Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Základní legislativa: Zákon č. 96/2004 Sb. Vyhláška č. 394/2004 Sb. o podmínkách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Základní legislativa: Zákon č. 96/2004 Sb. Vyhláška č. 394/2004 Sb. o podmínkách."— Transkript prezentace:

1 Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Základní legislativa: Zákon č. 96/2004 Sb. Vyhláška č. 394/2004 Sb. o podmínkách atestací Vyhláška č. 423/2004 Sb. o kreditním systému Vyhláška č. 424/2004 Sb. o činnostech zdrav. pracovníků

2 Výkon povolání bez odborného dohledu - výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře a které provádí bez ohledu na dosažitelnost jeho rady a pomoci - činnosti, ke kterým je způsobilý bez dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého těchto činností

3 Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta Absolvování: akreditovaného zdrav. mgr. studia pro přípravu fyzioterapeutů akreditovaného zdrav. mgr. studia pro přípravu fyzioterapeutů akreditovaného zdrav. bc. studia pro přípravu fyzioterapeutů akreditovaného zdrav. bc. studia pro přípravu fyzioterapeutů 3-í letého studia v oboru dipl. fyzioterapeut na VZŠ, pokud bylo 3-í letého studia v oboru dipl. fyzioterapeut na VZŠ, pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve šk. roce 2003/04 SZŠ v oboru fyzioterapeut nebo rehabilitační pracovník, pokudSZŠ v oboru fyzioterapeut nebo rehabilitační pracovník, pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve šk. roce 2003/04

4 Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta Do doby získání specializované způsobilosti pracuje pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením. Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie.

5 Výkon povolání bez odborného dohledu Fyzioterapeut je způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu až po získání odborné a specializované ! způsobilosti

6 Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta1 Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost v magisterském studijním oboru může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže 3 roky výkonu povolání v oboru.

7 Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta2 Specializační vzdělávání uskutečňuje podle vzdělávacího programu zařízení akreditované MZ ČR (dosud pouze NCONZO Brno). Má formu celodenní průpravy nebo externí. Skládá se z tzv. modulů - i certifikované kurzy uvedené v plánu. Kreditní systém - určen počet kreditů, které je nutné splnit pro přihlášení se k atestaci. Atestace má část teoretickou (3 okruhy otázek) a praktickou. Úspěšným zakončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou.

8 Obory specializačního vzdělávání „základní atestace“: Aplikovaná fyzioterapie =„Odborný FT“ „2. atestace“: = „Odb. FT pro...“ Fyzioterapie v neurologii Fyzioterapie ve vnitřním lékařství Ft. v chirurgických oborech a traumatologii Ft. v neonatologii a pediatrii

9 Přechodná ustanovení do 2 let od nabytí účinnosti zákona 96 (tj. do 1. 4. 2006) Osvědčení bude vydáno žadatelům, kteří doloží : 1. odbornou způsobilost (vzdělání v oboru) 2. bezúhonnost (čistý trestní rejstřík) 3. zdravotní způsobilost Na období: a) 6 let, pokud má 3 roky praxe v oboru v posledních šesti letech min. v úvazku 0,5 a účast na celoživotním vzdělávání b) 5 let, pokud má 1 rok praxe v oboru v posl. 6-i letech min. v úvazku 0,5 nebo 2 roky praxe v úvazku 0,2 c) 4 roky v ostatních případech

10 Přechodná ustanovení do 2 let od nabytí účinnosti zákona 96 (tj. do 1. 4. 2006) Pomaturitní specializační studium podle dosavadních právních předpisů se považují za specializační vzdělávání (atestaci)

11

12

13

14

15

16

17 Osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odb. dohledu (registrace) Žádost na MZ ČR s doklady o: - získané způsobilosti (Bc. diplom+atestace nebo Mgr. diplom) - zdravotní způsobilosti - trestní bezúhonnosti - praxe v oboru min. 1 rok za posl. 6 let v úvazku 0,5 nebo 2 roky -“- 0,2 - získání 40 kreditů za celoživotní vzdělávání

18 Osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odb. dohledu (registrace) Osvědčení se vydává na období 6 let. Prodlužuje se opět po splnění a doložení všech dříve uvedených podmínek, žádost se musí předložit nejpozději 120 dnů před skončením platnosti osvědčení.

19 Celoživotní vzdělávání Je pro zdravotnické pracovníky povinné Formy: 1. specializační vzdělávání 2. certifikované kurzy 3. inovační kurzy 4. odborné stáže v akreditovaných zařízeních 5. školící akce - semináře, odborné konference, kongresy 6. publikační, pedagogická, vědecko-výzkumná činnost (kromě výkonu povolání) 7. samostatné studium odborné literatury

20 Kreditové hodnocení celoživotního vzdělávání 1. Za studium navazujících vysokoškolských studijních programů, speciální přípravy za každý ukončený semestr studia 25 kreditů. 2. Za účast na inovačním kurzu nebo školicí akci náleží 1 kredit za každý započatý den, nejvíce však 10 kreditů 3. Za účast na odborné stáži - 1 kredit za každý den, max. 15 kreditů. 4. Za účast na odborné konferenci, kongresu nebo sympoziu náleží za a) každý den 3 kredity, nejvýše však 10 kreditů, b) přednesení přednášky 15 kreditů, c) spoluautorství na přednášce 10 kreditů.

21 Kreditové hodnocení celoživotního vzdělávání 5. Za publikační činnost náleží a) za odborný článek autorovi 15 kreditů, spoluautorovi 10 kreditů, b) autorovi nebo spoluautorovi učebnice, skript, výukového filmu aj. 25 kreditů. 6. Za pedagogickou činnost konanou v délce a) do 1 dne náleží 4 kredity, b) od 2 dnů do 5 dnů náleží 7 kreditů, c) nad 5 dnů náleží 15 kreditů, v průběhu jednoho registračního období lze získat max. 25 kreditů. 7. Za vědecko-výzkumnou činnost náleží 25 kreditů.

22 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Informace na internetu: stránky Ministerstva zdravotnictví www. mzcr.cz stránky Unie fyzioterapeutůwww.unify-cr.cz stránky registru ZPwww.nconzo.cz


Stáhnout ppt "Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Základní legislativa: Zákon č. 96/2004 Sb. Vyhláška č. 394/2004 Sb. o podmínkách."

Podobné prezentace


Reklamy Google