Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní poradenství Daňové poradenství Outsourcing Audit Podnikové poradenství Znalecký ústav Právní aspekty působení v zahraničí - v SRN Praha, Hotel Pyramida,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní poradenství Daňové poradenství Outsourcing Audit Podnikové poradenství Znalecký ústav Právní aspekty působení v zahraničí - v SRN Praha, Hotel Pyramida,"— Transkript prezentace:

1 Právní poradenství Daňové poradenství Outsourcing Audit Podnikové poradenství Znalecký ústav Právní aspekty působení v zahraničí - v SRN Praha, Hotel Pyramida, 21.dubna 2006 Dr. Alena Klikar, advokát / Rechtsanwältin Alena Spilková, podniková poradkyně Associate Partnerin Rödl & Partner, Praha

2 Právní a podnikové poradenství 2 Právní aspekty působení v zahraničí - v SRN Praha Rödl & Partner Platnéřská 2 110 00 Praha 1 Brno Rödl & Partner Mendlovo nám. 1a 603 00 Brno Tel.: +420 / 221 108 311 Fax: +420 / 221 108 405 E-mail: alena.klikar@roedl.cz WWW: http://www.roedl.cz

3 Právní a podnikové poradenství 3 Právní aspekty působení v zahraničí - v SRN V našich pobočkách v Praze a Brně poskytujeme následující poradenské služby. Tyto služby odpovídají nabídce služeb v Německu:  Rödl & Partner, v.o.s. (Právní poradenství)  Rödl & Partner Audit, s.r.o. (Audit)  Rödl & Partner, k.s. (Daňové poradenství, Outsourcing)  Rödl & Partner Consulting, s.r.o. (Podnikové poradenství)  ACTIVITIES a.s. (Znalecký ústav)

4 Právní a podnikové poradenství 4 Osnova přednášky  Evropská a německá legislativa Vnitřní trh EU – základní principy Volný pohyb osob Svoboda usazování za účelem podnikání Osoby samostatně výdělečně činné Obchodní společnosti Volný pohyb služeb Návrh směrnice o službách na vnitřním trhu  Nástrahy německé byrokracie  Závěr – kontaktní údaje  Smlouvy o dílo  Závěr - kontaktní údaje  Rödl & Partner v Německu a v Evropě

5 Právní a podnikové poradenství 5 Evropská a německá legislativa Vnitřní trh EU – základní principy Vnitřní trh Evropské Unie tvoří území všech členských států EU. Cílem vytvoření tohoto trhu bylo a je vznik prostoru, ve kterém lze uplatnit tzv. čtyři základní svobody. Jedná se o volný pohyb osob, volný pohyb služeb, volný pohyb zboží, volný pohyb kapitálu. Prohlubování těchto čtyř svobod mimo jiné významně napomáhá dosažení vyššího ekonomického růstu, vyšší životní úrovně a významnějšího postavení Evropy na mezinárodním poli.

6 Právní a podnikové poradenství 6 Evropská a německá legislativa Volný pohyb osob Vztah k Německu Tzv. přechodné období / 2+3+2 model První dva roky -Aplikace výhradně národního práva (ohledně přístupu na pracovní trh) Další tři roky -Možné zachování omezení přístupu na pracovní trh Poslední dva roky -Zachování omezení možné pouze při závažném narušení pracovního trhu či při závažných problémech v této oblasti Nejpozději 30. dubna 2011 se musí pracovní trh ve všech členských státech zcela uvolnit.

7 Právní a podnikové poradenství 7 Evropská a německá legislativa Svoboda usazování za účelem podnikání Tato svoboda není omezena a vztahuje se jak na osoby samostatně výdělečně činné, tak na obchodní společnosti (podnikatele). Tyto se mohou v Německu usadit, pokud splňují všechny podle národního práva platné předpoklady. Osoby samostatně výdělečně činné Zde lze očekávat přísnější kontroly ze strany příslušných úřadů. Obchodní společnosti V této souvislosti je nutno rozlišovat: primární usazení sekundární usazení

8 Právní a podnikové poradenství 8 Evropská a německá legislativa Doplňující podklady přednášky Podmínky pro ohlášení živnosti Podmínky pro založení společnosti s ručením omezeným (GmbH) Podklady pro zapsání společnosti s ručením omezeným (GmbH) do tzv. registru řemesel (Handwerksrolle) Vzájemné uznávání kvalifikací Příslušné úřady v Německu Sankce a jiné právní dopady nedodržení příslušných právních předpisů

9 Právní a podnikové poradenství 9 Evropská a německá legislativa Volný pohyb služeb Jedná se o (dočasné) poskytování služeb přes hranice Vztah k Německu Majitelé firem a ostatní osoby samostatně výdělečně činné mohou využit neomezeně volby pohybu služeb pro sebe a svůj klíčový personál. Ale v oblasti volného pohybu služeb bylo ve vztahu k Německu též vyjednáno výše uvedené přechodné období pro vyslání ostatních zaměstnanců. Jedná se o čtyři vymezené sektory, a to: stavebnictví včetně souvisejících oborů, (s výjimkou smluv o dílo) průmyslové služby, zejména úklid budov, inventářů a prostředků hromadné dopravy, vnitřní dekorace.

