Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"— Transkript prezentace:

1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
BOZP BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BOZP

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany práce, podílí se na řešení problematiky bezpečnosti práce v mezinárodních vztazích, zpracovává návrhy právních předpisů, navrhuje ministru práce a sociálních věcí jmenovat a odvolávat předsedu Českého úřadu bezpečnosti práce (CÚBP), vedoucí inspektory bezpečnosti práce inspektorátů bezpečnosti práce (IBP) ,ředitele organizace státního odborového dozoru (SOD),ředitele výzkumného ústavu bezpečnosti práce a ředitele Institutu výchovy bezpečnosti práce.

4 Institut výchovy bezpečnosti práce
Zajištuje výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen pro zaměstnance systému Českého úřadu bezpečnosti práce, ale i pro veřejnost.

5 Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Zajišťuje analytický a koncepční vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále pro Český úřad bezpečnosti práce zajišťuje vědeckovýzkumnou činnost v dané oblasti.

6 Český úřad bezpečnosti práce
Je orgánem státní správy a podléhá MPSV. Jsou mu podřízeny inspektoráty bezpečnosti práce a Institut technické inspekce Praha. organizuje provádění celorepublikových prověrek zaměřených na nejrizikovější odvětví činnosti, stroje, technická zařízení a pracovní podmínky vycházející z celostátní analýzy, centrálně vyhodnocuje závěry z prověrek, které slouží k tvorbě, popřípadě úpravě příslušné předpisové základny, k další orientaci dozoru i k informaci veřejnosti, podílí se na zajišťování bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice.

7 ORGANIZACE STÁTNÍHO ODBORNÉHO DOZORU (ITI- INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA)
Na jeho činnost se nevztahují předpisy o správním řízení. Prověřuje odborné způsobilosti subjektů, které hodlají vyrábět, montovat a opravovat vyhrazená technická zařízení. Prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení. K této problematice může vydávat odborná stanoviska. Všechny uvedené aktivity provádí Institut za úhradu.

8 Inspektoráty bezpečnosti práce
Provádějí dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dokumentacemi staveb. Zúčastňují se vyšetřování příčin pracovních úrazů a odnímají oprávnění a osvědčení vydaná Institutem technické inspekce Praha. Jednotlivé inspektoráty jsou oprávněny nařizovat odstranění závad, zakázat nebezpečné činnosti, nařídit vyřazení strojů. Mohou uložit pokutu až do výše 500 tis. Kč. Pokud stanovené termíny právnická či fyzická osoba nedodrží, může se pokuta zvýšit až o 100 %.

9 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP)

10 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří významnou součást sociální politiky všech členských států EU. Cílem opatření v této oblasti je: Zajistit volný pohyb zboží. Přitom je kladen zvláštní důraz na to, aby  zboží tj. produkty a  služby byly bezpečné a neohrožovaly zdraví ani životní prostředí. Zajistit volný pohyb pracovníků. Přitom zabránit tomu, aby některé členské země si udržováním nižších sociálních standardů nebo dokonce zhoršováním pracovních podmínek, usnadňovaly úkol zlepšovat konkurenceschopnost na úkor pracovníků. Jedná se tedy o zamezení sociálního dumpingu a nežádoucím přesunům hospodářských aktivit do oblasti s nižšími náklady na pracovní sílu. Snížit ohrožení životního prostředí riziky vznikajícími při pracovních činnostech. Jedná se především o prevenci průmyslových havárií spojených s užitím a výskytem nebezpečných látek a o další omezování rizik ohrožení zdraví a životního prostředí způsobených pracovními procesy. KONEC


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google