Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STATISTIKA LS 2014 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STATISTIKA LS 2014 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 STATISTIKA LS 2014 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Mgr. Lenka Přibylová Ing. Lukáš Rapant Mgr. Pavel Skalný Web předmětu: + weby cvičících

2 Proč studovat statistiku?
„Informace, informace….“ „Ó, data! Detektivka!“ Číslo 5 žije „Data a informace v nich obsažená jsou jen více či méně nepřesným obrazem reálného světa a pravděpodobnostní přístup je jednou z cest, jak z dat něco vyčíst …“ (Josef Tvrdík, Ostravská univerzita) Statistika představuje klíčovou dírku do ekonomie, skrz kterou se docela dobře pozorují ekonomické procesy. (dle Richarda Hindelse, VŠE) Bez statistiky není možné hodnotit výsledky kvantitativního výzkumu. (Bez základních znalostí statistiky neporozumíte velké části odborných článků.) Ze Statistiky máte zkoušku! Zdroj: technet.idnes.cz

3 Cíle předmětu Absolvent předmětu by měl:
chápat a používat základní pojmy teorie pravděpodobnosti, znát principy sběru, zpracování a prezentace dat, umět formulovat hypotézy, které je možné pomocí dat ověřit, umět volit a použít vhodné statistické metody pro analýzu dat, dokázat interpretovat výsledky statistických analýz, vědět, že statistické metody jsou jen prostředkem analýzy dat, spolehlivě použitelným jen při splnění určitých předpokladů, vědět, že konzultovat svou úlohu se statistikem není (většinou) ztrátou času.

4 + Úvod do teorie pravděpodobnosti
Náplň předmětu Exploratorní (popisná) statistika Statistická indukce + Úvod do teorie pravděpodobnosti

5 Průběh přednášek Úvod + Základy teorie pravděpodobnosti
Náhodná veličina Náhodný vektor Vybraná rozdělení diskrétní a spojité náhodné veličiny Statistické šetření, exploratorní statistika Výběrové charakteristiky, Úvod do teorie odhadu Testování hypotéz – princip, Jednovýběrové testy parametrických hypotéz Dvouvýběrové testy parametrických hypotéz Vícevýběrové testy parametrických hypotéz Testy dobré shody Analýza závislosti Korelační analýza a jednoduchá lineární regrese Shrnutí, ukázka zkouškové písemky Úvod do teorie pravděpodobnosti Exploratorní (popisná) statistika Vybrané metody statistické indukce Pozn.: – Majáles

6 Zápočet Úkol Body Termín úkolu Poznámka Průběžné testy na cvičení
10 x 2 body max. 20 bodů 2. – 13. týden semestru Termíny a náplň jednotlivých testů budou studentům oznámeny na cvičeních. Opravný test 14. týden semestru Opravný test je určen pro studenty, kteří si chtějí opravit hodnocení získané při průběžných testech. Studentům, kteří se přihlásí k opravnému testu, je bodové hodnocení průběžných testů VYNULOVÁNO !!! Semestrální projekt – prezentace záměru max. 5 bodů  V rámci cvičení budou studenti prezentovat záměr svého semestrálního projektu (data, zvolené statistické metody, alternativy řešení pro případ nesplnění předpokladů zvolených metod). Semestrální projekt - zpráva max. 15 bodů Celkem (0 – 40) bodů Pro udělení zápočtu je nutno získat alespoň 20 bodů.

7 Způsob výuky Statistika je vyučována s využitím výpočetní techniky a elektronických studijních opor ( ) Používaný software: StatGraphics – Version 5.0, Statgraphics Centurion (trial verze) MS Excel

8 Studijní literatura Základní studijní literatura
Litschmannová, M. (2011): Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta, dostupné z: Litschmannová, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné z: Alternativní studijní materiály Anděl, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Preprint. Hendl, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , Portál. ISBN FRIEDRICH, V. (2002), Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň , Vydavatelství ZČU. Internetové učebnice Otipka P., Šmajstrla V., Pravděpodobnost a statistika, dostupné z: Lane, D., HyperStat Online Statistics Textbook, dostupné z: (anglicky)

9 Čas potřebný ke studiu Účast na přednáškách a cvičeních 14 x 5 hodin 70 hodin Průběžná příprava na přednášky a cvičení (samostatné studium literatury, řešení testů a úkolů k procvičení) Individuální práce na semestrálním projektu 20 hodin Příprava na zkoušku Celkem 180 hodin Podle doporučení Evropské komise ECTS je 1 studijní kredit ekvivalentem cca 30 hodin studijní zátěže.

10 Zkouška Úkol Body Poznámka Zápočet (20 – 40) bodů Písemná část
max. 50 bodů (požadované minimum: 25 bodů) 1. příklad: Teorie pravděpodobnosti 2. příklad: Náhodná veličina, náhodný vektor – popis 3.  příklad: Vybraná rozdělení náhodné veličiny, resp. Výběrové charakteristiky 4. příklad: Intervalové odhady, Testování hypotéz (jednovýběrové, resp. dvouvýběrové testy + testy neparametrických hypotéz) 5.  příklad: ANOVA, Regrese Ústní část max. 10 bodů Test z teorie, resp. rozprava nad testovými otázkami.


Stáhnout ppt "STATISTIKA LS 2014 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google