Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace výzkumných organizací Asociace výzkumných organizací – činnost a poskytované služby Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace výzkumných organizací Asociace výzkumných organizací – činnost a poskytované služby Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných."— Transkript prezentace:

1 Asociace výzkumných organizací Asociace výzkumných organizací – činnost a poskytované služby Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

2 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994, t./f.: 241493138, t.: 239041998  Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol. Zastupuje více než 8 tisíc lidí činných v této oblasti.  sdružuje více než sedmdesát právnických osob, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány  prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje na všech úrovních státní správy především při tvorbě nové legislativy a systémů podpory vývoje a výzkumu  informuje své členy o aktuálním dění v oboru vč. možností podpory výzkumných a vývojových projektů  pořádá odborné konference s aktuální tématikou Založena 25. 7. 1990

3 Asociace výzkumných organizací OKO AVO - Oborová Kontaktní Organizace aplikovaného VaV pro přípravu českých subjektů k mezinárodní spolupráci Organizace je součástí sítě NINET, jejíž činnost je finančně podporována programem EUPRO MŠMT ČR (www.ninet.cz). Poskytuje poradenskou a informační činnost při:  zapojování českých subjektů do mezinár. spolupráce ve VaV  řešení problémů v ekonomice a vyúčtování projektů VaV  řešení legislativních problémů v oblasti podpory projektů VaV Zajišťuje provoz:  informačního systému o programech podpory výzkumu a vývoje  databáze českých subjektů aplikovaného výzkumu a vývoje  konkrétními akcemi podporuje:  vznik „sítí“ mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti v ČR  vzájemnou informovanost a spolupráci ostatních OKO a RKO

4 Asociace výzkumných organizací Aktivity pro výzkumné organizace o.p.s. Tuto obecně prospěšnou společnosti založila Asociace výzkumných organizací v lednu 2004. Pro státní správu již zpracovala (či zpracovává) studie: Nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje Analýza pro přípravu Národní inovační politiky Návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy výzkumu a vývoje (vládní úkol pro RVV) vč. analýzy a posouzení příslušných dokumentů jednotlivých poskytovatelů (podklad pro vládní usnesení č. 1260/2005) „Strategická úloha výzkumu a vývoje a inovací jako jednoho ze základních činitelů hospodářského růstu“ (podklad pro vládní „Strategii hospodářského růstu“) Analýza plnění a aktualizace Národní politiky výzkumu a vývoje ČR na léta 2004-2008

5 Asociace výzkumných organizací Výzkum a vývoj ve strukturálních fondech v letech 2007 – 2013 (vč. analýzy OPPP a OPRLZ ) Návrh případných úprav zákona č. 130/2002 Sb. Prázdná místa v současné nabídce programů podpory výzkumu a vývoje. Zkušenosti nových členských zemí EU při využívání fondů EU v oblasti VaV a inovací Kontrola programových dokumentů pro Národní rozvojový plán Dílčí podklady pro přípravu návrhů operačních programů (OP) v oblasti VaVpI a pro přípravu NSFR 2007-13 Vyhodnocení systému veřejné podpory VaV a návrh opatření pro příští národní politiku Analýza maďarského fondu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

6 Asociace výzkumných organizací PLATBY ČLENŮ AVO V R. 2006 Jednotný členský příspěvek 500, - Kč Ceník služeb avo pro rok 2006:

7 Asociace výzkumných organizací

8 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 tel.: 241493138, 23904 1998, fax.: 241493138 e-mail: avo@avo.cz, www.avo.cz www.vyzkum.cz


Stáhnout ppt "Asociace výzkumných organizací Asociace výzkumných organizací – činnost a poskytované služby Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných."

Podobné prezentace


Reklamy Google