Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N EZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ. N EZISKOVÉ ORGANIZACE (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N EZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ. N EZISKOVÉ ORGANIZACE (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání."— Transkript prezentace:

1 N EZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ

2 N EZISKOVÉ ORGANIZACE (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, výše příjmu z něj stojí až na druhém místě neziskové organizace jsou právnické osoby, mají svého zřizovatele, zakládají se podle daných právních předpisů NOZ jasně definovaná pravidla pro vymezení NO (pobočné spolky) 2

3 P OČET NO V ČR 3 Počet organizací Procent z celkových NO Spolky60 85089,28% Nadace3880,57% Nadační fondy1 0301,51% Obecně prospěšné společnosti1 4412,11% Církevní právnické osoby4 4476,52% Neziskové organizace celkem68 156100,00%

4 4

5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIVIT NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 1. Vnitřní zdroje, vlastní zdroje 2. Vnější zdroje - Příspěvky od veřejné správy (stát, ÚSC, EU) - Příspěvky od soukromého sektoru - Příspěvky od jednotlivců

6 1. V NITŘNÍ ZDROJE, VLASTNÍ ZDROJE Členské příspěvky Příjmy z vlastní činnosti (přednášky, prodej vlastních výrobků apod.) + Pravidelný příjem Příjem, který lze plánovat do budoucna Garance samostatnosti, autonomie - Nedostatečná kapacita z hlediska velkých projektů Záleží na typu organizace (svaz rybářů x DROP IN)

7 2. V NĚJŠÍ ZDROJE PŘÍSPĚVKY OD VEŘEJNÉ SPRÁVY EU, ministerstva, kraje, obce a města Přidělení příspěvků dle priorit jednotlivých institucí Hlavním motivem: servisní funkce + NO jako konzultant

8 2. V NĚJŠÍ ZDROJE PŘÍSPĚVKY OD VEŘEJNÉ SPRÁVY 2 formy pomoci: přímá x nepřímá PŘÍMÁ POMOC - Prostřednictvím grantů a dotačních titulů + - Relativně stabilní příjem - Dobrá finanční základna pro projekty NO - Sklon k byrokracii Nekonzistentnost financí (návaznost projektů) Sklon k přeceňování rozpočtu

9

10

11 2. V NĚJŠÍ ZDROJE PŘÍSPĚVKY OD VEŘEJNÉ SPRÁVY 2 formy pomoci: přímá x nepřímá NEPŘÍMÁ POMOC - Daňové výjimky a zvýhodnění - Daňové asignace + - Relativně stabilní příjem - Motivace soukromého sektoru - Narušení pravidel tržního prostředí, znevýhodnění určitých firem

12 2. V NĚJŠÍ ZDROJE PŘÍSPĚVKY SOUKROMÉHO SEKTORU Sponzorské dary a příspěvky + - Může být pravidelný příjem - Může se jednat o velké částky - Propojení s mafií, korupce, nelegální aktivity U velkých firem – změna vedení (o2) Kontrola prostředků Motivy dárců

13 2. V NĚJŠÍ ZDROJE PŘÍSPĚVKY OD JEDNOTLIVCŮ Sponzorské dary a příspěvky + Může se jednat o menší částky ale pravidelné - Menší finanční kapacita místní organizace x velké organizace Motivy dárců

14 F OKUS V YSOČINA

15 N ADAČNÍ JMĚNÍ 15 StrukturaČástka% Peněžní prostředky1 209 83035,81 Cenné papíry973 25228,80 Nemovitosti854 57425,29 Movité věci55 4191,64 Jiná práva285 7198,46 CELKEM3 378 794100,00

16 M AJETEK NADAČNÍCH FONDŮ Údaje za 263 nadačních fondů 16 StrukturaČástka% Peněžní prostředky142 44972,62 Cenné papíry22 16511,30 Nemovitosti10 9605,59 Movité věci20 58510,49 Jiná práva00,00 CELKEM196 159100,00

17 PŘÍJMY Nadace i nadační fondy Sledované ukazatele: Dary v tom dědictví; fyzické osoby; soukromé obchodní společnosti; ostatní právnické osoby. Dotace a granty, v tom granty; dotace od státu; dotace od kraje; dotace od obce. Ostatní příjmy, v tom úroky; dividendy; příjmy z pronájmu; příjmy z prodeje majetku; příjmy z reklamy; příjmy z loterie, tomboly a veřejné sbírky; příjmy z kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí; půjčky; jiné příjmy. 17

18 P ŘÍJMY NADACÍ Údaje za 187 nadací 18 StrukturaČástka% Dary545 39448,71 Dotace a granty359 42832,11 Ostatní příjmy214 64219,17 CELKEM1 119 464100,00

19 P ŘÍJMY NADAČNÍCH FONDŮ Údaje za 263 nadačních fondů 19 StrukturaČástka% Dary171 09467,16 Dotace a granty55 66921,85 Ostatní příjmy18 4197,23 CELKEM254 747100,00

20 S TRUKTURA DÁRCŮ NADAČNÍCH FONDŮ

21 PODÍL JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ NA PŘÍJMECH NO V ČR

22 P OROVNÁNÍ FINANCOVÁNÍ ČR X EU Zdroje PŘČRPrůměr EU Veřejné zdroje33.5%42% Vlastní příjmy35.1%47% dárcovství31.4%11%

23 Z HODNOCENÍ Nejednoznačné koncepce a priority podpory NO Mezirezortní spolupráce Jednoleté dotace Finanční kapacita regionálních a lokálních samospráv Komunikace a partnerství v území Nutnost hledání dalších zdrojů - fundraising

24 F UNDRAISING fundraising je pojem zahrnující různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost neziskových organizací získávání zdrojů je velice obtížný a vzhledem k legislativním omezením namáhavý proces, který musí pro svou úspěšnost splňovat základní předpoklady: vlastní přesvědčení umění hledání podpory znalost důvodu dárcovství 24

25 V ZTAHY MEZI NEZISKOVOU ORGANIZACÍ A VEŘEJNOSTÍ. 25 Dodavatel, resp. poskytovatel služby Donátor, Veřejný rozpočet, Daňový příjem Spotřebitel,klient, Návštěvník, Daňový odvod

26 P OSTUP FUNDRASINGU 1. Definovat stručně a jasně poslání organizace 2. Určit konkrétní a měřitelné cíle 3. Vybrat vhodné metody pro získávání finančních prostředků 4. Sestavit seznam zdrojů 5. Požádat o dar 6. spolupráce s dárci 8. Zpětné hodnocení fundraisingu 26


Stáhnout ppt "N EZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ. N EZISKOVÉ ORGANIZACE (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google