Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam místa Přímé a nepřímé distribuční cesty Cena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam místa Přímé a nepřímé distribuční cesty Cena"— Transkript prezentace:

1 Význam místa Přímé a nepřímé distribuční cesty Cena
PLACE A CENA Význam místa Přímé a nepřímé distribuční cesty Cena

2 Place – místo dosahování cíle
úkolem je dostat správný výrobek na místo cílového trhu výrobek je k ničemu, jestliže není dostupný tehdy a tam, kde je o něj zájem Výrobek se dostane k zákazníkům prostřednictvím distribučního kanálu, což je jakýkoli řetězec firem nebo jedinců, kteří se podílejí na toku zboží a služeb od výrobce ke konečnému uživateli

3 Tyto disproporce se vyrovnávají mezičlánky v distribučním kanálu tj.
Existuje rozpor (disproporce) mezi množstvím výrobků, které se produkují a které zákazníci chtějí. Tyto disproporce se vyrovnávají mezičlánky v distribučním kanálu tj. Velkoobchodníky Maloobchodníky a to přeskupováním výrobků.

4 Činnosti při přeskupování
Akumulace – shromažďování výrobků od výrobců Rozdělení výrobků o velkém počtu kusů pro prodej v malém – v závislosti jak se výrobek blíží po distribuční ose k finálnímu trhu Roztřídění a sestavení sortimentu – rozdělení a umístění výrobků dle kvality a jakosti a požadavků cílových trhů

5 Přímé a nepřímé distribuční cesty
Přímé – firma je v kontaktu se zákazníky – zná jejich názory – může lépe (pružněji) upravovat marketingový mix Nepřímé – využívají se mezičlánky – informace nejsou tak pružné, přesné…

6

7

8 Intenzivní, selektivní, výhradní distribuce
Intenzivní – prodej produktu pomocí maximálního počtu maloobchodů i velkoobchodů Selektivní – realizována prostřednictvím článků, které budou věnovat danému výrobku zvláštní pozornost Výhradní – určitý výrobek v určitém regionu prodává pouze jeden článek (má na prodej licenci) (pozor na monopol)

9 4.TYPY LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ
TRADIČNÍ TYP LOGISTICKÉHO ŘETĚZCE S PŘETRŽITÝMI TOKY Na základě vyhodnocení prodeje a predikce prodeje jsou uzavírány kontrakty s dodavateli ( surovin, materiálů, dílů atd.) Tyto dodávky jsou uskutečňovány v velkých dávkách (výhody – rabaty, nižší náklady na dopravu) Dodávané suroviny, díly apod. se skladují.

10 Výrobky jsou vyráběny ve velkých sériích a jsou skladovány
Sklad hotových výrobků se stává článkem logistického řetězce – rozhodující pro pružnost při uspokojování zákazníka.Rozhodující článek Materiálové toky fungují na principu – push (tlačného) Odesílající článek reguluje množství a čas důsledkem jsou nadměrné zásoby. Činnosti článků nejsou vzájemně sladěny(přerušení jednoho článku se projeví přerušením v ostatních článcích Tok informací má sériový charakter

11

12 B.LOGISTICKÝ ŘETĚZEC S KONTINUÁLNÍMI TOKY
Má zjednodušenou strukturu – schází sklad surovin mezi dodavateli a výrobci Sklad hotových výrobků je redukován pouze na článek vyrovnávající tok z výroby k zákazníkovi Využíván princip JIT – tím se zpružní výroba a distribuce Frekvence toku materiálů i informací se zrychluje – tok je plynulý Články předávají menší dávky – tím se zmenšují zásoby

13

14 Materiálový tok – uplatňuje se pull princip (tažný)
tzn. předcházející článek odesílá dávku odebírajícímu článku až v okamžiku kdy odebírající článek avizoval připravenost jí zpracovat(dát do montáže, uskladnit, zkompletovat)

15 Skladové kapacity se redukují u hotových výrobků
Skladové zásoby surovin jsou ve výši pojistných zásob Do řetězce je vložen článek „Kompletace konsolidace“ zásilek (sdružování) Rozhodující článek řetězce je výroba Toky informací mají sériový charakter

