Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod TPČ Tvořivost je významným činitelem kulturního rozvoje společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod TPČ Tvořivost je významným činitelem kulturního rozvoje společnosti."— Transkript prezentace:

1 Úvod TPČ Tvořivost je významným činitelem kulturního rozvoje společnosti.

2 Intelektuální revoluce – před mnoha tisíciletími vynalezení nástrojů, pěstováním rostlin, chovem zvířat, stavbami domů, mostů, pyramid, objevením kresby, písma a čísel a dalšími výtvory………na konci pak stojí moderní průmysl, věda, technika, lékařství a další obory činnosti. Intelektuální revoluce – před mnoha tisíciletími vynalezení nástrojů, pěstováním rostlin, chovem zvířat, stavbami domů, mostů, pyramid, objevením kresby, písma a čísel a dalšími výtvory………na konci pak stojí moderní průmysl, věda, technika, lékařství a další obory činnosti. Působení nových a užitečných nápadů, produktivní myšlenky, objevy a vynálezy, většinou anonymní – pokrok poznání a možnosti působení na okolí. Působení nových a užitečných nápadů, produktivní myšlenky, objevy a vynálezy, většinou anonymní – pokrok poznání a možnosti působení na okolí.

3 Nejenom Darwinova teorie o vývoji živočišných druhů na Zemi, ale i koordinovaná a účelná činnost mozku homo sapiens – přináší nové výsledky a produkty, umožňuje řešení situací a problémů. Nejenom Darwinova teorie o vývoji živočišných druhů na Zemi, ale i koordinovaná a účelná činnost mozku homo sapiens – přináší nové výsledky a produkty, umožňuje řešení situací a problémů. Dříve se při výkladu tvůrčích výkonů lidí vycházelo z představ o působení nadpřirozených sil,životní energie apod. Dříve se při výkladu tvůrčích výkonů lidí vycházelo z představ o působení nadpřirozených sil,životní energie apod. 20.století dospívá k závěru,že osobnost má zvláštní duševní dispozice, talent – vysoké a mimořádné výkony. Individuální rozdíly mezi lidmi. 20.století dospívá k závěru,že osobnost má zvláštní duševní dispozice, talent – vysoké a mimořádné výkony. Individuální rozdíly mezi lidmi.

4 Názory o dědičnosti, opačné stanovisko vliv výchovy, prostředí, vzdělání,speciální přípravy. Vedle všeobecné inteligence (20.století) byly prokázány zvláštní tvořivé schopnosti. V psychologii získává významné postavení směr produktivního myšlení rozpracovaný Selzem(1922)m Dunckerem (1935) a Wertheimerem (1945).V psychologické literatuře vyzvednut akt tvořivosti, jeho průběh v čase, byly studovány výsledky a produkty činnosti,charakteristiky tvořivé osobnosti a prostředí, v němž se proces odehrává. Názory o dědičnosti, opačné stanovisko vliv výchovy, prostředí, vzdělání,speciální přípravy. Vedle všeobecné inteligence (20.století) byly prokázány zvláštní tvořivé schopnosti. V psychologii získává významné postavení směr produktivního myšlení rozpracovaný Selzem(1922)m Dunckerem (1935) a Wertheimerem (1945).V psychologické literatuře vyzvednut akt tvořivosti, jeho průběh v čase, byly studovány výsledky a produkty činnosti,charakteristiky tvořivé osobnosti a prostředí, v němž se proces odehrává.

5 Celková interakce člověka se světem, jeho poznání a jednání.Principy tvořivého myšlení zkoumány v umělých laboratorních podmínkách, pomocí modelování i na základě studia provádění reálných úkolů ( u konstruktérů,výzkumníků apod.). Celková interakce člověka se světem, jeho poznání a jednání.Principy tvořivého myšlení zkoumány v umělých laboratorních podmínkách, pomocí modelování i na základě studia provádění reálných úkolů ( u konstruktérů,výzkumníků apod.).

