Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DISTRIBUČNÍ LOGISTIKA  Z hlediska výrobního podniku představuje spojovací článek mezi výrobou a zákazníkem,  Zahrnuje veškeré skladové a dopravní pohyby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DISTRIBUČNÍ LOGISTIKA  Z hlediska výrobního podniku představuje spojovací článek mezi výrobou a zákazníkem,  Zahrnuje veškeré skladové a dopravní pohyby."— Transkript prezentace:

1

2 DISTRIBUČNÍ LOGISTIKA

3  Z hlediska výrobního podniku představuje spojovací článek mezi výrobou a zákazníkem,  Zahrnuje veškeré skladové a dopravní pohyby zboží k zákazníkovi a související informační a kontrolní činnosti,  Cílem je dodat zboží ve správné době na správné místo, ve správném množství a kvalitě, a současně vytvořit optimální poměr mezi úrovní dodacích služeb a jí odpovídající výškou nákladů.

4 OBLASTI DISTRIBUČNÍ LOGISTIKY:  plánování přepravních tras,  řízení dodávek k zákazníkovi,  snižování provozních nákladů.

5 ÚROVNĚ ŘÍZENÍ DISTRIBUCE 1) Strategická distribuce  zabývá se především návrhem distribučního systému, tzn. návrh sítě skladů, volba dopravních a manipulačních prostředků apod. 2) Taktická distribuce  má zabezpečit optimální využívání všech prvků navržených v rámci strategického řízení distribuce pomocí střednědobého a krátkodobého plánování 3) Operativní distribuce  řeší úkoly vyplývající z odchylek od plánu

6 DISTRIBUČNÍ ŘETĚZEC  začíná u výrobce a končí u zákazníka. Je tvořen uzly a úseky.  Uzly - tvoří množinu organizačních jednotek výrobce a externích zprostředkovatelů, kteří se zúčastňují na procesu distribuce zboží.  Po úsecích se zboží přemísťuje mezi uzly.

7 FUNKCE DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE 1. Skladovací - vyrovnávání rozdílů mezi nabídkou a poptávkou vznikajících následkem nerovnoměrností v poptávce, sezónností; 2. Vychystávací - kompletace zásilek pro distributory či zákazníky, 3. Konsolidační - sdružování zásilek pro více zákazníků s cílem dosáhnout lepšího využití rozvozových vozidel, 4. Manipulační - nakládkové, vykládkové a jiné manipulace s distribuovaným zbožím, 5. Komunikační - výměna informací potřebných pro uskutečnění distribučního procesu

8 STRUKTURA DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE DLE DÉLKY DISTRIBUCE 1. Přímá distribuce dodávání výrobků zákazníkovi bez zprostředkovatele; 2. Nepřímá distribuce Výhodou jsou kratší dodací doby pro zákazníky i pro výrobce, nižší potřeba zásob ve výrobních skladech, jednodušší administrativa a nižší přepravní a distribuční náklady. Nevýhodami jsou větší zásoby hotových výrobků v distribučním kanálu a pro výrobce nepřímá informovanost a kontrola distribuce, a tím i zmenšená schopnost reagovat na situaci na trhu. 3. Kombinovaná distribuce když daný podnik pro část produkce používá distribuci přímou a pro jinou distribuci nepřímou.

9 DISTRIBUČNÍ SYSTÉM  Otevřený systém, který spočívá ve vyrovnávacích funkcích mezi výrobou a trhem.  Jedná se o rovnováhu:  Prostor,  Čas,  Množství,  Sortiment.

10 POUŽITÉ ZDROJE:  PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. vyd. Praha: Radix, 2005, ISBN 80- 86031-59-4  SIXTA, J., M. ŽIŽKA. Logistika, teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005, ISBN 80-251-0573-3


Stáhnout ppt "DISTRIBUČNÍ LOGISTIKA  Z hlediska výrobního podniku představuje spojovací článek mezi výrobou a zákazníkem,  Zahrnuje veškeré skladové a dopravní pohyby."

Podobné prezentace


Reklamy Google