Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KEM / PEPL2 Finanční plán Jan Cedl 2015. Finanční plánování Finanční plánování je „formalizované rozhodování o způsobu financování (získávání kapitálu),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KEM / PEPL2 Finanční plán Jan Cedl 2015. Finanční plánování Finanční plánování je „formalizované rozhodování o způsobu financování (získávání kapitálu),"— Transkript prezentace:

1 KEM / PEPL2 Finanční plán Jan Cedl 2015

2 Finanční plánování Finanční plánování je „formalizované rozhodování o způsobu financování (získávání kapitálu), o vkládání finančních prostředků do výnosného majetku a o peněžním hospodaření“. (Grünwald, Holečková, 2007)  Dlouhodobé finanční plánování – investiční rozhodování, dlouhodobé financování podniku dlouhodobý finanční plán  Krátkodobé finanční plánování – krátkodobé finanční potřeby podniku, zajištění krátkodobých finančních cílů z hlediska řízení zásob, pohledávek a závazků krátkodobý finanční plán

3 Úkol finančního plánování Předvídat potřebu finančních zdrojů k financování majetku podniku. Zajištění likvidity a udržení finanční rovnováhy celého podniku. Naplnění strategických finančních cílů podniku ( maximalizace tržní hodnoty podniku, maximalizace hodnoty zisku, dosažení požadovaného zhodnocení kapitálu, tempa růstu apod.)

4 Návaznost finančního plánování na podnikovou strategii Finanční plán navazuje na dosažené hospodářské výsledky a na skutečnou finanční situaci. vychází z poslání, vize, cílů a strategie podniku a snaží se přispět k jejich realizaci tak, aby byly naplněny finanční cíle.

5 Strategický finanční plán Jedna ze základních složek strategického plánu podniku Integrující součást strategického plánu podniku – zajišťuje potřebné fin. zdroje pro realizaci ostatních složek strategického plánu (prodej, marketing, výroba, investice, výzkum a vývoj, zásobování, personální oblast).

6 Metody finančního plánování Intuitivní – subjektivní odhad finančního plánovače dle jeho zkušeností Statistická – metoda proporcionálního růstu majetku, závazků a nákladů ve vztahu k plánovaným tržbám, metoda regresní analýzy Kauzální – teoreticky nejoptimálnější

7 Proces tvorby finančního (dlouhodobého) plánu Analýza podnikatelského okolí Analýza interních faktorů podniku Cíle podniku Plán výroby – plán prodejů (marketingový plán) Plánové kalkulace Plán nákupu a zásobování. Personální plán Plán inovací a racionalizace. Investiční plán. Finanční plán

8 Složky finančního plánu Plánový výkaz zisku a ztráty Plán výnosů Plán nákladů Plánová rozvaha Plán aktiv Plán oběžných aktiv Plán dlouhodobých aktiv (investiční program) Plán pasiv Krátkodobé cizí zdroje Dlouhodobé zdroje (cizí a vlastní)

9

10 Výchozí (0.) období

11 Finanční plán 1. období

12 Finanční plán 2.období

13

14

15

16 Kroky sestavení finančního plánu Plán výnosů (prodeje) Plán vybraných nákladů (výrobní spotřeba) Stanovení úrovně OA a KZ Plán dlouhodobých A (investice, odpisy) Dokompletování nákladové struktury Výsledky peněžních toků – FM na konci období


Stáhnout ppt "KEM / PEPL2 Finanční plán Jan Cedl 2015. Finanční plánování Finanční plánování je „formalizované rozhodování o způsobu financování (získávání kapitálu),"

Podobné prezentace


Reklamy Google