Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

kurz pro lektory kurz pro lektory 19. a 19. a Mgr. Pavel Motyčka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "kurz pro lektory kurz pro lektory 19. a 19. a Mgr. Pavel Motyčka"— Transkript prezentace:

1 kurz pro lektory kurz pro lektory 19. a 19. a Mgr. Pavel Motyčka Mgr. Pavel Motyčka 1

2 Rozvoj iniciativnosti
kurz pro lektory 19. a Rozvoj iniciativnosti Mgr. Pavel Motyčka

3 Definice iniciativnosti
kurz pro lektory 19. a Definice iniciativnosti Podle Psychologického slovníku (Hartl, 2000) je iniciativnost, nebo spíše iniciativa intelektová činnost vyvíjená bez zevního podnětu. Znamená to, že se nejedná o pouhou reakci na situaci. Iniciativa jednotlivce má zdroj v jeho vnitřních podmínkách a má úzkou vazbu na představivost. Podle Rocheho (1992) se iniciativnost definuje jako vlastnost, nebo tendence začínat akce nezávisle. Mgr. Pavel Motyčka 3

4 kurz pro lektory 19. a Definice tvořivosti Tvořivost je proces, kterým jedinec vyjadřuje svou základní podstatu prostřednictvím určité formy nebo media takovým způsobem, jenž v něm vyvolá pocit uspokojení. Proces posléze vyústí v produkt, který svém původci něco sděluje ostatním (Petrová, 1999). Mgr. Pavel Motyčka 4

5 15 faktorů, které souvisí s tvořivostí
kurz pro lektory 19. a 15 faktorů, které souvisí s tvořivostí vnímavost a zvědavost, pozorovací schopnosti, představivost, koncentrace, porozumění, flexibilita, objevování souvislostí, 8. originalita, 9. nezávislost myšlení, 10. nemít strach z neznámého, 11. přijetí konfliktu, 12. vůle a vytrvalost, 13. plynulost myšlenek a slovního projevu, 14. iniciativa, 15. experimentování. Mgr. Pavel Motyčka 5

6 Proces tvorby příprava – přezkoumání problému
kurz pro lektory 19. a Proces tvorby příprava – přezkoumání problému inkubace – odpočinek, přestávka, zdánlivá nečinnost inspirace – vynoření zásadního řešení elaborace – rozpracování a ověření Mgr. Pavel Motyčka 6

7 Chování učitele pro rozvoj iniciativnosti žáků
kurz pro lektory 19. a Chování učitele pro rozvoj iniciativnosti žáků • ve vyučovacích hodinách podněcovat tvořivé a iniciativní klima • odstraňovat autoritativní a výkladový způsob podávání nové látky žákům • používat ve vyučování aktivizující metody • více se žáky komunikovat a diskutovat • podporovat a rozvíjet jejich samostatnost • vést žáky k vyslovování vlastních názorů a nápadů • na jejich názory a nápady tvůrčím způsobem reagovat • vyžadovat od žáků myšlení v širších souvislostech • povzbuzovat divergentní myšlení žáků • nezesměšňovat neobvyklé nápady žáků Mgr. Pavel Motyčka 7

8 kurz pro lektory 19. a Tvořivost a iniciativnost napomáhá k osvojování prosociálního chování rozvojem těchto jevů: 1) Snaha vytvářet nové hodnoty 2) Zaměřenost na společenský prospěch 3) Tolerance k rozdílným přístupům k témuž předmětu 4) Kladný vliv na tvůrce, posilování jeho morálně- volních vlastností 5) Zvyšování schopnosti zapojit se do kolektivního úsilí. Mgr. Pavel Motyčka 8

9 Odkazy na webu: www.etickavychova.cz www.etickavychova.cz/ops
kurz pro lektory 19. a Odkazy na webu: í Mgr. Pavel Motyčka

10 Ocenění „Etická škola“
kurz pro lektory 19. a Ocenění „Etická škola“ í Možnost získat pro školy Bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň Mgr. Pavel Motyčka

11 Možnosti financování ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu
kurz pro lektory 19. a Možnosti financování ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu Firemní sponzorství pro konkrétní školu Mgr. Pavel Motyčka

12 www.etickavychova.cz/ops Děkuji za pozornost kurz pro lektory
Mgr. Pavel Motyčka


Stáhnout ppt "kurz pro lektory kurz pro lektory 19. a 19. a Mgr. Pavel Motyčka"

Podobné prezentace


Reklamy Google