Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fundraising PE 415. Obsah 1. CO? je fundraising 2. PROČ? je fundraising důležitý 3. KDO? plánuje, rozhoduje a zajišťuje fundraising 4. KDE? hledat potřebné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fundraising PE 415. Obsah 1. CO? je fundraising 2. PROČ? je fundraising důležitý 3. KDO? plánuje, rozhoduje a zajišťuje fundraising 4. KDE? hledat potřebné."— Transkript prezentace:

1 Fundraising PE 415

2 Obsah 1. CO? je fundraising 2. PROČ? je fundraising důležitý 3. KDO? plánuje, rozhoduje a zajišťuje fundraising 4. KDE? hledat potřebné zdroje 5. JAKÉ? metody fundraisingu využít 6. LITERATURA

3 1. CO? je fundraising Fundraising je získávání finančních i nefinančních prostředků pro neziskové organizace Fundraising je o hledání zdrojů pro potřeby organizací občanské společnosti

4 2. PROČ? je fundraising důležitý Neziskové organizace často nepovažují diverzifikaci finančních zdrojů za nezbytný předpoklad pro dlouhodobou udržitelnost. Hlavní finanční podporou zatím zůstávají veřejné rozpočty Příjmy z veřejných rozpočtů tvoří více než třetinu jejich zdrojů. Přitom s velikostí organizace (měřeno počtem zaměstnanců a výší rozpočtu) stoupá i závislost na tomto zdroji. Většina neziskových organizací zajišťuje svoji činnost výlučně nebo převážně na základě podpory z domácích zdrojů

5 3. KDO? plánuje, rozhoduje a zajišťuje fundraising Obsahy kruhů jsou zvoleny podle toho, jak často zajišťuje dotyčná skupina fundraisingové aktivity (podle Současný stav fundraisingu v neziskových organizacích 2003, Market Vision pro Spiralis o.s., Praha 2003) Vedení organizace Členové představenstva Dobrovolníci Fundraiser Tým pracovníků

6 4. KDE? hledat potřebné zdroje Granty a dotace Státní správa a samospráva Nadace a nadační fondy - České - Zahraniční EU (strukturální fondy) Zahraniční zastupitelstva Členské příspěvky Členské poplatky Samofinancování (příjmy z vlastní činnosti) Poplatky za služby Prodej produktů Využití (ne) hmotného majetku Dividendy z investic Dárcovství Firemní dárci -podnikatelé a obchodní firmy -České i zahraniční Individuální dárci - české i zahraniční osoby Veřejnost - anonymní sbírky

7 5. JAKÉ? metody fundraisingu využít..aneb příklady ze života českého fundraisera v MÁME OTEVŘENO? o.s. a) Granty + dotace b) Dárcovství c) Samofinancování d) Členské příspěvky Jednotlivé metody jsou členěny podle následujících kategorií zdrojů:

8 Struktura příjmů podle zdrojů: Občanské sdružení Máme otevřeno? podporuje od svého vzniku v roce 1998 děti, mládež a dospělé se speciálními potřebami – převážně s mentálním postižením a autismem – v procesu integrace do společnosti. Od roku 1998 vzrostl roční rozpočet tohoto sdružení ze 180.000 Kč na 9.800.000 Kč. V současné době má sdružení téměř tři desítky různých zdrojů financování.

9 a) Granty + dotace a) Granty a dotace Státní správa a samospráva Metoda „psaní projektů“ př. Máme otevřeno? o.s. využilo v roce 2003 10-ti různých zdrojů pro získání grantů a dotací v celkové hodnotě téměř 2.400.000 Kč. Nadace a nadační fondy (české i zahraniční) př. Máme otevřeno? o.s. využilo v roce 2003 5-ti zdrojů pro získání prostředků v celkové hodnotě téměř 2.900.000 Kč a to díky „psaní účelových grantů na projekty“.

10 b) Dárcovství Firemní dárci Metoda: „partnerství při kampaních“ (přímé příspěvky a nepeněžité dary od firem) př. - Benefiční kampaň Akce cihla - Benefiční kampani Podzimní kafemletí

11 b) Dárcovství Individuální dárci Metody: „přímého poštovního styku“ „osobní dopis nebo telefonický hovor“ „osobní návštěva“(přímé dary od stálých individuálních dárců) př. Kosmos – Klub občanského sdružení máme otevřeno?

12 b) Dárcovství Veřejnost Metody: „veřejná sbírka“ „benefiční akce, aukce“ (předem neurčený okruh anonymních dárců) př. Kameny: Děti z Asociace TOM (turistické oddíly mládeže) prodávají v ulicích Prahy i dalších měst v předvánočním čase pomalované kameny.

13 c) Samofinancování „poplatky za služby“ „prodej produktů“ „využití (ne)hmotného majetku“ Samofinancování označuje (podle Příručky podnikání neziskových organizací, PDCS, Bratislava 2003) strategii neziskové organizace vytvořit vlastní příjem s cílem posílit své poslání. Jedná se o podnikatelské záměry jak v souladu s posláním, tak i o ty, které s ním nesouvisí. Někdy začne nezisková organizace nabízet novou službu nebo výrobek svým stávajícím klientům, nebo získá pro svoje existující služby/výrobky nové klienty. Výjimečně nabízí nové produkty novým klientům, což značně zvyšuje riziko neúspěchu.

14 c) Samofinancování př. Máme otevřeno? o.s. provozuje kavárnu s pracovně-tréninkovým programem Vesmírna, která kromě služeb vlastním klientům (lidem s mentálním a kombinovaným postižením) funguje jako „tržně“ zaměřená kavárna – zdroj samofinancování, který se již stal ziskovým. Již tři roky vydává sdružení originalní, na kvalitu orientovaný informační diář, který se daří (jako produkt chráněné dílny) prodávat firmám. V loňském roce tvořily tržby z prodeje 370.000,- Kč.

15 d) Výsledky Výsledky fundraisingu Máme otevřeno? o.s. za rok 2003: Individuální dárcovství 758.000,- - Sbírky 708.000,- - Klub Kosmos 50.000,- Samofinancování 1.970.000,- - Diář 370.000,- - Kavárna Vesmírna 1.600.000,- Firemní dárci 1.670.000,- Celkem 4.398.000,-

16 6. LITERATURA 1. Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. a Spiralis, o.s. pro USAID: Zprávu o stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2003, listopad 2003 2. Ledvinová, J.: Co to je fundraising, České centrum fundraisingu 3. Market Vision pro Spiralis,o.s.: Současný stav fundraisingu v neziskových organizacích v ČR, 2003 4. Messing, J., Varga, E.: Samofinancování neziskových organizací, pro Nadaci VIA NESsT, Praha 2003 5. Ondráčková, J.: Fundraising v praxi....v Čechách, pro Fórum dárců, Praha 2003 6. Rektořík, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, Ekopress, Praha 2001


Stáhnout ppt "Fundraising PE 415. Obsah 1. CO? je fundraising 2. PROČ? je fundraising důležitý 3. KDO? plánuje, rozhoduje a zajišťuje fundraising 4. KDE? hledat potřebné."

Podobné prezentace


Reklamy Google