Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomické dopady rozvojových aktivit Zlínského kraje v letech 2000 - 2012 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání starostů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomické dopady rozvojových aktivit Zlínského kraje v letech 2000 - 2012 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání starostů."— Transkript prezentace:

1 Socioekonomické dopady rozvojových aktivit Zlínského kraje v letech 2000 - 2012 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání starostů měst a obcí s představiteli Zlínského kraje Luhačovice 7. – 8. 6. 2012

2 Cíl prezentace ZHODNOTIT VÝVOJ V LETECH 2000 - 2012 DEFINOVAT VÝCHODISKA PRO BUDOUCNOST JAK DOKÁŽEME BUDOUCNOST OVLIVNIT - CO S TÍM MŮŽEME UDĚLAT? 2

3 OBSAH 1.Vývoj ekonomiky ČR a ZK v období 2000 - 2012 2.Rozvojové koncepce Zlínského kraje 3.Významné aktivity Zlínského kraje v letech 2000 – 2012 (rámcový přehled v jednotlivých oblastech): a)Doprava b)Podnikání a inovace c)Životní prostředí d)Venkov a zemědělství e)Zdravotnictví a sociální péče f)Školství g)Cestovní ruch a kultura h)ICT a datová infrastruktura 4.Závěr 3

4 4 1. VÝVOJ EKONOMIKY ČR A ZK V OBDOBÍ 2000 - 2012 (v %, EU-27 = 100%) Dlouhodobý vývoj HDP na 1 obyvatele aktuálně 7. pozice kraje v rámci ČR (posun z 10. pozice v roce 2000) V letech 2004 – 2009 se Zlínský kraj výrazně přibližoval úrovni EU, ale přetrvávající stagnace v roce 2010 opět prohlubuje rozdíl mezi Zlínským krajem a EU (i ČR) Výrazný růst ekonomiky jako v letech 2004-08 již nelze v budoucnu očekávat Veřejné výdaje na rozvoj se budou také snižovat Je třeba posílit růstový potenciál podnikatelského sektoru v regionu – zejména investice (Zlínský kraj je značně podinvestovaný) Zdroj: ČSÚ

5 5 1. VÝVOJ EKONOMIKY ČR A ZK V OBDOBÍ 2000 - 2012 (v Kč) Dlouhodobý vývoj průměrné mzdy 13. (předposlední!!!) pozice kraje v rámci ČR Dlouhodobě se rozdíl mezi průměrnou mzdou v ČR a ve Zlínském kraji zvyšuje – pro investory může být výhodou, pro udržení kvalifikovaných odborníků a mladé generace v regionu je však velkou nevýhodou Klesá počet obyvatel a populace výrazně stárne Nerozvíjí se sektor služeb v regionu – lidé s nižšími příjmy si nemohou dovolit tolik „utrácet“ Je třeba posílit atraktivitu regionu pro příliv podnikatelských investic a cestovní ruch Zdroj: ČSÚ

6 6 1. VÝVOJ EKONOMIKY ČR A ZK V OBDOBÍ 2000 - 2012 Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti 8. pozice kraje v rámci ČR Od roku 2002 je nezaměstnanost v regionu mírně vyšší než průměr ČR, od roku 2008 došlo k výraznému nárůstu a nedaří se snížit míru nezaměstnanosti pod průměrnou hodnotu ČR (v %) Problém celé EU – jak generovat nová pracovní místa? Je třeba zvýšit zvýšit potenciál firem zejména v průmyslu a službách a přilákat do regionu nové, dlouhodobě stabilizované investice Zdroj: MPSV

