Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_361_Jan Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Lenka Janovská VY_32_INOVACE_07_EKO_361_Jan

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Hotelnictví PředmětEkonomika Ročník3. Název tematické oblasti (sady) Zásobovací, výrobní a odbytová činnost v gastronomických zařízeních z ekonomického pohledu Název vzdělávacího materiálu Bezpečnost v gastronomických zařízeních Anotace Prezentace se zabývá jedním z prvořadých úkolů gastronomického zařízení, a to zajištění bezpečnosti a zdraví hostů i zaměstnanců, zabezpečení ochrany hotelového majetku a majetku hostů. Zhotoveno, (datum/období)Říjen 2013 Ověřeno21. listopadu 2013

3 Bezpečnost v gastronomických zařízeních

4 Bezpečnost v gastronomickém zařízení můžeme sledovat ze 2 hledisek: 1.z pohledu hosta 2.z pohledu zaměstnanců

5  zajistit bezpečnost hostů patří k základním úkolům gastronomického zařízení  řešení bezpečnosti by nemělo omezovat poskytované služby hostům  důraz je kladen na tvorbu aktivních programů ochrany a bezpečnosti, včetně zapojení odpovědnosti hosta  ubytovací zařízení by mělo informovat hosta o možných vnějších rizicích např. méně bezpečných místech ve městě; obvyklých cenách apod. 1. Bezpečnost a ochrana hostů

6  Krádeže  Napadení zařízení  Požár  Zneužití osobních údajů  Nebezpečí nákazy potravin a jídel  Hygienická rizika Bezpečnostní rizika pro hosty

7  Kamerový systém  Hlídaná parkoviště  Bezpečnostní služba  Hotelový detektiv  Turnikety, kontrola vjezdů  Trezor  Magnetické karty  Kontrolní pochůzky  Dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zajištění bezpečnosti

8  Evakuační plán  Protipožární čidla  Používání vhodných materiálů  Samočinné hasící zařízení  Vhodné umístění hasičských přístrojů  Revize elektrických zařízení  Pravidelná školení zaměstnanců  Vypracování dokumentace PO – požární řád, požární evakuační plán, požární kniha Požární ochrana

9  Dodržování hygienických předpisů a nařízení: Podmínky uvádění pokrmů do oběhu Základní podmínky pro přípravu a podávání pokrmů Způsob stanovení kritických bodů a jejich evidence Postup při odběru a uchovávání vzorků podávaných pokrmů Zásady osobní hygieny – zdravotní způsobilost doložená zdravotním průkazem; vyloučení jakéhokoli nehygienického chování zaměstnanců Zásady provozní hygieny – úklid; vhodné skladování; zákaz kouření atd. Hygiena

10  Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Point)  Souvisí s hygienou potravin  Jeho vytvoření a zavedení je povinné u všech výrobců potravin na základě nařízení Evropského parlamentu  Kritickým bodem je část výrobního procesu, která je spojena s riziky porušení zdravotní nezávadnosti potravin  V kritických bodech je nutné provádět pravidelnou kontrolu Systém kritických bodů HACCP

11  Problematika BOZP je řešena hlavně v Zákoníku práce a dalších předpisech např. o ochraně veřejného zdraví; o inspekci práce; o požární ochraně a další  Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí  Zaměstnavatel musí provádět také prevenci rizik  Náklady spojené se zajišťováním BOZP hradí zaměstnavatel 2. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců

12  pravidelně kontrolovat úroveň BOZP  zajišťovat pravidelná školení BOZP a vést o nich dokumentaci  seznámit zaměstnance před započetím práce s obsluhou a riziky na pracovišti  poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky  zajistit dodržování zákazu kouření na pracovišti  zajistit, aby zaměstnanci vykonávali pouze práce odpovídající jejich schopnostem a zdravotnímu stavu Povinnosti zaměstnavatele s ohledem na BOZP

13  Dodržovat předpisy a pokyny vztahující se k práci  Účastnit se školení BOZP  Dodržovat stanovené pracovní postupy  Používat předepsané ochranné osobní pracovní prostředky  Nahlásit pracovní úraz  Nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky v pracovní době Povinnosti zaměstnanců s ohledem na BOZP

14 Použitá literatura a zdroje: SMETANA, František a KRÁTKÁ, Eva. Podnikání v hotelnictví a gastronomii pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009. 160 s. ISBN 978- 80-7373-054-3. BERÁNEK, Jaromír. Provozujeme pohostinství a ubytování. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 180 s. ISBN 80-86724-02-6 Zdroj všech obrázků v této prezentaci: Kliparty sady Microsoft Office dostupné pod licencí Microsoft Office. [cit. 2013-11-04]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. http://www.bozpprofi.cz/?cid=305331 http://haccp.webnode.cz/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google