Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA Úvod, kombinatorika RNDr. Radovan Potůček, Ph.D., K-215, FVT UO, KŠ 5B/11, tel. 443056.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA Úvod, kombinatorika RNDr. Radovan Potůček, Ph.D., K-215, FVT UO, KŠ 5B/11, tel. 443056."— Transkript prezentace:

1 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA Úvod, kombinatorika RNDr. Radovan Potůček, Ph.D., K-215, FVT UO, KŠ 5B/11, tel

2 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16 Předmět Pravděpodobnost a matematická statistika je vyučován v rozsahu 24 hodin: 6/7 přednášek a 6 cvičení, 24h samostatné práce (studium literatury, výpočty, domácí úlohy). Je zakončen zápočtem, za který jsou přiděleny 2 kredity. Základní literatura: 1. Kropáč, J.: Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. S vyd., Vojenská akademie v Brně, Mayerová, Š.: Probability and Statistics. S Brno: University of Defence, Lešovský, V.: Statistické tabulky. S vyd. Brno: Univerzita obrany, 2005.

3 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16 Doporučená literatura: 1. Likeš, J., Machek, J.: Počet pravděpodobnosti. S-2670/ vyd. Praha: SNTL, Likeš, J., Machek, J. Matematická statistika. S-2670/ vyd. Praha: SNTL, Další odkazy a materiály: 120/default.aspx NM.aspx

4 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16 Program přednášek a cvičení: 1. Základní pojmy a modely pravděpodobnosti. Podmíněná pst, nezávislost jevů, vzorec úplné psti a Bayesův vzorec. 2. Náhodná veličina. Diskrétní a spojité náhodné veličiny a jejich distribuční funkce a číselné charakteristiky. 3. Nejdůležitější diskrétní a spojitá rozdělení. 4. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta. Náhodné vektory, kovariance a koeficient korelace. 5. Statistika, základní zpracování datového souboru. Bodové a intervalové odhady parametrů. 6. Testování statistických hypotéz.

5 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16 Požadavky k zápočtu: 1. Účast na cvičeních je povinná (jinak student předloží potvrzení o absencích od velitele či lékaře). 2. Získání alespoň 50/100 bodů. Body lze získat za:  písemnou práci + test z teorie mimo cvičení patrně ve dnech , 90‘, 5 příkladů á 14 b otázek á 2 b. … max bodů …… max. 90 bodů  domácí úlohy průběžně odevzdáv. na cvič., 20 úloh á 0,5 b. … max. 10 bodů V případě, že student nezíská alespoň 50 bodů do začátku zkouškového období, tj. do , bude moci zápočet získat dodatečně, pokud úspěšně napíše opravnou písemnou práci a test z teorie.

6 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16 Základy kombinatoriky Doporučená literatura: Potůček, R.: Vybrané partie ze středoškolské matematiky II. S-2161/2. I. vydání, UO Brno, kapitola, s Potůček, R.: Sbírka řešených úloh ze středoškolské mate- matiky II. S-3655/II. I. vyd., UO Brno, kap., s Z historie kombinatoriky Kombinatorika jako matematická disciplína vznikla v průběhu 17. století v souvislosti s loteriemi, karetními hrami a hrou v kostky. Zabývali se jí např. B. Pascal ( ), P. Fermat ( ), J. Bernoulli ( ) a L. Euler ( ).

7 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16

8 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16 Příklad: Určete počet všech dvojciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytují různé číslice. a) Na místě desítek může být 9 číslic (1,2,…,9, ale nikoliv 0), na místě jednotek také 9 číslic (0,1,…,9, kromě číslice na pozici desítek). Podle kombinatorického pravidla součinu je tedy počet uvažovaných dvojciferných čísel 9· 9 = 81. b) Všechna dvojciferná čísla lze rozdělit do dvou disjunktních skupin. V první jsou čísla s různými číslicemi a ve druhé čísla se stejnými číslicemi – je to 9 čísel (11,22,…, 99). Všech dvojciferných čísel je 90 (10,11,…,19,20,21,…,29, …, 90,91,…,99). Podle kombinatorického pravidla součtu počet všech dvojciferných čísel s různými číslicemi je rozdíl 90 – 9 = 81.

9 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16

10 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16

11 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16

12 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16

13 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16

14 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16

15 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16

16 Pravděpodobnost a matematická statistika – úvod, kombinatorika /16


Stáhnout ppt "PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA Úvod, kombinatorika RNDr. Radovan Potůček, Ph.D., K-215, FVT UO, KŠ 5B/11, tel. 443056."

Podobné prezentace


Reklamy Google