Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Nové kompetence lektorů dalšího vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků MSK MODUL:01 – Legislativní požadavky ve vztahu k eetgetwgtegwetgetproblematice prostředí s nebezpečím gertgrtgrtgertgrtgg výbuchu

2 © IHAS 2011 1.1 Co je to prostředí s nebezpečím výbuchu?  Prostředí s nebezpečím výbuchu se považuje prostředí, ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra v důsledku místních a provozních podmínek [1].  Výbušná atmosféra je směs hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy, prachů vláken nebo polétavých částic se vzduchem za atmosférických podmínek, ve které se po vznícení samovolně šíří hoření [2].  [1] Nařízení vlády č. 23/2003 Sb. § 1, odst. 2, písmeno e)  [2] ČSN EN 60079-10-1

3 © IHAS 2011 1.2 Platná legislativa 1)Bezpečnost práce (obecně) 2)Chemické látky a přípravky 3)Požární ochrana 4)Závažné havárie 5)Požadavky na výrobky 6)Základní normy V oblasti bezpečnosti práce v prostředích nebezpečných výbuchem hořlavých látek:

4 © IHAS 2011 2.1 Bezpečnost práce (obecně)  Zaměstnavatel je povinen  vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí  vytvářet pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.  Prevence rizik se rozumí:  všechna opatření vyplívající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Zákon č. 262/2006 Sb. Ad. 2) § 102 Prevence rizik

5 © IHAS 2011  Dle § 6 NV č. 406/2004 Sb. musí zaměstnavatel zajistit, aby byla sepsána a udržována v aktuálním stavu Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV).  DOPV musí prokazovat:  že byla přijata odpovídající opatření, aby byly splněny cíle NV;  ta místa, která byla zařazena do zón;  ta místa, pro která platí minimální požadavky uvedené v Příloze 2 NV č. 406/2004 Sb.;  že pracovní místa a výrobní zařízení, včetně výstražných zařízení, jsou navržena, provozována a udržována s ohledem na zajištění bezpečnosti;  že byla stanovena a posouzena nebezpečí výbuchu;  že v souladu s NV č. 378/2001 Sb., byla provedena opatření pro bezpečné používání výrobního zařízení;  stanovení pravidel spolupráce, jakož i opatření a postupů koordinace. 2.3 Bezpečnost práce (obecně) Dokumentace o ochraně před výbuchem

6 © IHAS 2011 3.4 Požadavky na výrobky  Cílem směrnice 1994/9/EC je zajistit:  volný pohyb výrobků, na které se vztahuje, po území EU.  proto tato směrnice vycházející z článku 95 Smlouvy o ES stanoví harmonizované požadavky a postupy pro zajištění shody.  Směrnice konstatuje  že pro odstranění překážek obchodu cestou Nového přístupu, musí být definovány základní požadavky z hlediska bezpečnosti a dalších odpovídajících vlastností tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany  tyto základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou vyjmenovány v příloze II této směrnice 1994/9/EC (ATEX 100a)

7 © IHAS 2011 Zajištění plnění úkolů v prevenci rizik: Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu odborně způsobilý nebo odborně způsobilý ve stanovených případech a za stanovených podmínek SÁM, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem nebo JINOU ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU 4.2 Prevence rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.

8 © IHAS 2011 © Copyright 2011 – 2013 IHAS s.r.o. Jakékoliv zneužití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování informací a fotografií je bez souhlasu IHAS s.r.o. zakázáno.

9 © IHAS 2011 Kontaktní místo zpracovatele projektu: IHAS s.r.o. Borovského 98/262 73401 Karviná-Ráj www.IHAS.cz Tel.: +420 596 111 085 E-mail: info@ihas.cz


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google