Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika neziskových organizací Úvod do problému.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika neziskových organizací Úvod do problému."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika neziskových organizací Úvod do problému

2 2 Neziskové organizace Obsah:  Úvod  Základní pojmy  Neziskovost  Neziskový sektor  Nezisková organizace  Veřejně a vzájemně prospěšná organizace  Vícezdrojové financování  Funkce nevládních neziskových organizací  Trh neziskových organizací  Fungování neziskové organizace  Finance a neziskové organizace

3 3 Neziskovost  Neziskovost  Neziskový sektor  Nezisková organizace  Veřejně a vzájemně prospěšná organizace  Vícezdrojové financování  Trh neziskových organizací Základní pojmy

4 4 Neziskovost  Neziskovostí se rozumí skutečnost, že jakýkoliv zisk organizace nesmí být rozdělen mezi zakladatele, členy organizace nebo její pracovníky, ale musí být použit pro další činnost této organizace. Základní pojmy

5 5 Neziskový sektor Ziskový sektor (tržní) Neziskový sektor (netržní) Veřejný sektor Soukromý sektor Národní hospodářství Základní pojmy

6 6 Neziskový sektor Základní pojmy

7 7 Neziskový soukromý (nestátní) sektor  organizacemi, tzn., že mají určitou institucionalitu, jsou právními subjekty s určitým stupněm vnitřní organizační struktury,  neziskové nebo zisk nerozdělující, tzn., že vzniklé přebytky jsou využity na hlavní činnost, pro kterou byla nezisková instituce založena,  institucionálně odděleny od vládních institucí, tzn., že nejsou součástí vládního aparátu ani pověřeny výkonem státní moci,  samosprávné, tzn., že jsou schopny řídit svou činnost a vytvářet si organizační strukturu,  nepovinné, tzn., že jejich vznik, činnost a členství v nich je založeno na dobrovolné bázi. Strukturálně-operacionální definice Neziskový soukromý (nestátní) sektor podle této definice sestává z ekonomických jednotek, které jsou:

8 8 Neziskové organizace Vlastnosti NNO  Institucionalizované  Soukromé  Neziskové  Autonomní  Dobrovolné Vlastnosti VNO  Institucionalizované  Veřejné  Neziskové  Neautonomní  Profesionalizované Základní pojmy

9 9 Neziskové organizace Základní pojmy

10 10 Neziskové organizace Základní pojmy

11 11 Neziskové organizace Výchozí stav k roku 1990  registrováno 3879 občanských sdružení Stav v roce 2008  registrováno více jak 72 061 různých právnických osob  64 538 občanských sdružení a 29 598 jejich organizačních jednotek  4 399 evidovaných právnický osob  1 628 obecně prospěšných společností  406 nadací  1 090 nadačních fondů Základní pojmy

12 12

13 13

14 14 Základní pojmy Neziskové organizace

15 15 Veřejně a vzájemně prospěšná organizace Vzájemně prospěšné (pro sebe) - v první řadě sloužící svým členům. Jejich hlavním cílem je sloužit zájmu uzavřeného okruhu osob, které jsou zároveň členy organizace. Tyto skupiny – organizace – vznikaly např. na bázi určité shody zájmů, osudu svých členů, tělesného nebo duševního stavu, sociálního postavení, věku apod. Základní pojmy Veřejně (obecně) prospěšné (poskytují služby ostatním) – primárně slouží veřejnosti. Jejich hlavním cílem je veřejný prospěch – jdou vstříc široké veřejnosti, tj. všem, kdo jejich službu potřebují.

16 16 Vícezdrojové financování VLASTNÍ versus CIZÍ VEŘEJNÉ versus NEVEŘEJNÉ Typologie zdrojů využívaných neziskovými organizacemi: Základní pojmy

17 17 Funkce NN O ve společnosti  Servisní funkce  Inovační funkce  Funkce ochrany práv a sociální změny  Expresivní a školící funkce  Komunitní a demokratizační funkce Základní pojmy

18 18 Servisní funkce  Neziskové organizace poskytují služby nejrůznějšího druhu  Svým členům  Speciálním cílovým skupinám  Veřejnosti.  Přebírají na sebe závazky vůči občanům, které by měl plnit stát  Působí v oblastech, kde se soukromým firmám nevyplácí podnikat

19 19 Inovační funkce  Reagují na nové situace, na jejichž řešení není znám žádný spolehlivý návod  Experimentují a nesou rizika, která jsou spojena se zaváděním neověřených postupů

20 20 Funkce ochrany práv a sociální změny  Chrání své členy a ostatní osoby proti přesile státního aparátu, privátních organizacích a majoritních skupin.  Sdružuje lidi a prosazuje společenské změny, které jsou ve skupinovém zájmu.

