Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STATISTIKA LS 2014 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt Mgr. Tereza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STATISTIKA LS 2014 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt Mgr. Tereza."— Transkript prezentace:

1 STATISTIKA LS 2014 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Mgr. Lenka Přibylová Ing. Lukáš Rapant Mgr. Pavel Skalný Web předmětu: http://k470.vsb.cz/litschmannova/ + weby cvičícíchhttp://k470.vsb.cz/litschmannova/

2 Proč studovat statistiku? Zdroj: technet.idnes.cz „Informace, informace….“ „Ó, data! Detektivka!“ Číslo 5 žije „Data a informace v nich obsažená jsou jen více či méně nepřesným obrazem reálného světa a pravděpodobnostní přístup je jednou z cest, jak z dat něco vyčíst …“ (Josef Tvrdík, Ostravská univerzita) Statistika představuje klíčovou dírku do ekonomie, skrz kterou se docela dobře pozorují ekonomické procesy. (dle Richarda Hindelse, VŠE) Bez statistiky není možné hodnotit výsledky kvantitativního výzkumu. (Bez základních znalostí statistiky neporozumíte velké části odborných článků.) Ze Statistiky máte zkoušku!

3 Cíle předmětu Absolvent předmětu by měl: chápat a používat základní pojmy teorie pravděpodobnosti, znát principy sběru, zpracování a prezentace dat, umět formulovat hypotézy, které je možné pomocí dat ověřit, umět volit a použít vhodné statistické metody pro analýzu dat, dokázat interpretovat výsledky statistických analýz, vědět, že statistické metody jsou jen prostředkem analýzy dat, spolehlivě použitelným jen při splnění určitých předpokladů, vědět, že konzultovat svou úlohu se statistikem není (většinou) ztrátou času.

4 Náplň předmětu Exploratorní (popisná) statistika Statistická indukce + Úvod do teorie pravděpodobnosti

5 Průběh přednášek 1.Úvod + Základy teorie pravděpodobnosti 2.Náhodná veličina 3.Náhodný vektor 4.Vybraná rozdělení diskrétní a spojité náhodné veličiny 5.Statistické šetření, exploratorní statistika 6.Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu 7.Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz 8.Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz 9.Vícevýběrové testy parametrických hypotéz 10.Testy dobré shody 11.Analýza závislosti 12.Korelační analýza a jednoduchá lineární regrese 13.Shrnutí, ukázka zkouškové písemky Úvod do teorie pravděpodobnosti Vybrané metody statistické indukce Exploratorní (popisná) statistika Pozn.: 7. 5. 2014 – Majáles

6 Zápočet ÚkolBody Termín úkolu Poznámka Průběžné testy na cvičení 10 x 2 bodymax. 20 bodů 2. – 13. týden semestru Termíny a náplň jednotlivých testů budou studentům oznámeny na cvičeních. Opravný testmax. 20 bodů 14. týden semestru Opravný test je určen pro studenty, kteří si chtějí opravit hodnocení získané při průběžných testech. Studentům, kteří se přihlásí k opravnému testu, je bodové hodnocení průběžných testů VYNULOVÁNO !!! Semestrální projekt – prezentace záměru max. 5 bodů 14. týden semestru V rámci cvičení budou studenti prezentovat záměr svého semestrálního projektu (data, zvolené statistické metody, alternativy řešení pro případ nesplnění předpokladů zvolených metod). Semestrální projekt - zpráva max. 15 bodů13. 5. 2014 Celkem(0 – 40) bodů Pro udělení zápočtu je nutno získat alespoň 20 bodů.

7 Způsob výuky Statistika je vyučována s využitím výpočetní techniky a elektronických studijních opor (http://mi21.vsb.cz )http://mi21.vsb.cz Používaný software: StatGraphics – Version 5.0, Statgraphics Centurion (trial verze)Statgraphics Centurion MS Excel

8 Studijní literatura Základní studijní literatura LITSCHMANNOVÁ, M. (2011): Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnostihttp://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky Alternativní studijní materiály ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko- fyzikální fakulta, Preprint. HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál. ISBN 80-7178- 820-1. FRIEDRICH, V. (2002), Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň, Vydavatelství ZČU. Internetové učebnice OTIPKA P., ŠMAJSTRLA V., Pravděpodobnost a statistika, dostupné z: http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/index.htm http://homen.vsb.cz/~oti73/cdpast1/index.htm LANE, D., HyperStat Online Statistics Textbook, dostupné z: http://davidmlane.com/hyperstat/index.html (anglicky) http://davidmlane.com/hyperstat/index.html

9 Čas potřebný ke studiu Účast na přednáškách a cvičeních14 x 5 hodin70 hodin Průběžná příprava na přednášky a cvičení (samostatné studium literatury, řešení testů a úkolů k procvičení) 14 x 5 hodin70 hodin Individuální práce na semestrálním projektu20 hodin Příprava na zkoušku20 hodin Celkem180 hodin Podle doporučení Evropské komise ECTS je 1 studijní kredit ekvivalentem cca 30 hodin studijní zátěže.

10 Zkouška ÚkolBodyPoznámka Zápočet(20 – 40) bodů Písemná část max. 50 bodů (požadované minimum: 25 bodů) 1. příklad: Teorie pravděpodobnosti 2. příklad: Náhodná veličina, náhodný vektor – popis 3. příklad: Vybraná rozdělení náhodné veličiny, resp. Výběrové charakteristiky 4. příklad: Intervalové odhady, Testování hypotéz (jednovýběrové, resp. dvouvýběrové testy + testy neparametrických hypotéz) 5. příklad: ANOVA, Regrese Ústní část max. 10 bodů (požadované minimum: 25 bodů) Test z teorie, resp. rozprava nad testovými otázkami.


Stáhnout ppt "STATISTIKA LS 2014 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt Mgr. Tereza."

Podobné prezentace


Reklamy Google