subjekty, které nemohou využít výjimek…) -zviditelnění odměn pro spotřebitele -definování „újmy“ v rámci EU (kritérium pro stanovení sazeb) -jednotný procedurální rámec Další postup EK: ??? + Zpráva EP o poplatku za kopírování pro osobní potřebu (2013/2114(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014- 0114&language=CS#title2

37 EU – další iniciativy EK: Veřejná konzultace k přezkumu autorského práva v EU… (prosinec 2013 – březen 2014) -cílem konzultace: zjistit názory veřejnosti na témata uvedená ve Sdělení Evropské komise o obsahu na jednotném digitálním trhu,Sdělení Evropské komise o obsahu na jednotném digitálním trhu -např. teritorialita autorského práva, harmonizace autorského práva v EU výjimky a omezení práv vymahatelnost a ochrana práv apod. -plánována „Bílá kniha“… (nebude…) → podzim 2014 – nová EK: AP (+ dokončení „Digitálního trhu“) – jedna z priorit… -avizovány legislativní návrhy (do 6 měsíců…, do 2 let…)

38 EU – pracovní program nové EK pro rok 2015 (z 16.12.2014) http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm V rámci Strategie pro jednotný digitální trh (mj.): → dokončit inter-institucionální vyjednávání návrhů (mj.) na modernizaci autorskoprávní úpravy a AV služeb… -zvažována legislat./nelegislativní opatření… -? ? ?

39 Iniciativy EK v oblasti vymáhání práv: Sdělení EK: ad vymáhání IPR uvnitř EU „ Cesta k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: Akční plán „ http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm ► nelegislativní opatření – např. -podpora dalších aktivit EU Observatoře (info kampaně, podpora SME…) -strategie „follow the money“ -postihování komerčních porušovatelů IPR -ustavení skupiny expertů (EK, čl. státy) http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/expert_group/index_en.htm http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/expert_group/index_en.htm Sdělení EK: ad vymáhání IPR ve třetích zemích… ► nelegislativní opatření – např. spolupráce s nositeli práv, vzdělávání, aktivní účast při sjednávání mezinárodních smluv, zohlednění IPR v bilaterál. Smlouvách apod. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152643.pdf

40 Aktivity/plány Evropského parlamentu Výbor JURI: ustavení „Working group on IPR and Copyright Reform“ Plány: -pravidelná jednání (1x měsíčně, poprvé 12/2014) -vlastní paralelní „better regulation activities“ mj. -hodnocení implementace AP v EU, zejm. 2001/29/ES (zprav. Julia Reda, něm. PP), leden 2015, zejm. ot. teritoriality AP + „ex post impact assessment“ poté – veřejná konzultace + „ex-ante impact assessment“ navrhovaných změn…

41 EU – předběžné otázky -v posledních letech – nárůst počtu předběžných otázek v oblasti AP -témata: hotelové pokoje, veřejné produkce počítačové programy náhradní odměny, odměny za půjčování v knihovnách fotografie, databáze odpovědnost ISP hyperlinky ad. (databáze rozhodnutí: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/)http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

42 EU – předběžné otázky – výběr „české“ předběžné otázky (z oblasti AP) ► C-393/09 BSA-SSO (počítačové programy, vysílání, KS) ► C-351/12 OSA (rozh. Z 27. 2. 2014) http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=CS&text=&pageIndex= 0&part=1&mode=lst&docid=148388&occ=first&dir=&cid=81979 -výjimka z práva na sdělování veřejnosti v případě TV a R na pokojích lázeňských zařízení -přímá aplikovatelnost směrnice 2001/29/ES -zákonný monopol a soulad s SFEU a směrnicí o službách 2006/123/ES

43 Judikáty SDEU - 2014

44 EU – nové předběžné otázky – 2014

45 Novinky z domova Nejnovější změny (novely) AZ - NOZ (89/2012 Sb.), resp. změnový zákon (303/2013 Sb.), úč. od 1. 1. 2014 (zejm. licenční smlouva → v NOZ) -poslanecká novela AZ č. 156/2013 Sb., úč. od 1.7.2013 (odměny podle AZ – bez DPH, společné vzájemné zastupování KS)

46 (Zatím) poslední novela AZ – č. 228/2014 Sb. -úč. od 7. 11. 2014 http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/zakon/novela-AZ-c-228-2014.pdf -implementace směrnice 2011/77/EU -prodloužení doby ochrany práv ke zvukovým nahrávkám + doprovodná opatření ve prospěch VU -změna výpočtu doby ochrany u spojených děl hudebních s textem -implementace směrnice 2012/28/EU -zákonná licence pro některá užití (některých) osiřelých předmětů ochrany (některými ) subjekty… (+ nová role pro OHIM….- unijní databáze OD) (+ doplnění kritéria „obsazenosti hotel. pokojů“ - § 100/6 písm. a)) Neofic. úplné znění AZ: http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/ http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/

47 Novinky z domova (pokr.) Příprava další (vládní) novely AZ - zejm. implementace směrnice o kolektivní správě (připomínkové řízení – jaro 2015; nabytí účinnosti: do 10. 4. 2016) - další zvažované/navrhované změny: - licencování užití osiřelých děl (nad rámec směrnice) - návrhy vzešlé z konzultací (2011) Návrhy z konzultací: http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/podnety-a-navrhy-k-novelizaci-autorskeho-zakona-110278/ Zápisy z jednání: http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm

48 Dotazy? Děkuji za pozornost. (adela.faladova@mkcr.cz) A na závěradela.faladova@mkcr.cz – pozvánka na „živé provozování“:


Stáhnout ppt "Aktuální otázky autorského práva legislativní změny Právo duševního vlastnictví I. PF UK, 18. prosince 2014 Adéla Faladová, odbor autorského práva, Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google