7 7 1. VÝVOJ EKONOMIKY ČR A ZK V OBDOBÍ 2000 - 2012 Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v okresech Zlínského kraje okresy Kroměříž a Vsetín mají výrazně vyšší míru nezaměstnanosti než Zlín a Uherské Hradiště mezi lety 2008 – 2009 dochází k výraznému nárůstu nezaměstnanosti u všech okresů, dále pokračování nepříznivého trendu zejména u okresu Uherské Hradiště a Kroměříž (v %) Je třeba nabídnout specifické nástroje pro nejvíce postižená území (IPRÚ Hornovsacko, Pilotní program Kroměřížsko)) Zdroj: MPSV

8 8 2. ROZVOJOVÉ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE Strategické rozvojové dokumenty a vize Zlínský kraj vždy postupoval koncepčně při řešení otázek rozvoje v roce 2002 schválen první Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), který je realizován každoročními Plány rozvoje s vazbou na krajský rozpočet od 2008 nový přístup – dlouhodobá Strategie rozvoje Zlínského kraje (do roku 2020), na ni navazující střednědobé PRÚOZK (2009-12, 2013-16, 2017-20) a roční Plány rozvoje SLEDOVÁNÍ VIZE definované ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2020 „Zlínský kraj – region s moderní prosperující ekonomikou s rostoucí životní úrovní, a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory i návštěvníky“ snaha přiblížit se 100 % úrovně EU-27 v ukazateli HDP na obyvatele (v roce 2010 je kraj na hodnotě 66,8 % úrovně EU-27) – nutnost výrazných investic (podnikatelských) do perspektivních odvětví

9 9 2. ROZVOJOVÉ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE Strategické rozvojové priority Zlínský kraj má definovány priority a realizuje celou řadu významných projektů v následujících oblastech: dopravní infrastruktura podnikání a inovace, ICT životní prostředí a energetika rozvoj venkova školství zdravotnictví a sociální služby cestovní ruch a kultura V každé z těchto oblastí jsou zpracovány sektorové koncepce určující směr vývoje a konkrétní kroky Zásady územního rozvoje – stabilizace území

10 10 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012 DOPRAVA – rámcový přehled (1): Investice do dopravy jsou základním předpokladem rozvoje regionu – musí však být doprovázeny následnými investicemi v perspektivních odvětvích dálnice a rychlostní komunikace nadregionálního významu D1 – rychlejší spojení s Brnem a Ostravou (riziko odlivu pracovních sil - je to dobře?) R55 – napojení Zlína na dálniční síť, snaha o další pokračování výstavby R49 – dohoda mezi představiteli ČR a SR o propojení dálniční sítě, zahájení stavby r. 2008, z důvodu nedostatku prostředků pozastaveno, avšak úspěšný lobbing Zlínského kraje pro zařazení komunikace do aktualizace sítě TEN-T regionální komunikace investice do krajských silnic II. a III. tříd v letech 2004-2012 ve výši cca 4,12 mld. Kč – rekonstrukce, nové komunikace, mosty, řešení nebezpečných úseků využití financí z EU (zejména ROP Střední Morava) v objemu více než 1,7 mld. Kč

11 11 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012 DOPRAVA – rámcový přehled (2): dopravní obslužnost Zlínský kraj proplácí dopravcům v souhrnném objemu cca 4,67 mld. Kč v letech 2003 – 2012 Otázky vytíženosti linek, rovnoměrného pokrytí, návazností atd. řeší Koordinátor veřejné dopravy - funguje od roku 2006 (celkové náklady kraje na zajištění jeho služeb dosud činí cca 31 mil. Kč) Zkvalitňování dopravní obslužnosti (IDS, přestupní terminály, zastávky) a modernizace vozového parku dopravců ve Zlínském kraji s využitím prostředků ROP Střední Morava - investováno více než 760 mil. Kč projekt Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji (KORIS) v objemu 116 mil. Kč: centrální dispečink odbavovací, řídící a informační systémy v 509 autobusech a vlacích v regionu 48 informačních panelů na přestupních bodech

