Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický okruh Ekonomické předměty Téma Kapitálové trhy Ročník 4. Jméno autora Ing. Petra Koudelková Anotace Žáci poznají finanční trhy, zejména pak kapitálové prostředí Datum tvorby8.9.2012

2 Ing. Petra Koudelková Kapitálové trhy Ing. Petra Koudelková

3 Kapitálové trhy Zaměřuje se na umisťování kapitálu v jeho finanční podobě Tento kapitál má dlouhodobou povahu (tzn. se splatností delší než 1 rok) Z komoditních trhů se sem řadí trhy s cennými kovy, např. zlatem, paladiem a platinou.

4 Ing. Petra Koudelková Nástroje kapitálového trhu Středně a dlouhodobé termínované vklady Středně a dlouhodobé úvěry Deriváty cenných papírů Emise cenných papírů kapitálového trhu: 1. Akcie 2. Podílové listy 3. Obligace 4. Hypoteční zástavní listy (HZL)

5 Ing. Petra Koudelková Akcie Akcie = cenný papír Práva akcionářů: 1. Podílet se na zisku 2. Podílet se na řízení společnosti 3. Podílet se na likvidačním zůstatku společnosti Akcie je majetkovým cenným papírem a její vlastník se stává spolumajitelem firmy, která akcie vydala. Nominální hodnota akcie je uvedena na akcii. Součet nominálních hodnot všech emitovaných akcií tvoří ZK akciové společnosti. Výnosem z akcie jsou dividenda, ty jsou zdaněny 15 % daní.

6 Ing. Petra Koudelková Akcie – dělení akcií 1.Kmenové akcie Na jméno – převoditelné rubopisem Na majitele – volně převoditelné, na doručitele, měli by se likvidovat 2. Speciální Zaměstnanecké – pro zaměstnance firmy, max. 5 % objemu emise akcií Prioritní akcie – přednostní výplata dividend, majitel však nemá právo hlasovat na VH

7 Ing. Petra Koudelková Podílové listy Vydává je podílový fond (společnost založená v souladu se zákonem o investičních společnostech) Podílový fond shromáždí peníze od investorů formou prodeje svých podílových fondů a takto získaný kapitál obchoduje na burze. Práva spojená s vlastnictvím podílových fondů: - Podílet se na zisku - Účastnit se na valné hromadě (bez hlasovacích práv) - Přednostní právo na nákup nově emitovaných podílových listů - Podíl na likvidačním zůstatku v případě likvidace společnosti

8 Ing. Petra Koudelková Obligace Úvěrový cenný papír kapit. trhu (dluhopis) Vyjadřuje právní vztah mezi emitentem (dlužníkem) a investorem (věřitelem) Emitent se zavazuje investorovi za určitou dobu vrátit vloženou částku zvýšenou o úrok. Obligace podléhají při emisi schválení ministerstvem financí (emise se pohybuje kolem stovky milionů korun) Emitenti obligací: Stát (státní dluhopisy), města (komunální dluhopisy), podniky, banky.

9 Ing. Petra Koudelková Hypoteční zástavní listy HZL Jsou ručeny hypotékou, emitovány bankami s licencí k hypotečnímu bankovnictví. Žadatel o úvěr zastavuje nemovitost u banky, ta emituje HZL investorovi, který má o něj zájem a investuje peníze, která banka převádí na žadatele v podobě hypotečního úvěru. Mají podobu: Listinou Zaknihovanou Neveřejně a veřejně obchodovatelné

10 Ing. Petra Koudelková Deriváty cenných papírů Souvisí s obchodem cenných papírů Předmětem koupě či prodeje je pouze určité právo. Smlouvy se uzavírají buď k aktuálnímu datu nebo k budoucímu datu – v tomto případě je neznámý kurz cenného papíru nebo devize, který bude v onom budoucím okamžiku dosažen. Formy derivátů: Futures a forward – pevné termínované obchody za předem dohodnutou cenu Swap – prodej v aktuálním kurzu se současným podpisem smlouvy o budoucím odkoupení zpět za předem dohodnutou cenu Opce – právo (ne povinnost) k budoucímu datu uskutečnit obchod s cennými papíry či devizami za předem sjednanou cenu

11 Ing. Petra Koudelková Primární trhy Zabývá se misí cenných papírů a jejích splácením Na primárním trhu se vytváří nové pohledávky a závazky Operace na primárním trhu má emitent cenného papíru pod kontrolou. Často také ovlivňuje, kdo se stane prvním nabyvatelem emitovaného cenného papíru. S tímto cílem emitent nabízí cenné papíry veřejně či neveřejně obchodovatelné.

12 Ing. Petra Koudelková Primární trh – postavení bank Banky na primárním trhu vystupují v roli: Prvního nabyvatele cenného papíru Emitenta cenného papíru Emisního obstaravatele (obstarává vydání cenných papírů společnosti) Emisního garanta (poskytuje emitentovi záruku, že emise se uskuteční, pokud banka nenajde investora, stane se ona sama věřitelem) Emisního tvůrce (celou emisi převezme do svého majetku okamžitě k datu této emise, snaží se papíry prodat co nejdříve na sekundárním trhu)

13 Ing. Petra Koudelková Sekundární trh Je to trh již dříve emitovaných cenných papírů Nevznikají zde nové pohledávky ani závazky K převodu peněžních prostředků dochází mezi investory navzájem, nikoliv mezi investorem a dlužníkem Emitent cenného papíru zůstává stejný, mění se jen investor

14 Ing. Petra Koudelková Literatura ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie – stručný přehled, 2011/2012. Zlín, CED 2011. ISBN 978-80- 8301-01-2.


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Ekonomika Tematický."

Podobné prezentace


Reklamy Google