Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGISTICKÉ SYSTÉMY 3/14. Osnova přednášky Logistické náklady a jejich typy Princip a metody výpočtu logistických nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGISTICKÉ SYSTÉMY 3/14. Osnova přednášky Logistické náklady a jejich typy Princip a metody výpočtu logistických nákladů."— Transkript prezentace:

1 LOGISTICKÉ SYSTÉMY 3/14

2 Osnova přednášky Logistické náklady a jejich typy Princip a metody výpočtu logistických nákladů

3 Logistické náklady Cíl: minimalizace všech typů LN - Úloha vícekriteriální optimalizace LN závisí na: -množství materiálu -čase Dále na -Místě, typu materiálu, frekvenci dodávek, typu dopravního prostředku…..

4 Typy LN Náklady ve fázích řetězce  přeprava (manipulace) u prvotního producenta  čekání na přepravu  nakládání do dopravního prostředku  vlastní transport  vykládání a související manipulace  čekání na spotřebu u zákazníka Pozn: stejné ve všech částech řetězce (např. dodavatel – výrobce, výrobce – sklad, sklad - OC)

5 Typy LN Skladovací resp. udržovací náklady (holding costs)  pronájem (rent) – prostor, techniky, zařízení, bezpečnost  čekání (waiting) – zpoždění, penále, obětovaná příležitost, vázaný kapitál Přepravní náklady (motion costs)  dopravní (transportation) – v dopravním prostředku  manipulační (handling) – mimo dopravní prostředek

6 Analýza typů nákladů Nezáleží „nám“ na tom, kdo náklady hradí zda -výrobce (producent, dodavatel, zdroj….) -spotřebitel (zákazník, odběratel, cíl…..) -někdo „třetí“ – dopravce, zprostředkovatel

7 Skladovací náklady  Zboží je vyráběno i spotřebováváno (požadováno) s konstantní intenzitou D’  Produkční i spotřební funkce (I a IV – viz dále) jsou lineární a rovnoběžné 4 funkce  zboží vyrobené (I)..produkce  zboží vypravené resp. odeslaného (II)  zboží doručené (III)  zboží spotřebované resp. prodané (IV)

8 Skladovací náklady zelená plocha – celková čekací doba u dodavatele modrá plocha – celková čekací doba u zákazníka mezi plochami – celkový přepravní čas

9 Skladovací náklady t m …přepravní doba jednotky za (každé, stejné za předpokladu FIFO) H i …interval mezi dvěma dodávkami (odvozy), tedy doba čekání jedné dodávky na distribuci H 1 …maximální interval mezi dvěma dodávkami (odvozy), tedy maximální doba čekání na distribuci Průměrná doba čekání jednotky (u výrobce, u zákazníka: Maximální akumulace v ks (stejná u dodavatele i zákazníka)

10 Náklady na pronájem Náklady na pronájem prostor, zařízení, obslužné a udržovací techniky atd. k zachování příslušného množství zboží v pokud možno nezměněné kvalitě za předpokladu lineárních vztahů mezi množstvím a časem = maximální akumulaci Klíčový parametr: c r. … sazba za rok skladování jednotky (USD/y)

11 Náklady na pronájem CRC - roční náklady pronájmu (rent cost/year) URC - jednotkové náklady pronájmu (rent cost/item)

12 Náklady čekání  též nazývány „náklady na zásoby“ (Inventory cost)  náklady na zboží za dobu mezi výrobou a spotřebou strávenou mimo dopravní prostředek Klíčový parametr: c i. … sazba za čekání (skladování) jednotky zboží za jednotku času (USD/y) CWC - roční náklady čekání (wait cost/year) UWC - jednotkové náklady čekání (wait cost/item )

13 Náklady čekání CWC = c i * celková čekací doba za rok UWC = c i * průměrná čekací doba neboli:

14 Náklady čekání Význam a stanovení c i  v případě transportu lidí…hodnota času (value of time)  – jak stanovit??  v případě standardního zboží… vázaný kapitál, tedy cena obětované příležitosti (oportunity cost)  v případě zboží podléhajícího zkáze… znehodnocení (fyzické, morální např. sezónní) Od jaké ceny odvodit  0...cena u výrobce  1... cena na trhu  1 >>  0 Jaká je absorpční schopnosti trhu – prodá se vše??

15 Náklady čekání  Při konstantní poptávce lze DOČASNĚ snížit tempo (intenzitu) výroby  nižší skladovací náklady  Podmínkou je rovnoběžnost křivek I a IV –Sklon I větší než sklon IV…hromadění zásob –Sklon I menší než sklon IV…neuspokojení poptávky

16 Náklady čekání Úspora nákladů na jednotku ... redukce čekací doby …snížení objemu výroby …úspora nákladů za jednotku času u výrobce (  0 je přímo úměrné c i ) …je-li trh schopen plné absorpce, tedy mimořádný důchod za jednotku

17 Náklady čekání


Stáhnout ppt "LOGISTICKÉ SYSTÉMY 3/14. Osnova přednášky Logistické náklady a jejich typy Princip a metody výpočtu logistických nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google