12 12 PODPORA PODNIKÁNÍ – rámcový přehled (1): Strategická průmyslová zóna Holešov z prostředků kraje a státních prostředků investováno 1,68 mld. Kč nabídka připravené plochy pro velkého zahraničního investora v roce 2005 vytvořen výrazný potenciál pro změnu vývoje ekonomických ukazatelů (přírůstek HDP v objemu 10%, snížení počtu nezaměstnaných o 8 %, příjmy veřejných rozpočtů v objemu 13 mld. Kč – očekáváme dle propočtů Ing. Zahradníka v období 2012 – 2017) rozloha 360 ha, o zasíťované pozemky za zvýhodněnou cenu je mezi investory zájem první úspěšně dokončený projekt soukromého investora (firma Pokart), dalších 8 firem s podepsanou deklarací o záměru investovat či absolvujících správní řízení před zahájením stavby Podpora řešení brownfields ve Zlínském kraji zpracována databáze mapující 116 objektů s rozlohou nad 0,5 ha a evidenci menších objektů (cca 900 vlastníků) realizován podprogram pro podporu zpracování předprojektové dokumentace – podpořeno 24 žádostí v objemu 7,8 mil. Kč poskytována bezplatná poradenská a informační pomoc v této oblasti z ROP Střední Morava realizováno 6 podnikatelských projektů regenerace brownfields s dotací více než 36 mil. Kč 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

13 13 PODPORA PODNIKÁNÍ – rámcový přehled (2): Infrastruktura pro podnikání v obcích v letech 2003 – 2005 podprogram zlepšující podmínky pro podnikatele – podpořeno 23 projektů v objemu cca 14 mil. Kč (rekonstruované příjezdové komunikace a inženýrské sítě sloužící podnikatelům v obcích) Kontaktní centrum pro východní trhy (sekce Rusko a Čína) funguje od roku 2008, podpořeno z rozpočtu kraje souhrnnou částkou 10,2 mil. Kč do konce roku 2011 poskytnuto více než 1.200 konzultací firmám, uskutečněno 5 podnikatelských misí, 8 seminářů Okresní hospodářské komory – projekt Business points podporováno od 2011 – semináře a poradenská činnost pro firmy (cca 350 tis. Kč ročně na každou OHK) 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

14 14 PODPORA INOVACÍ – rámcový přehled: Technologické inovační centrum založil v r. 2004 Zlínský kraj společně s UTB, dosud podpořeno částkou cca 20 mil. Kč vytvoření 3 klastrů (otázka jejich životaschopnosti, u fungujícího Plastikářského klastru přínosem úspora nákladů firem) a podpůrné činnosti pro podnikatele související s inovacemi (ochrana duševního vlastnictví, webový portál, platformy spolupráce) v období 2008-12 umístěno 24 firem v podnikatelském inkubátoru a vědeckotechnickém parku s vytvořenými 158 pracovními místy Regionální inovační strategie od roku 2008 – snaha o posílení spolupráce firem a vysokých škol (inovační vouchery – 33 projektů s dotací 4,5 mil. Kč), spolupráce sítě podnikatelských inkubátorů a VTP (Inovační infrastruktura ZK), ocenění „Inovační firma ZK“, studentská soutěž „O nejlepší podnikatelský záměr“ Nově vybudovaný Technologický park Progress v Holešově plocha 5 tis. m 2, potenciál nových pracovních míst Podpora mezioborové spolupráce firem v regionu – otevřené inovace 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

15 15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – rámcový přehled: Krajská energetická agentura funguje od roku 2006, podpořena z rozpočtu kraje souhrnnou částkou cca 19 mil. Kč poskytuje konzultace a energetické poradenství, iniciace a podpora přípravy projektů, podpora vzniku energetického managementu kraje, měst a obcí desítky zpracovaných a realizovaných projektů pro organizace Zlínského kraje, obce a další subjekty, uskutečněné semináře, zajištěn společný nákup energií pro krajské organizace Podprogramy v oblasti životního prostředí vodohospodářská infrastruktura (v letech 2004-12, objem schválených dotací 253 mil. Kč, podpořeno 172 projektů obcí či svazků obcí) podpora ekologických aktivit v kraji (v letech 2003-12, objem financí 12,2 mil. Kč, podpořeno 192 projektů škol a neziskových subjektů týkajících se environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a obdobných aktivit) chov včel, ovcí (v letech 2003-12, objem financí 7,3 mil. Kč, podpořeno 558 projektů chovatelů ovcí a včel) odstranění následků povodní (v roce 2006, objem financí 12 mil. Kč, rychlá pomoc při řešení krizové situace postižených měst a obcí) 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

