Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové - 20.11.2003 Vít Richter Národní knihovna ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové - 20.11.2003 Vít Richter Národní knihovna ČR"— Transkript prezentace:

1 Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové Vít Richter Národní knihovna ČR

2 Proč novela autorského zákona?  Snahy o omezení činnosti knihoven  Půjčování zvukových nosičů  Nevyjasněné právní prostředí  Dodávání dokumentů – zhotovování digitálních kopií  Půjčování příloh na CD, CD-ROM  Půjčování a využívání vysokoškolských prací  Nové aktivity knihoven  Digitalizace  Archivování a zpřístupňování on-line dokumentů

3 Na co knihovny naráží?  Výlučné právo autora rozhodnout o užití díla  Povinnost platit autorovi odměnu za užití díla ………………………………………………………………  Výjimky pro knihovny, archivy, školy, vědecké instituce:  Omezení výlučného práva  Osvobození od povinnosti platit odměnu

4 Obecný trend  Posilování výlučných práv  Získání vyšší odměny  Omezování výjimek  Snahy o omezení kopírování pro osobní potřebu

5 Hledání nové rovnováhy?  Otázka vyváženého vztahu  Práva autorů, vydavatelů  Práva uživatelů  Právo na přístup k informacím a ke vzdělávání  Nové technologie narušují dosaženou rovnováhu = porušování práv autorů  Analogové kopie: kopírovací přístroje, magnetofony, videopřístroje  Digitální kopie, komunikace: kopírování CD, digitalizace, internet,  Rozvoj trhu, zisk jako kritérium úspěchu a efektivity  Knihovny se stávají součástí trhu  Komercionalizace vzdělávání

6 Cíl novely autorského zákona  Přesné vymezení prostoru pro činnost knihoven  Co knihovny mohou?  Co knihovny nesmí?  Co knihovny musí?  Využití výjimek, které umožňují mezinárodní úmluvy a směrnice EU  Úhrada odměny autorům ze státního rozpočtu

7 Co by měla novela především řešit? 1)Půjčování  Zvukových děl  Zvukově-obrazových děl  Tiskových rozmnoženin – knihovnické tantiémy 2)Kopírování - zhotovování a zpřístupňování digitálních kopií z tiskových rozmnoženin  Dodávání dokumentů – legalizace a podmínky služby DODO  Sdělování veřejnosti – zpřístupnění výsledků digitalizace 3)Archivaci a zpřístupnění on-line dokumentů 4)Zpřístupnění školních děl veřejnosti

8 Proces přípravy novely  Termín návrhu novely 3. čtvrtletí 2004  Spolupráce s poslanci – všechny strany  Spolupráce s MK ČR  Pracovní skupina pro novelu AZ  Určení všech problémových oblastí  Zahraniční modely a zkušenosti  Diskuse nad návrhy změn  Zpracování návrhu

9 Aktuální stav přípravy smlouvy o půjčování zvukových nosičů  Nové smlouva bude platit od  Bude se vztahovat na všechny knihovny, evidované dle knihovního zákona 257/2001  Knihovny, které půjčují ZN budou registrovány u NK  MK ČR uhradí za bezplatné půjčování ve všech knihovnách částku 5 mil. Kč  Knihovny, které vybírají poplatky odvedou 40% příjmů KS a uzavřou zvláštní dohodu s KS  Odklad pro absenční půjčování = 9 měsíců

10 Na závěr 1)Autorské právo je jedním z limitujících faktorů rozvoje knihoven a jejich služeb 2)Jedná se o dlouhodobý problém, který nebude nikdy definitivně vyřešen 3)Knihovny musí respektovat autorské právo 4)Knihovny nesmí svými aktivitami poškozovat práva a zájmy nositelů autorských práv 5)Knihovny musí hledat přijatelná a kompromisní řešení 6)Knihovny se musí bránit komercionalizaci služeb 7)Knihovny musí usilovat o širokou podporu – poslanci, veřejnost, představitelé vysokých škol, výzkumu a samosprávy

11 Kdo má chuť spolupracovat?

12 Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové, Vít Richter Národní knihovna ČR


Stáhnout ppt "Příprava novely autorského zákona Celostátní porada vysokoškolských knihoven Hradec Králové - 20.11.2003 Vít Richter Národní knihovna ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google