Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Libereckého kraje 24. srpna 2015 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Libereckého kraje 24. srpna 2015 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Libereckého kraje 24. srpna 2015 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje

2 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Aktuálně  Zpracováván OŠMTS  18.8. schůzka s MŠMT ke koordinaci DZ krajů a republikového  Do 31.10. návrh na MŠMT  Veřejné připomínkové řízení  Od ledna 2016 ke schválení orgánům LK

3 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Projednávání  Celkem 9 pracovních setkání pro školy a školská zařízení včetně středních škol  1 setkání se pro nedostatečný počet účastníků neuskutečnilo  Organizace žákovského parlamentu (žáci ZŠ a SŠ)  Různý zájem, různý počet účastníků  Opakující se výstupy i protichůdné návrhy

4 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy – mateřské školy  Obavy ze spádovosti, rodiče MŠ volí dle ŠVP  Zvyšující se pohledávky za školné  Vysoké počty dětí ve třídách, využívání výjimky z počtu automaticky  Téma přípravných tříd  Nedostatečná logopedická péče při současné organizaci v MŠ (není prostor pro individuální logopedickou péči)  Administrativní pomoc (velká zátěž pro ředitele MŠ)  Zájmové útvary – prostředkem k profilaci a konkurenceschopnosti MŠ x neubírat z všestrannosti výuky v MŠ

5 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy –základní školy  Přípravná třída (nemá smysl v malých obcích)  Nedostatečná logopedická péče, zhoršující se mluva žáků  Nutná podpora/posílení prvního stupně v souvislosti s integrací  Nesystémovost čerpání prostředků z EU  Časová omezenost rozvojových prostředků  Podpora poradenství (školní psycholog, spec. ped.) + návrh na pedagoga na prvním stupni pro péči o žáky se SVP  Problém odchodu žáků na víceletá gymnázia (i průměrných)  Potřeba možnosti jiného rozložení kapacit družin, v malých obcích jsou nezbytností  Zájmové útvary jsou pro nutností – konkurenceschopnost, klima školy, pomoc pracujícím rodičům je důležitá!

6 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy – speciální školy a poradenství  po odkladu vhodná přípravná třída (homogenní skupina) + využití možností v rámci kapacit MŠ  V postupující inkluzi je podpora rizikových skupin obtížnější  Nutná odpovědnost rodičů!  Individualizaci vzdělávání lez zvládnout s dostatkem speciálních pedagogů  U hraničních dětí je vhodné nasměrovat výchovné poradce k ukázání reálných možností žáků  Cestou je vzdělávat běžné pedagogy – koordinovaným systémem  Integrace LMP povede ke snížení náročnosti výuky v ZŠ, není vhodná individuální integrace  „Často je nutné chránit zájmy dítěte před vůlí rodičů“

7 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy – ZUŠ a DDM  Přístupnost i ze vzdálenějších obcí, vhodnost odloučených pracovišť  Dostupnost zdrojů z EU (cíleno na ZŠ)  DVPP problematické pro vysokou specializovanost  Síť SVČ je dostatečná, zaměřit se na dostupnost z okrajových částí  Grantová politika MŠMT nezahrnuje zájmové vzdělávání  Výhodnou možnost účasti na projektech pro vedlejší skupiny (maminky, senioři)  Bezbariérový přístup  Větší podpora nadaných žáků v zájmových aktivitách (moderní kroužky, vybavení  Vysoká administrativní zátěž vedení v možnostech čerpání z jiných zdrojů + problém spolufinancování

8 Pracovní setkání k tvorbě DZ LK 2016 Základní výstupy – střední školy  Odpovědnost a motivaci žáků k docházce do školy není možné suplovat za rodiče  Hlavní roli v určování oborů musí hrát zaměstnavatelé  U vybraných oborů není vhodná praxe u zaměstnavatelů, u většiny až ve vyšších ročnících  Velmi pozitivně je vnímána podpora víceoborových tříd  Předčasných odchodům ze vzdělávání se dá částečně zabránit prostupností oborů (i směrem dolů!) a podporou AP  Žádoucí jsou obory VOŠ s praxí, či jedinečné (tradiční)  Problémem je zajištění vysoce odborných pedagogů při odpovídajícím finančním ohodnocení  Kapacity přizpůsobovat demografickému vývoji  Nesnižovat kapacity všeobecného vzdělávání, ale zpřísnit limity pro přijetí  Nezbytností je propagace školy

9 Dlouhodobý záměr vzdělávání LK 2016 Informace ze schůzky z MŠMT dne 18. 8. 2015  Prioritou vlády je umístit do MŠ každé dítě, které o to má zájem  MŠMT podporuje zájmové vzdělávání, ale kraje si upraví sami dle svých možností  Předpokládá se více terénní práce pro poradenské pracoviště (PPP) – hl. sociální pracovníci  Možností jsou „kontaktní místa poraden“  Připravuje se personální a procedurální standard poraden (rozšíření pracovníků poraden)  Predikce trhu práce – z úrovně republikové k řešení krajům, vychází z dat projektu „Překvap“ ve spolupráci s MPSV  Očekávání predikce zaměstnatelnosti – ověřování soukromou firmou

10 Dlouhodobý záměr LK 2016 - návrh Děkuji za spolupráci při organizaci pracovních setkání s řediteli škol !

11 Děkuji za pozornost. Magdalena Zábranská e-mail: magdalena.zabranska@kraj-lbc.czmagdalena.zabranska@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 217


Stáhnout ppt "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Libereckého kraje 24. srpna 2015 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu."

Podobné prezentace


Reklamy Google