16 16 VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ – rámcový přehled: ROP Střední Morava – prostředky ve výši přesahující 780 mil. Kč na projekty obcí v oblastech „fyzická revitalizace území“ a „rozvoj venkova“ EAFRD – prostředky Programu rozvoje venkova do regionu ve výši 1,808 mld. Kč (celkem 1432 projektů v oblastech zemědělství, lesnictví, zlepšování životního prostředí a krajiny a opatření LEADER) Podprogram na podporu obnovy venkova (v letech 2004-12, objem financí 322 mil. Kč, podpořeno 825 projektů obcí – investice do obecního majetku, veřejných prostranství atd.) Další podprogramy směřující k venkovským obcím: dopravní infrastruktura v obcích ZK (v letech 2003-5, objem financí 26,5 mil. Kč, podpořeno 152 projektů obcí týkajících se výstavby a rekonstrukce chodníků a místních komunikací) zpracování územních plánů (v letech 2004-12, objem financí 27,8 mil. Kč, podpořeno 218 projektů - územních plánů) absorpční kapacita obcí – v roce 2003 podpořeno částkou 3,58 mil. Kč 23 obcí ve zvýšení připravenosti na využívání strukturálních fondů podpora MAS – dotace v roce 2007 ve výši 4,5 mil. Kč na zpracování strategií jednotlivých MAS ve Zlínském kraji 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

17 17 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE – rámcový přehled: Významné investiční projekty v oblasti zdravotnictví realizované v období 2004 – 2012, celkem investováno téměř 1,35 mld. Kč – zaměření na rekonstrukce a výstavbu nových objektů nemocnic a záchranné zdravotnické služby, nákup vybavení atd. Významné investiční projekty v oblasti sociální péče realizované v letech 2003 – 2012 v objemu 1,09 mld. Kč (rekonstrukce budov, energetické úspory, transformace pobytových služeb, výstavba nových objektů) – celkem 42 investičních akcí Podprogramy v oblasti sociálních služeb (v letech 2004-6, objem financí 130 mil. Kč, podpořeno 291 projektů nestátních poskytovatelů sociálních služeb) Přímé dotace nestátním poskytovatelům sociálních služeb – za období existence Zlínského kraje ve výši 161 mil. Kč 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

18 18 ŠKOLSTVÍ – rámcový přehled: Významné investiční projekty v oblasti školství realizované v období 2004 – 2012 s objemem financí 923 mil. Kč, realizovány projekty rekonstrukcí objektů, vybavení, energetické úspory, výstavba nových objektů škol a souvisejících zařízení podprogramy v oblasti školství, mládeže a sportu mezinárodní spolupráce škol (v letech 2004-5, objem financí 2,4 mil. Kč, podpořeno 40 projektů) volnočasové aktivity dětí a mládeže (v letech 2006-8, objem financí 9,5 mil. Kč, podpořeno 62 projektů) sportoviště a sportovní zařízení (v letech 2004-5, objem financí 11,5 mil. Kč, podpořeno 29 projektů) Globální granty OPVK podporující školy ve Zlínském kraji (v letech 2008 – 2012 schváleno 178 projektů s dotací více než 677 mil. Kč, zaměřené na zvyšování kvality ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání, rovné příležitosti, vzdělávání pracovníků škol) Fond mládeže a sportu Zlínského kraje – v letech 2002 – 2012 alokováno 39 mil. Kč, podpořeny projekty zaměřené na sportovní a volnočasové aktivity Podpora řemesel v odborném školství – řešení aktuálního nesouladu potřeb trhu práce a zájmu o konkrétní obory učňovského vzdělávání (od roku 2007 do 2012 alokováno téměř 18 mil. Kč na stipendia zejména pro obory strojírenství, stavebnictví, potravinářství, sklářství a obuvnictví) 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