21 21 Expresivní a školící funkce  Poskytuje prostor pro sebevyjádření svých členů a přívrženců.  Ztělesňují zájmy náboženské, etnické, kulturní, ideologické, globální, regionální, lokální, stavovské atd.  Na půdě neziskových organizací se lidé učí tyto zájmy poznávat, rozvíjet a reprezentovat.

22 22 Komunitní a demokratizační funkce  Neziskové organizace dávají možnost projevu pluralitních názorů.  Posilují smysl pro solidaritu a komunitu.  Podněcují občany k participaci na veřejné politice.  Kontrolují procesy rozhodování na různých úrovních státní správy.  Mobilizují využití soukromých zdrojů pro veřejně prospěšné činnosti.

23 23 Trh neziskových organizací Poskytovatel KlientDárce Základní pojmy

24 24 Fungování neziskové organizace

25 25 Proper funding Proper funding for non profit organizations can be secured by getting in touch with potential donors. The non profit organizations, for this purpose, need to reach out to these potential donors.  Advertising about the good work done by the organization in newspapers is one way of attracting donations. updated website  The non profit organization should have a well updated website on which all the details related to its founding, activities, awards for the organization and achievements of the organization should be mentioned clearly.  Another challenge before the managers of non profit organizations is to convince the donors that their money would be spent in the right manner and there would not be any mismanagement of the funds. This can be achieved by giving proof of the activities undertaken from the money received from the donors. How to Ensure Sound Financial Position of Non Profit Organizations?

26 26 Financial Openness AndCredibility ESENTIALS PRECONDITIONS FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS

27 27 ESENTIALS PRECONDITIONS FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS

28 28 Finance a neziskové organizace Zdroje financování neziskových organizací Vlastní zdrojeCizí zdroje Příjmy z vlastní činnosti organizace Příspěvky členů Nadační investiční fond Dotace a daňová zvýhodnění Územní rozpočet (obce a kraje) Příjmy z loterií a her Veřejné sbírky a dary fyzických osob Sponzorování (podnikatelská sféra) Nadační zdroje zahraniční a vnitrostátní Státní rozpočet

29 29 Finance a neziskové organizace Zdroje financování neziskových organizací Veřejné zdroje Neveřejné zdroje Dotace Veřejné zakázky Zahraniční Nadace Tuzemské Daňová zvýhodnění Příjmy z loterií a her Příjmy z vlastní činnosti Podnikatelská sféra (firemní dárcovství) Individuální dárci Smlouvy o poskytování služeb Na základě zákona Ostatní (i nahodilé) Nadace Individuální dárci Zahraniční Tuzemské

30 30 Finance a neziskové organizace

31 31 Finance a neziskové organizace Dotace – stát (2006)

32 32 Finance a neziskové organizace Dotace – stát (2006)

33 33 Finance a neziskové organizace Dotace – kraje (2006)

34 34 Finance a neziskové organizace

35 35 Finance a neziskové organizace

36 36 Finance a neziskové organizace

37 37 Fundraising  osobní návštěvy  telefonní fundraising  přímý poštovní styk  veřejné dobročinné akce  písemná žádost o grand  fundraising „ ode dveří ke dveřím“  inzerce ve sdělovacích prostředcích Finance a neziskové organizace

38 38 SWOT Analýza NNO 2008 (RVNNO)

39 39 Problémové oblasti NS

40 40 Problémové oblasti NS

41 ZÁVĚR  Neziskové organizace jsou velmi důležitým článkem národního hospodářství z pohledu řešení problémů, které není schopen stát zaregistrovat nebo řešit.  Kritickou vlastností neziskových organizací je jejich finanční otevřenost, bez níž by jejich dlouhodobá existence nebyla možná. 41

42 42 Informační zdroje o neziskových organizacích  http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html Rada vlády pro nestátní neziskové organizace http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnno/uvod.html  http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=36087 SWOT Analýza neziskového sektoru http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=36087  http://www.isnno.cz/ Informační systémy nestátních neziskových organizací http://www.isnno.cz/  http://www.neziskovky.cz/ Informační centrum nestátních neziskových organizací http://www.neziskovky.cz/  http://nros.cz Nadace rozvoje občanské společnosti http://nros.cz  http://www.e-cvns.cz/ Centrum pro výzkum neziskového sektoru http://www.e-cvns.cz/  http://www.jhu.edu/~ccss/publications/cnpwork/ Centrum pro studium Občanské společnosti (Johns Hopkins University) http://www.jhu.edu/~ccss/publications/cnpwork/  http://dw.czso.cz/pls/rocenka/rocenkavyber.satelit Satelitní účet neziskových institucí http://dw.czso.cz/pls/rocenka/rocenkavyber.satelit

43 43 Informační zdroje o neziskových organizacích

44 44 Informační zdroje o neziskových organizacích

45 45


Stáhnout ppt "Ekonomika neziskových organizací Úvod do problému."

Podobné prezentace


Reklamy Google