16 C.LOGISTICKÝ ŘETĚZEC ZE SYNCHRONÍMI TOKY
Sestává z: výroby, kompletace a konsolidace, zákazníků, dodavatelů Strukturní a procesní stránka je plně adaptována na pružnost reakcí na straně změn poptávky

17

18 Tok materiálů je plynulý bez přerušení a bez zásob(vyjma pojistných zásob)
V řetězci se pohybuje pouze takové množství materiálů(surovin, hotových výrobků) které je požadováno tzv, Pipeline princip Tok informací je paralelní

19 Rozhodující článek logistického řetězce je Logistický útvar-oddělení které:
Vyřizuje objednávky zákazníků Koordinuje,synchronizuje a optimalizuje všechny procesy v řetězci Informace ze všech článků řetězce jsou v reálném čase Pro rozhodování využívá podpůrné programy – simulace apod.

20 CENA Klíčové faktory ceny Cíle ceny Postup stanovení ceny

21 Price - Cena Cena je peněžní částka, za kterou může být zboží či služba prodána či koupena; vzniká na trhu působením nabídky a poptávky Jediný prvek marketingového mixu, který přináší peníze Rozhodnutí o cenové hladině je důležité, protože ovlivňuje: Velikost prodeje firmy Výdělky firmy

22 Klíčové faktory ovlivňující cenu

23 Cíle cen - orientace na zisk (cílený či maximální)
- orientace na prodej (růst podílů na trhu hodnotově či hmotně) - status quo (čelit konkurenci či necenová konkurence = ceny bez velkých výkyvů)

24 Trojí význam ceny Cena jako výraz marketingové strategie - nabídka špičkových výrobků za vysoké ceny Cena jako odraz cenové hladiny – podnik se chce udržet na určité cenové hladině C) Cena jako taktický prvek - výprodeje apod.

25 Postup stanovení ceny Stanovení cíle cenové politiky Určení poptávky
Určení nákladů Analýza konkurenčních cen a nabídek Určení definitivní ceny

26 1. Cíle cenové politiky Přežití Maximalizace běžného zisku
Maximalizace běžných příjmů Maximalizace růstu prodeje Maximalizace využití trhu Vedoucí postavení v kvalitě výrobků

27 Cenové politiky Politika cenové hladiny
Politika jedné ceny – stejná cena pro všechny zákazníky Politika flexibilní ceny – stejný výrobek a množství různým zákazníkům za různé ceny Politika cenové hladiny – dle životního cyklu výrobku Politika slízávání smetany Politika průniku na trh (dosáhnout objemu.. Politika zaváděcích cen (úvodní ceny nižší.. Politika „vyhovět“ konkurenci

28 2. Určení poptávky Určuje kolik výrobků požaduje trh za danou cenu
Každá cena, kterou firma určí, vede k jiné úrovni poptávky Určuje kolik výrobků požaduje trh za danou cenu Nepřímá závislost: čím vyšší cena, tím nižší poptávka -

29 Cenová pružnost (elasticita)
Popisuje vztah mezi změnou ceny a změnou prodaného množství % změny množství e = % změny ceny e>1 – pružná (elastická) poptávka e<1 – nepružná (neelastická) poptávka

30 3. Určování nákladů Poptávka určuje cenový strop
Nabídka určuje cenové dno Náklady dělíme na: Fixní Variabilní celkové

31 4. Analýza konkurenčních cen..
Konkurenční ceny mohou firmě pomoci při rozhodování o ceně. Pokud získá informace o cenách konkurence, tyto mohou sloužit jako výchozí bod pro vlastní tvorbu

32 5. Určování definitivní ceny
Pokud zná firma potřebné údaje, je připravena stanovit cenu: Nízká Vhodná Vysoká (dno náklady) (jako konk.) (strop popt.) Tvorba cen může vznikat těmito metodami: Pomocí cenové přirážka Pomocí cenové návratnosti Dle běžných cen Prostřednictvím cenových nabídek

33 Ceník Většina cen je udávaná cenovým rozpisem neboli tzv. ceníkem
v něm jsou uvedeny ceny za výrobky či služby, za které platí zákazníci či uživatelé Odlišnosti od ceníků: mohou to být různé slevy, srážky, rabaty, výprodeje… Ceník může záviset na geografické cenové politice


Stáhnout ppt "Význam místa Přímé a nepřímé distribuční cesty Cena"

Podobné prezentace


Reklamy Google