19 19 CESTOVNÍ RUCH – rámcový přehled (1): Nejmasivnější investice s ohledem na produkční schopnost, v roce 2011 ve Zlínském kraji nejvyšší nárůst zahraničních turistů ze všech regionů ČR – výzvou je udržení tohoto růstu a využití vybudovaného potenciálu Centrála cestovního ruchu Východní Moravy založena Zlínským krajem v roce 2007, obdržela v roce 2010 celorepublikové ocenění za Destinační management ČR zajišťuje celou řadu aktivit v oblasti propagace regionu (tištěné materiály, veletrhy, prezentace, inzerce atd.), spolupráce s podnikateli i místní samosprávou, destinační management aktivity financovány s výraznou podporou Zlínského kraje, v současnosti přesahující 37 mil. Kč + zdroje ROP Střední Morava v objemu 94 mil. Kč Podpora cestovního ruchu z ROP Střední Morava pro území s výrazným potenciálem cestovního ruchu (Rožnovsko, Hornovsacko, Luhačovicko, Velehrad) – veřejné projekty s dotací 322,5 mil. Kč, podnikatelské projekty s dotací 501,7 mil. Kč pro další území Zlínského kraje – veřejné projekty s dotací 184,3 mil. Kč, podnikatelské projekty s dotací 308,5 mil. Kč aqauparky, golfová hřiště, kongresová centra s dotací 112,3 mil. Kč cyklostezky s dotací 324,2 mil. Kč 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

20 20 CESTOVNÍ RUCH – rámcový přehled (2): Již před vznikem Centrály cestovního ruchu Východní Moravy realizoval Zlínský kraj celou řadu dalších aktivit v cestovním ruchu: Baťův kanál – dotace cca 19,6 mil. Kč spojené s rekonstrukcí přístavišť, nákupem plavidel atd. Hyjé – koně Zlínského kraje (projekt s dotací SROP v období 2006-2008, nyní pokračuje ve formě o.p.s., celkové náklady cca 7 mil. Kč) – komplexní marketing hipoproduktů a navazujících služeb Turistický informační portál (s dotací SROP 4,2 mil. Kč, připraven v období 2005-8 pro další rozvoj, zajištěný CCR VM) – www.vychodni-morava.cz www.vychodni-morava.cz projekt Společné propagace turistických oblastí Zlínského kraje (náklady 15,5 mil. Kč, s dotací SROP v období 2005-7) – regionální propagační materiály, veletrhy, medializace regionu projekt Moravská jantarová stezka (dotace SROP, náklady cca 7 mil. Kč, v období 2006-8) – tvorba produktů cestovního ruchu a cílená propagace regionu 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

21 21 KULTURA – rámcový přehled: Rekonstrukce Baťova mrakodrapu v letech 2003 – 2004 (investice ve výši přesahující 600 mil. Kč, první krok k oživení areálu bývalých Baťových závodů) 14|15 Baťův institut – zajištění kvalitních prostor pro krajské kulturní instituce, zvýšení atraktivity areálu bývalých Baťových závodů, investice ve výši 900 mil. Kč Další významné investice v oblasti kultury – v letech 2004 – 2012 investováno krajem více než 140 mil. Kč – rekonstrukce krajských zařízení, památek a investiční dotace Fond kultury ZK – podporované oblasti (kulturní památky, lidové tradice, umělecká řemesla, místní kulturní akce na amatérské i profesionální úrovni) – v období 2002-2012 poskytnuty dotace ve výši téměř 117 mil. Kč Velehrad - podpora v oblasti kultury a cestovního ruchu z OP Přeshraniční spolupráce 19,5 mil. Kč (dotace ZK 1,8 mil. Kč), podpora z IOP na projekt „Velehrad – Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“ financovaný z IOP (343 mil. Kč) a podpora z ROP Střední Morava na související aktivity v objemu cca 25 mil. Kč Podprogram „Zachování a obnova kulturních památek“ v roce 2003 – podpořeno 15 projektů částkou 2,2 mil. Kč 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