6 Torrance (1962) definuje tvořivost jako proces formování myšlenek nebo hypotéz, testování hypotéz a komunikace výsledků. V této definici je obsaženo vytvoření něčeho nového, co jedinec dříve neviděl nebo co dříve neexistovalo. Torrance (1962) definuje tvořivost jako proces formování myšlenek nebo hypotéz, testování hypotéz a komunikace výsledků. V této definici je obsaženo vytvoření něčeho nového, co jedinec dříve neviděl nebo co dříve neexistovalo. Lze říci také, že jde o poznání a přetváření neznámé reality pomocí produktivního myšlení a produktivní činnosti. Tvořivé myšlení je opakem reproduktivního chápání faktů, dedukcí,řešení úkolů podle pravidel nebo návyků. Lze říci také, že jde o poznání a přetváření neznámé reality pomocí produktivního myšlení a produktivní činnosti. Tvořivé myšlení je opakem reproduktivního chápání faktů, dedukcí,řešení úkolů podle pravidel nebo návyků.

7 Co se děje při myšlení? Co se děje při myšlení? Pohled logiky a pohled asociační psychologie. Smyslová data a jejich spojování. Pohled logiky a pohled asociační psychologie. Smyslová data a jejich spojování. Při každé změně situace a podmínek nastupují nové způsoby aktivity, jednání.Místo starých nové, hledání nových metod, vznik nových výstupů a produktů.-reproduktivním a produktivní myšlení. Místo logických pravidel – účelnost,, efektivnost řešení, praktičnost a vztah k věcné skutečnosti. Při každé změně situace a podmínek nastupují nové způsoby aktivity, jednání.Místo starých nové, hledání nových metod, vznik nových výstupů a produktů.-reproduktivním a produktivní myšlení. Místo logických pravidel – účelnost,, efektivnost řešení, praktičnost a vztah k věcné skutečnosti.

8 Příroda je proměnlivá, mění se i situace, ve kterých se nacházíme. – mění se i obsah našeho poznání a jednání. Příroda je proměnlivá, mění se i situace, ve kterých se nacházíme. – mění se i obsah našeho poznání a jednání. Věda, výzkum se zajímají o to, jak dochází ke vzniku nových myšlenek, inovací a produktů. Věda, výzkum se zajímají o to, jak dochází ke vzniku nových myšlenek, inovací a produktů. Produktivní myšlení, představivost¨(vizualizace), a Produktivní myšlení, představivost¨(vizualizace), a fantazie. fantazie.

9 Intelektuální schopnosti – jejich význam Schopnosti pravděpodobně zdědění, mohou se zlepšit cvičením. Výzkumy jedno i dvojvaječných dvojčat. Schopnosti pravděpodobně zdědění, mohou se zlepšit cvičením. Výzkumy jedno i dvojvaječných dvojčat. V oblasti tvořivosti přikládán význam také speciálních schopnostem (/hudební, výtvarné, jazykové, pohybové, matematické)., zájmovým a hodnotovým orientacím i některým temperamentovým vlastnostem. V oblasti tvořivosti přikládán význam také speciálních schopnostem (/hudební, výtvarné, jazykové, pohybové, matematické)., zájmovým a hodnotovým orientacím i některým temperamentovým vlastnostem.

