Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIOSTATISTIKA LS 2016 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Martina Litschmannová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIOSTATISTIKA LS 2016 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Martina Litschmannová,"— Transkript prezentace:

1 BIOSTATISTIKA LS 2016 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová, Ph.D. Web předmětu: http://k470.vsb.cz/litschmannova/http://k470.vsb.cz/litschmannova/

2 Proč studovat statistiku? Zdroj: technet.idnes.cz „Informace, informace….“ „Ó, data! Detektivka!“ Číslo 5 žije „Data a informace v nich obsažená jsou jen více či méně nepřesným obrazem reálného světa a pravděpodobnostní přístup je jednou z cest, jak z dat něco vyčíst …“ (Josef Tvrdík, Ostravská univerzita) Statistika představuje klíčovou dírku do ekonomie, skrz kterou se docela dobře pozorují ekonomické procesy. (dle Richarda Hindelse, VŠE) Bez statistiky není možné hodnotit výsledky kvantitativního výzkumu. (Bez základních znalostí statistiky neporozumíte velké části odborných článků.) Ze Statistiky máte zkoušku!

3 Cíle předmětu Absolvent předmětu by měl: chápat a používat základní pojmy teorie pravděpodobnosti, znát principy sběru, zpracování a prezentace dat, umět formulovat hypotézy, které je možné pomocí dat ověřit, umět volit a použít vhodné statistické metody pro analýzu dat, dokázat interpretovat výsledky statistických analýz, vědět, že statistické metody jsou jen prostředkem analýzy dat, spolehlivě použitelným jen při splnění určitých předpokladů, vědět, že konzultovat svou úlohu se statistikem není (většinou) ztrátou času.

4 Náplň předmětu Exploratorní (popisná) statistika Statistická indukce + Úvod do teorie pravděpodobnosti

5 Průběh přednášek 1.Úvod + Základy teorie pravděpodobnosti (11. 2. 2016) 2.Náhodná veličina (18. 2. 2016) 3.Náhodný vektor (27. 2. 2016) 4.Vybraná rozdělení diskrétní a spojité NV (3. 3. 2016) 5.Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny (10. 3. 2016) 6.Exploratorní statistika (17. 3. 2016) 7.Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu (24. 3. 2016) 8.Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz (31. 3. 2016) 9.Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz (7. 4. 2016) 10.Vícevýběrové testy parametrických hypotéz (14. 4. 2016) 11.Testy dobré shody a analýza závislosti (21. 4. 2016) 12.Úvod do regresní a korelační analýzy (5. 5. 2016) 13.Shrnutí a ukázka zkouškové písemky (12. 5. 2016) Úvod do teorie pravděpodobnosti Vybrané metody statistické indukce Exploratorní (popisná) statistika Pozn.: 28. 4. 2016 – Sportovní den, Rektorské volno

6 Zápočet

7 Způsob výuky Statistika je vyučována s využitím výpočetní techniky a elektronických studijních opor (http://mi21.vsb.cz )http://mi21.vsb.cz Používaný software: Rkward, MS Excel

8 Studijní literatura Základní studijní literatura LITSCHMANNOVÁ, M. (2011): Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnostihttp://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky Alternativní studijní materiály ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko- fyzikální fakulta, Preprint. HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál. ISBN 80-7178- 820-1. FRIEDRICH, V. (2002), Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň, Vydavatelství ZČU. Internetové učebnice OTIPKA P., ŠMAJSTRLA V., Pravděpodobnost a statistika, dostupné z: http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/index.htm http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/index.htm LANE, D., HyperStat Online Statistics Textbook, dostupné z: http://davidmlane.com/hyperstat/index.html (anglicky) http://davidmlane.com/hyperstat/index.html

9 Zkouška ÚkolBodyPoznámka Zápočet(20 – 40) bodů Praktická část max. 50 bodů (požadované minimum: 25 bodů) 1. příklad: Teorie pravděpodobnosti 2. příklad: Náhodná veličina, náhodný vektor – popis 3. příklad: Vybraná rozdělení náhodné veličiny, resp. Výběrové charakteristiky 4. příklad: Intervalové odhady, Testování hypotéz (jednovýběrové, resp. dvouvýběrové testy + testy neparametrických hypotéz) 5. příklad: ANOVA, Regrese Teoretická část max. 10 bodů (požadované minimum: 2 body) Test z teorie, resp. rozprava nad testovými otázkami.


Stáhnout ppt "BIOSTATISTIKA LS 2016 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Martina Litschmannová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google