22 22 ICT A DATOVÁ INFRASTRUKTURA – rámcový přehled: Jednotné digitální technické mapy – Zlínský kraj sjednotil v období 2003-4 společně se správci inženýrských sítí všechny DTM a běží jednotná správa, aktualizace, tvorba a sdílení technických map v rámci datového skladu V letech 2005-2006 s podporou SROP realizovány krajem projekty „Zřízení míst veřejně přístupného internetu v obcích a knihovnách Zlínského kraje“ – celkové náklady 11,4 mil. Kč, vytvořeno 150 veřejně přístupných míst se 198 PC, připojeno 93 míst k širokopásmovému internetu V současnosti projekty IVVS, Komunikační infrastruktura ZK a Technologické centrum ZK s náklady 210 mil. Kč (dotace IOP a ROP Střední Morava) spolupráce s obcemi (budování páteřní optické sítě propojující ORP a nemocnice v kraji, s vazbou na další metropolitní sítě v ORP) využití ROP a IOP s očekávanými přínosy v oblasti ochrany obyvatel, zdraví, majetku; rozvoje e-Governmentu včetně úspor nákladů; možností pro další rozvoj (projekty soukromého sektoru, koncentrace moderních technologií, lidí a prostředků) očekávaná II. etapa – metropolitní sítě ORP s náklady cca 172 mil. Kč 3. VÝZNAMNÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2000 - 2012

23 23 INVESTICE Z ROZPOČTU ZK V OBDOBÍ 2004 – 2011 Celkový rozpočet Zlínského kraje se pohybuje v letech 2004 – 2011 v rozmezí 7,1 – 9,2 mld. Kč, z toho investiční výdaje v jednotlivých letech dosahují výše 0,6 – 1,9 mld. Kč Největší podíl investičních výdajů jde jednoznačně na oblast dopravy Velké investice kraj vynakládá i ve zdravotnictví, sociálních službách a školství (v mil. Kč) Také investiční dotace obcím jsou v porovnání s dalšími oblastmi investic nezanedbatelnou součástí rozpočtu kraje – v období 2004-2011 činí celkově 474 mil. Kč Zdroj: Závěrečný účet ZK 2004 - 2012 4. ZÁVĚR

24 SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH DOPADŮ AKTIVIT ZLÍNSKÉHO KRAJE (1) 24 V období 2004 – 2011 proinvestováno Zlínským krajem téměř 10 mld. Kč, financována dopravní obslužnost ve výši cca 4 mil. Kč, poskytnuty dotace obcím v sumě 1,06 mld. Kč, realizovány podprogramy s dotačním objemem celkem 825 mil. Kč + grantová schémata a globální granty za cca 670 mil. Kč kraj realizuje a připravuje celou řadu dalších projektů, které se finančně projeví teprve v aktuálním roce a budoucím období důležitější než finanční jsou však socioekonomické dopady – byla podpořena zaměstnanost v regionu, dopravní dostupnost, kvalita života ve městech i na venkově, úroveň vzdělávání, volnočasové a kulturní aktivity, atraktivita z pohledu cestovního ruchu, absorpční kapacita atd. Zdroj: Závěrečný účet ZK 2004 - 2012 (v mil. Kč)

