Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. října 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. října 2010."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. října 2010

2 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Program semináře: 1) Prezence účastníků 2) Zahájení semináře, přivítání účastníků 3) Informace o Programu (Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Ostrava) 4) Projektové řízení – příprava projektů (Institut komunitního rozvoje, Ostrava) 5) Dobrý projekt – jak jej připravit (Společný technický sekretariát, Olomouc) 6) Podpora absorpční kapacity v oblastech podpory 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 a uvedení příkladů úspěšných projektů (Společný technický sekretariát, Olomouc) 7) Diskuse, závěr, konzultace ke konkrétním projektovým záměrům

3 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Obsah: Proč OPPS ČR-PR 2007 - 2013 Stav Programu po 4. zasedání Monitorovacího výboru – 3. kolo výzvy Doporučení při přípravě projektové žádosti Role Moravskoslezského kraje v rámci OPPS ČR-PR Kontakty, užitečné odkazy

4 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Proč OPPS ČR-PR 2007 - 2013: úspěšná návaznost na Iniciativu Společenství INTERREG IIIA 2004-2006 jeden z pěti Operačních programů přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 Evropské územní spolupráce, podporován z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) kladen větší důraz na menší projekty regionální a místní s přeshraničním významem minimálně jeden partner z každé strany hranice, princip Vedoucího partnera (jmenován partnery projektu - kontaktní osoba vůči ŘO), pro účast v Programu je rozhodující místo realizace – dopadu projektu, prakticky sídlo partnera může být na území ČR nebo PL zvýšení hranice spolufinancování na 85% (čeští žadatelé navíc mohou požádat o 5% ze SR) kladen důraz na přeshraniční spolupráci partnerů partneři projektu předkládají společnou dvoujazyčnou žádost

5 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Stav Programu po 4. zasedání Monitorovacího výboru – 3. kolo výzvy: 4. zasedání Monitorovacího výboru proběhlo 27. - 28. 4. 2010 v Opole (PL) ve třetím kole výzvy předloženo celkem 144 projektů registrováno a projednáno MV bylo 110 projektů MV doporučeno k financování 72 projektů, včetně 12 náhradních partnery za Moravskoslezský kraj předloženo 35 projektů, doporučeno MV k financování 25

6 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Stav Programu po 4. zasedání Monitorovacího výboru – 3. kolo výzvy:

7 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Stav Programu po 4. zasedání Monitorovacího výboru – 3. kolo výzvy: Oblasti podpory, ve kterých je stále možnost předložení projektových žádostí: Prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2 Ochrana životního prostředí – zbývá 2.314.394,- EUR Prioritní osa 2 - oblast podpory 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí – zbývá 2.989.160,78 EUR - oblast podpory 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání – zbývá 2.638.460,56 EUR Prioritní osa 3 - oblast podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí – zbývá 868.208,89 EUR - oblast podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit – zbývá 889.543,53 EUR Termín pro předložení projektových žádostí – 2 Q/2011 Zasedání MV – předpoklad 3 Q/2011

8 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Doporučení pro přípravu projektu: věnovat dostatek času přípravě projektu a zpracování žádosti prostudovat nejen Příručku pro žadatele, ale také Příručku pro příjemce dotace (aktuální verze na www.cz-pl.eu) partner - vhodný příjemce podpory – přehled - příloha č. 3 Příručky pro žadatele verze č. 4 ze dne 11.9.2010 partnerství - JTS pomáhá při vyhledávání partnerství (formulář na stránkách Programu) splnit minimálně dvě ze čtyř povinných kritérií spolupráce (společná příprava, společná realizace, společný personál, společné financování) předmět projektu – naplnění cílů a aktivit Prioritní osy → oblasti podpory doporučená délka realizace projektu – musí být opodstatněná, přiměřená velikosti a charakteru projektu rozpočet projektu – přiměřený, reálný, opodstatněný

9 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Doporučení pro přípravu projektu: Výdaje musí být v souladu s evropskou, českou a polskou legislativou a s dokumentací Programu musí být přiměřené, nezbytné a vynaložené v souladu s principy hospodárnosti musí být identifikovatelné a prokazatelné – doložené účetními doklady musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před proplacením z fondů EU Pravidla způsobilosti výdajů řídit se „Metodickou příručkou způsobilosti výdajů“ http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Metodicke- rizeni-NSRR/Metodicka-doporuceni/Metodicka-prirucka-zpusobilych- vydaju-pro-pro-prog

10 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Role Moravskoslezského kraje v rámci OPPS ČR-PR: Moravskoslezský kraj vystupuje v OPPS ČR-PR jako Regionální subjekt, jehož zástupci přispívají do Programu zejména prostřednictvím: podpora potenciálním žadatelům - konzultace při přípravě projektových žádostí, účast na hodnocení projektů, zajišťování regionálního „public relations“, spolupráce s Řídícím orgánem (MMR ČR), dalšími kraji, JTS (Jednotným technickým sekretariátem) a partnerskými subjekty zřízenými na polské straně Programu.

11 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. 10. 2010 Kontakty, užitečné odkazy: Konzultace: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 28. října 117, 702 18 Ostrava Bc. Jana Bartošková, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.czjana.bartoskova@kr-moravskoslezsky.cz Bc. Petr Zajac, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@kr-moravskoslezsky.czpetr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz Odkazy: www.cz-pl.eu www.kr-moravskoslezsky.cz www.nuts2moravskoslezsko.czwww.nuts2moravskoslezsko.cz - Cíl 3 Evropská územní spolupráce


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 – 2013 Zpracovala: Bc. Jana Bartošková Datum: 25. října 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google