Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové - 20.11.2003 Vít Richter Národní knihovna ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové - 20.11.2003 Vít Richter Národní knihovna ČR"— Transkript prezentace:

1 Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové - 20.11.2003 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

2 Proč novela autorského zákona?  Snahy o omezení činnosti knihoven  Půjčování zvukových nosičů  Nevyjasněné právní prostředí  Dodávání dokumentů – zhotovování digitálních kopií  Půjčování příloh na CD, CD-ROM  Půjčování a využívání vysokoškolských prací  Nové aktivity knihoven  Digitalizace  Archivování a zpřístupňování on-line dokumentů

3 Na co knihovny naráží?  Výlučné právo autora rozhodnout o užití díla  Povinnost platit autorovi odměnu za užití díla ………………………………………………………………  Výjimky pro knihovny, archivy, školy, vědecké instituce:  Omezení výlučného práva  Osvobození od povinnosti platit odměnu

4 Obecný trend  Posilování výlučných práv  Získání vyšší odměny  Omezování výjimek  Snahy o omezení kopírování pro osobní potřebu

5 Hledání nové rovnováhy?  Otázka vyváženého vztahu  Práva autorů, vydavatelů  Práva uživatelů  Právo na přístup k informacím a ke vzdělávání  Nové technologie narušují dosaženou rovnováhu = porušování práv autorů  Analogové kopie: kopírovací přístroje, magnetofony, videopřístroje  Digitální kopie, komunikace: kopírování CD, digitalizace, internet,  Rozvoj trhu, zisk jako kritérium úspěchu a efektivity  Knihovny se stávají součástí trhu  Komercionalizace vzdělávání

6 Cíl novely autorského zákona  Přesné vymezení prostoru pro činnost knihoven  Co knihovny mohou?  Co knihovny nesmí?  Co knihovny musí?  Využití výjimek, které umožňují mezinárodní úmluvy a směrnice EU  Úhrada odměny autorům ze státního rozpočtu

7 Co by měla novela především řešit? 1)Půjčování  Zvukových děl  Zvukově-obrazových děl  Tiskových rozmnoženin – knihovnické tantiémy 2)Kopírování - zhotovování a zpřístupňování digitálních kopií z tiskových rozmnoženin  Dodávání dokumentů – legalizace a podmínky služby DODO  Sdělování veřejnosti – zpřístupnění výsledků digitalizace 3)Archivaci a zpřístupnění on-line dokumentů 4)Zpřístupnění školních děl veřejnosti

8 Proces přípravy novely  Termín návrhu novely 3. čtvrtletí 2004  Spolupráce s poslanci – všechny strany  Spolupráce s MK ČR  Pracovní skupina pro novelu AZ  Určení všech problémových oblastí  Zahraniční modely a zkušenosti  Diskuse nad návrhy změn  Zpracování návrhu

9 Aktuální stav přípravy smlouvy o půjčování zvukových nosičů  Nové smlouva bude platit od 1.1.2004  Bude se vztahovat na všechny knihovny, evidované dle knihovního zákona 257/2001  Knihovny, které půjčují ZN budou registrovány u NK  MK ČR uhradí za bezplatné půjčování ve všech knihovnách částku 5 mil. Kč  Knihovny, které vybírají poplatky odvedou 40% příjmů KS a uzavřou zvláštní dohodu s KS  Odklad pro absenční půjčování = 9 měsíců

10 Na závěr 1)Autorské právo je jedním z limitujících faktorů rozvoje knihoven a jejich služeb 2)Jedná se o dlouhodobý problém, který nebude nikdy definitivně vyřešen 3)Knihovny musí respektovat autorské právo 4)Knihovny nesmí svými aktivitami poškozovat práva a zájmy nositelů autorských práv 5)Knihovny musí hledat přijatelná a kompromisní řešení 6)Knihovny se musí bránit komercionalizaci služeb 7)Knihovny musí usilovat o širokou podporu – poslanci, veřejnost, představitelé vysokých škol, výzkumu a samosprávy

11 Kdo má chuť spolupracovat? vit.richter@nkp.cz

12 Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové, 20.11.2003 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz


Stáhnout ppt "Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové - 20.11.2003 Vít Richter Národní knihovna ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google