Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o projektu ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V ČR Mgr. Markéta Pěchoučková MPSV, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost Závěrečná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o projektu ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V ČR Mgr. Markéta Pěchoučková MPSV, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost Závěrečná."— Transkript prezentace:

1 Základní informace o projektu ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V ČR Mgr. Markéta Pěchoučková MPSV, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost Závěrečná konference k prezentaci hlavních výstupů Praha, 27. května 2015

2 Historie – Analýza 2006 6. září 2006 proběhla v Praze konference k prezentaci výstupů původní Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, kde byla také představena první Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit.Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit Pro MPSV ji zpracovala společnost GAC – proto se zažil název „Gabalova analýza“

3 Analýza 2015 - důvody aktualizace Problém sociálního vyloučení vykazuje nesmírnou dynamiku, proto jsme se rozhodli pro přípravu programového období 2014-2020 a vyhlašování výzev z OPZ zajistit údaje, které reflektují současnou situaci i její vývoj za uplynulé období (tj. období 2006 – 2015). Po 9 letech představujeme aktuální situaci o vývoji a charakteru sociálního vyloučení v ČR, která se významně od výstupů původní Analýzy proměnila – ať již co do počtu lokalit, regionálního rozmístění v rámci ČR nebo počtu obyvatel žijících v tomto prostředí.

4 Cíle Analýzy 1.Vytvořit strukturovaný přehled všech dosud realizovaných analýz a výzkumů týkajících se problematiky integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v ČR. 2.Zpracovat celkový přehled o sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalitách v ČR a jejich vývoji od r. 2006. 3.Provést vlastní terénní šetření o aktuálním stavu sociálně vyloučených lokalit. 4.Analyzovat a propojit data do jednotného výstupu – aktualizované Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR a Mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR. 5.Popsat celkovou situaci využívání/nevyužívání prostředků z OP LZZ určených pro oblast sociálního začleňování ve vybraných 20 obcích a formulovat doporučení na zacílení vyhlašovaných výzev v rámci nového programového období 2014-2020.

5 Harmonogram Analýzy 5. června 2013 vyhlásilo MPSV, odbor řízení pomoci z ESF, veřejnou zakázku na zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Doba realizace: 01/2014 – 05/2015 (prodloužena o 3 měsíce z důvodu realizace dodatečného šetření, tj. verifikace obcí). Úzká spolupráce se členy Poradního výboru – zřízen za účelem dohledu nad realizací Analýzy (ASZ, Sekretariát Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, zástupci věcných sekcí MPSV). 5 průběžných workshopů k projednání průběžných předběžných výstupů Analýzy.

6 Výstupy Analýzy 1.Strukturovaný přehled analýz a výzkumů věnujících se problematice sociálního vyloučení v ČR 2.Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (publikace) 3.Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR K dispozici budou na webu esfcr.cz (stejně jako všechny prezentace z dnešní konference)

7 Všechny podrobné informace a výstupy se dozvíte během dne od zástupců GAC a dalších expertů. Děkuji za pozornost a přeji všem zajímavou a plodnou konferenci! marketa.pechouckova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Základní informace o projektu ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V ČR Mgr. Markéta Pěchoučková MPSV, Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost Závěrečná."

Podobné prezentace


Reklamy Google