10 Zkoumání tvořivosti – analýza biografií slavných lidí, diskuse o dědičnosti vloh a úloze prostředí na rozvoj. Zkoumání tvořivosti – analýza biografií slavných lidí, diskuse o dědičnosti vloh a úloze prostředí na rozvoj. Dlouhodobé sledování dětí v období mezi dvěma válkami s IQ od 130-200. Źeny měly horší společenské a ekonomické uplatnění. Dlouhodobé sledování dětí v období mezi dvěma válkami s IQ od 130-200. Źeny měly horší společenské a ekonomické uplatnění. V dalších výzkumech srovnávány osobnostní rysy mezi vědci různých oborů.. V dalších výzkumech srovnávány osobnostní rysy mezi vědci různých oborů.. Další výzkum-skupina významných pracovníků v oborech fyzika, biologie,, psychologie byli srovnání s učiteli,spisovateli a umělci.Fyzici,biologové a psychologové se sobě podobají.-charakteristické rysy“vysoká inteligence,dominance, vážnost,senzitiva, radikalismus, soběstačnost, sebekontrola. Další výzkum-skupina významných pracovníků v oborech fyzika, biologie,, psychologie byli srovnání s učiteli,spisovateli a umělci.Fyzici,biologové a psychologové se sobě podobají.-charakteristické rysy“vysoká inteligence,dominance, vážnost,senzitiva, radikalismus, soběstačnost, sebekontrola.

11 Ke zjišťování tvořivost, tvořivého myšlení a tvořivé osobnosti byly vytvořeny desítky metod z různých oblastí.Vedle biografických a autobiografických dat šlo především o testy schopností, rozmanité osobnostní dotazníky, dotazníky zájmů a hodnotových orientací, projektivní metody, interview aj. Ke zjišťování tvořivost, tvořivého myšlení a tvořivé osobnosti byly vytvořeny desítky metod z různých oblastí.Vedle biografických a autobiografických dat šlo především o testy schopností, rozmanité osobnostní dotazníky, dotazníky zájmů a hodnotových orientací, projektivní metody, interview aj.

12 Často kladené otázky: Často kladené otázky: Existuje jeden nebo více speciálních způsobů tvořivého myšlení Existuje jeden nebo více speciálních způsobů tvořivého myšlení Zda a do jaké míry se na řešení problémů podílejí podmínky reálné situace Zda a do jaké míry se na řešení problémů podílejí podmínky reálné situace Zda je kritického obratu v řešení úlohy dosahována naráz na způsob vhledu do situace, nebo jde o cílevědomý, plánovitý postup, procházející více etapami a obsahující více článků. Zda je kritického obratu v řešení úlohy dosahována naráz na způsob vhledu do situace, nebo jde o cílevědomý, plánovitý postup, procházející více etapami a obsahující více článků. Dnes se uznává existence více způsobů, jimiž tvořivé myšlení operuje.Tvořivé myšlení úzce spjato s procesem řešení problémů. Dnes se uznává existence více způsobů, jimiž tvořivé myšlení operuje.Tvořivé myšlení úzce spjato s procesem řešení problémů.

13 Povaha tvořivého myšlení Divergentní lidé se kolem sebe dívají efektivně,postihnou aspekty, které jiným utíkají.U tvořivých lidí vznikají šťastná spojení. Divergentní lidé se kolem sebe dívají efektivně,postihnou aspekty, které jiným utíkají.U tvořivých lidí vznikají šťastná spojení. Úloha fantazie, představivosti a názorného myšlení.Např. Einstein zdůrazňoval v procesu i velmi abstraktního myšlení úlohu vizualizace.. Úloha fantazie, představivosti a názorného myšlení.Např. Einstein zdůrazňoval v procesu i velmi abstraktního myšlení úlohu vizualizace.. Představy mají důležitou roli při porozumění slovům, při vyprávění příběhů. Představy mají důležitou roli při porozumění slovům, při vyprávění příběhů. Kreativita – bohatství nápadů.důležitá flexibilita Kreativita – bohatství nápadů.důležitá flexibilita Proces vyrovnávání se s realitou, sem vstupují složky schopností,vědomostí, dovednosti,rysy osobnosti,motivace. Proces vyrovnávání se s realitou, sem vstupují složky schopností,vědomostí, dovednosti,rysy osobnosti,motivace.

14


Stáhnout ppt "Úvod TPČ Tvořivost je významným činitelem kulturního rozvoje společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google