25 4. ZÁVĚR SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH DOPADŮ AKTIVIT ZLÍNSKÉHO KRAJE (2) 25 HDP ve stálých cenách zaznamenal kromě roku 2009 ve Zlínském kraji růst, který byl částečně ovlivněn také investicemi veřejného sektoru Vypočtené krátkodobé dopady infrastrukturních investic ze strukturálních fondů na HDP činí v letech 2004-6 v objemu 0,8 – 1,1 procentního bodu a dlouhodobé dopady přibližně s pětiletým odstupem tyto krátkodobé dopady překonávají Zdroj: ČSÚ Dle odhadů znamenal příliv investic ze strukturálních fondů do regionu v letech 2007-9 zvýšení růstu (zmírnění poklesu) HDP cca o 1,2 procentní body, multiplikační přínosy do budoucna lze očekávat v oblasti dopravy, cestovního ruchu a stimulace dalších smysluplných rozvojových investic Příležitost k posílení multiplikace v programovacím období 2014+ představuje také aplikace návratných finančních nástrojů

26 4. ZÁVĚR SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH DOPADŮ AKTIVIT ZLÍNSKÉHO KRAJE (3) 26 Zdroj: ČSÚ (v %, ve stálých cenách) Vývoj HDP ve Zlínském kraji v %, ve stálých cenách Rok20002001200220032004200520062007200820092010 Růst / pokles HDP4,73,12,04,11,98,99,25,99,4-3,01,8

27 4. ZÁVĚR PŘÍPRAVA BUDOUCÍHO OBDOBÍ 2014+ Do budoucna očekáváme nižší objem disponibilních prostředků veřejných zdrojů i méně příznivý vývoj ekonomiky, navíc v současnosti celá řada aktivit podpořených ze strukturálních fondů EU nevedla k žádoucím výsledkům Bude třeba se soustředit na klíčové rozvojové aktivity a smysluplně využít podpůrné finanční zdroje (dotace a finanční nástroje), zejména ve vazbě na vytváření nových pracovních míst ve Zlínském kraji Nyní se připravují pravidla pro čerpání v budoucím období (2014 – 2020) – aktivní role Zlínského kraje při přípravě pravidel, snaha o zajištění prostředků pro pokračování smysluplných rozvojových aktivit s měřitelnými cíli Zlínský kraj také tvoří PRÚOZK 2013-16, který bude v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje do roku 2020 reagovat na končící stávající plánovací období a možnosti budoucího období 2014+ Usilujeme o využití zdrojů strukturálních fondů k dosažení růstu HDP, aby se Zlínský kraj přiblížil průměrné úrovni EU Pro budoucí rozvoj Zlínského kraje je nutné respektovat specifika různých typů území (průmyslové oblasti, oblasti s potenciálem cestovního ruchu atd.) a nadále rozvíjet partnerství veřejného a soukromého sektoru 27

28 4. ZÁVĚR INTEGROVANÉ PŘÍSTUPY – NOVÉ NÁSTROJE Jedná se o sofistikovanější nástroje, které by měly v období 2014+ ve spolupráci hráčů na regionální (kraje) a místní úrovni (obce, MAS) přinést více adresnosti a koncentrace prostředků s výraznějším dopadem snižování disparit ekonomického rozvoje: 28 Integrované územní investice (Integrated Territorial Investments - „ITI“) Integrované plány měst a území, v rámci více než jedné prioritní osy jednoho nebo více operačních programů Místní rozvoj s využitím místních komunit (Community Led Local Development – „CLLD“) vychází z podoby programu LEADER, bude řešeno územní a tematické vymezení Společné akční plány (Joint Action Plan – „JAP“) dosud není vyjasněna podoba nástroje

29 Tomáš Baťa: „Každá lidská činnost se musí nakonec projevit nějak v číslech.“ 4. ZÁVĚR 29

30 30 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Socioekonomické dopady rozvojových aktivit Zlínského kraje v letech 2000 - 2012 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání starostů."

Podobné prezentace


Reklamy Google