Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

z pohledu ČSN norem a PNE norem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "z pohledu ČSN norem a PNE norem"— Transkript prezentace:

1 z pohledu ČSN norem a PNE norem
ELEKTRICKÉ ROZVÁDĚČE NN PRO ELEKTROENERGETIKU z pohledu ČSN norem a PNE norem Autor: Ing. Jaroslav Bárta

2 Elektrické rozváděče nn se vyskytují v:
Základní rozdělení Elektrické rozváděče nn se vyskytují v: Elektrických instalacích v elektrických provozovnách (elektrické stanice, rozvodny, transformovny, dozorny, elektrárny, vlastní spotřeba) Venkovním vedení nn Kabelovém vedení nn ‚ kabelové skříně Průmyslových a komerčních rozvoddech nn (transformovny, kabelová vedení, motory) Autor:

3 Právní předpisy Zákon č. 458 v pozdějším znění energetický zákon
(§ 5 a energetické zařízení musí mít technickou úroveň odpovídající právním předpisům a technickým normám, důraz na bezpečnost a spolehlivost), Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) aplikace při projektování a stavbě el. sítí a provozoven Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Elektrická zařízení nn, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, rozváděč je výrobek a musí splnit technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE. Elektrické zařízení (týká se to rozváděčů nn), musí být vyrobeno tak, aby byla zajištěna bezpečná a správná montáž a připojení a byla při správném používání zajištěna ochrana před nebezpečími, např. zranění e. proudem, teplotou, apod. Vyhláška č. 73/2010 Sb. O vyhrazených elektrických zařízeních Příloha 2 bod 7), odkaz na NV č. 17/2003 Sb PPDS a PPPS - pravidla pro provozování DS a PS V PPDS jsou odkazy na normy ČSN a PNE týkající se navrhování distribučních rozvodů do 1 kV Autor:

4 Mezinárodní a evropské
Normy Mezinárodní a evropské Soubor norem 60439, vydáno celkem 5 základních norem pro zkoušené rozváděče až 5, pro elektroenergetiku je důležitá 1. část souboru pro typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče nn Soubor norem 61439, vydány 3 normy, ,2 a 5, v podstatě nahrazují řadu norem 60439 EN – ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí IEC a EN – prázdné skříně pro rozváděče nn Autor:

5 Normy ČSN ČSN :1971 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra, platí do listopadu 2012 ČSN :1977 +Z1 Elektroměrové a přístrojové desky ČSN EN ed. 2: A1, Z1 Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, platí do ČSN EN ed. 2:2001 +A1 Rozváděče nn – Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody ČSN EN :1995 +A1 +A2 Rozváděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze - Rozvodnice ČSN EN ed. 2:2005 +A1 Rozváděče nn – Část 2: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ASC) rozvody ČSN EN :2010 Rozváděče nn – Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy ČSN EN : Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, platí do souběžně též ČSN EN :2000 ČSN EN ed.2: Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, souběžně do s ed.1 ČSN EN :2010 Rozváděče nn – Část 2: Výkonové rozváděče, platí do souběžně též ČSN EN :2000 ČSN EN ed.2:2012 Rozváděče nn – Část 2: Výkonové rozváděče, souběžně do s ed.1 ČSN EN :2012 Rozváděče nn – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky, platí do souběžně s ČSN EN a ruší ČSN ČSN EN :2011 Rozváděče nn – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě, platí do souběžně s ČSN EN Autor:

6 Normy PNE PNE :2011, ed. 5 základní norma pro ochranu před úrazem elektrickým proudem v DS a PD PNE :2010, ed.4 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy PNE :2012, ed.3 Rozváděče NN pro distribuční transformovny VN/NN do 630 kVA. Provedení rozváděčů dle PNE již vychází z nového souboru norem (ČSN EN a doplňujících ustanovení uvedených v ČSN EN ) PNE Značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách, vyjde od Tato norma používá definici kabelové skříně jako: Skříňový rozváděč pro venkovní instalaci, do nějž je při používání přiváděna elektrická energie pomocí kabelů z jednoho nebo více kabelových rozváděčů pro distribuční transformovny a který rozvádí tuto energii jedním nebo více kabely do jiného zařízení PNE :2005 ed.3 Vnitřní stanoviště transformátorů. Opatření proti hluku Autor:

7 Normy ČSN Nepřehledná situace v normách ČSN, existují prakticky 3 skupiny norem pro rozváděče Souběžná platnost norem ČSN EN nové a stávající řady (ČSN EN a ČSN EN 61439) Uživatelé norem pro rozváděče se musí rozhodnout, podle jaké normy budou postupovat Nepříjemné dopady do konstrukce a zkoušení rozváděčů Chybí jasná hranice, např. pro rozpracované projekty postupovat podle řady 60439, pro nové projekty podle řady 61439 Pro každý typ rozváděče nízkého napětí jsou však nutné dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování – norma základní (uváděná jako Část 1 souboru) a norma specifická (příslušná pro rozváděč) charakterizující rozváděč dle navazujících částí daného souboru norem Autor:

8 ČSN EN 61439-5 – obecná norma na rozváděče nn pro elektroenergetiku
Tato norma uvádí specifické požadavky na distribuční rozváděče pro veřejné elektrické sítě (PENDA), což jsou stabilní rozváděče ověřené ověřovacími zkouškami definovanými v této normě. Tyto ROZVÁDĚČE se používají pro rozvod elektrické energie v trojfázových systémech Na nekryté ROZVÁDĚČE se tato norma nevztahuje. Norma obsahuje především požadavky pro výrobce a zkušebny a je to výrobková norma Podrobnější předpisové požadavky pro navrhování, dimenzování, zapojení a označování nejčastěji používaných rozváděčů pro DTD vn/nn do výkonu 630 kVA uvádí PNE Autor:

9 Nejdůležitější části normy
ČSN EN Nejdůležitější části normy Provozní podmínky Konstrukční požadavky Technické požadavky Ověřování návrhu Kusové ověřování Příloha AA (normativní)  Průřezy vodičů Příloha ZZ (informativní)  Pokrytí základních požadavků Směrnic ES 2004/108/ES –harmonizace výrobků s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu Autor:

10 Ing. Jaroslav Bárta Jaroslav.barta@email.cz
Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Bárta Autor:


Stáhnout ppt "z pohledu ČSN norem a PNE norem"

Podobné prezentace


Reklamy Google