10 Právní a podnikové poradenství 10 Evropská a německá legislativa Návrh směrnice o službách na vnitřním trhu Tato směrnice byla schválena dne 16.2.2006 Evropským parlamentem v prvním čtení. Důvody vzniku směrnice Evropa se má stát co nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou světa. Obsah návrhu směrnice Služby poskytované spotřebitelům, podnikatelům nebo oběma; a to jak při usazení, jak i přes hranice. Návrh směrnice je založen na následujících pilířích: Usnadnění usazování, přeshraničního poskytování služeb, zvýšení kvality služeb, dále vytvoření systému administrativní spolupráce mezi členskými státy a posílení práv příjemců služeb.

11 Právní a podnikové poradenství 11 Evropská a německá legislativa Vyjmuty mají být následující oblasti: veřejná správa a veřejné školství, finanční služby a doprava, daňová problematika, hry a sázky, zdravotnictví a sociální služby, Zásadní otázky návrhu směrnice o službách jsou: zřizování tzv. jednotných kontaktních míst, které podnikateli – poskytovateli služby vyřídí veškeré záležitosti potřebné pro usazení; zákaz zavádění restriktivních opatření, která by se vztahovala na příjemce služeb; princip původu země, tj. že poskytovatel služeb by se měl při přeshraničním poskytování služeb řídit ve vztahu k této službě právním řádem svého státu, tedy státu, odkud službu poskytuje.

12 Právní a podnikové poradenství 12 Evropská a německá legislativa Dopady přijetí směrnice Předpokládá se, že přijetí směrnice přinese pozitivní dopady v řadě oblastí, a to zejména v rozvoji inovací a ve zvýšení produktivity práce. Dále má přispět k ekonomickému růstu a k vyšší zaměstnanosti. Průběh projednávání Některé státy EU návrh směrnice kritizují. Jedná se především o Francii, Belgii, Rakousko, Švédsko a nedávno se též přidalo Německo. Tyto státy se obávají, že otevření trhu služeb povede k masivnímu přílivu poskytovatelů z nových členských zemí, kteří budou služby nabízet za nižší ceny. Kritici směrnice dále požadují, aby bylo zajištěno, že v žádném případě nedojde ke snížení norem či standardů. Po připomínkách a případných změnách proběhne druhé čtení v Evropském parlamentu.

13 Právní a podnikové poradenství 13 Nástrahy německé byrokracie Postoj České republiky k návrhu směrnice Česká republika návrh směrnice v zásadě podporuje. Je pro ní základním dokumentem pro oblast konkurenceschopnosti. Jako problematické oblasti vidí: působnost návrhu směrnice, princip země původu.

14 Právní a podnikové poradenství 14 Nástrahy německé byrokracie Administrativní překážky v Německu Zaměstnavatele Pro každého svého (řadového) zaměstnance, kterého český zaměstnavatel zaměstnává a dočasně vyšle na území Německa musí získat před zahájením pracovní činnosti pracovní povolení (Arbeitsgenehmigung), pokud se jedná o výše uvedené regulované sektory. Rozlišují se:  pracovní povolení–EU (Arbeitserlaubnis-EU) Toto se uděluje zásadně pouze na jeden rok. Po roce mají zaměstnanci nárok na obdržení tzv.  pracovního oprávnění-EU (Arbeitsberechtigung-EU) Toto se uděluje bez časového či jiného omezení. Povolení k pobytu není nutné, ale v případě, že se tito zaměstnanci v Německu budou zdržovat déle než tři měsíce, musí se přihlásit u příslušného úřadu (Bürgeramt) a nechat si vystavit potvrzení o volném pohybu (Freizügigkeitsbescheinigung).

15 Právní a podnikové poradenství 15 Nástrahy německé byrokracie Osoby samostatně výdělečně činné Podnikatel se může bez dalšího usadit na území jiné země EU a to po naplnění místních podmínek. V praxi se přesto občas stává, že se příslušné úřady snaží usazování těchto osob či podnikatelů z jiných zemí EU omezit a tím chránit své domácí podnikatele. Jedná se např. o: požadavek trvalého pobytu, územní plán, argumentaci nasyceností trhu, potřebu doporučení ze strany místních profesních organizací a jiné důvody. Taková omezení nejsou v souladu ani s právem Evropské unie, ani s německou legislativou a lze se proti nim úspěšně bránit.

16 Právní a podnikové poradenství 16 Nástrahy německé byrokracie Sankce a jiné právní dopady nedodržení příslušných právních předpisů Nedodržení mzdových tarifů Zaměstnávání cizinců na území Německa bez pracovního povolení- EU či pracovního oprávnění-EU Neoprávněné přidělení zaměstnanců k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (a to v hojném počtu) Neodvedení sociálních příspěvků příslušným úřadům

17 Právní a podnikové poradenství 17 Závěr Volný pohyb osob je pro zaměstnance z České republiky v Německu nadále omezený. Čeští zaměstnanci si před zahájením pracovní činnosti musí u příslušného úřadu zažádat o pracovní povolení-EU. Toto se uděluje pouze při splnění určitých předpokladů. Volný pohyb služeb je pro české poskytovatele služeb též částečně omezený. Jedná se o stavebnictví včetně souvisejících oborů, (s výjimkou smluv o dílo) průmyslové služby, zejména úklid budov, inventářů a prostředků hromadné dopravy vnitřní dekorace. Usazování za účelem podnikání je v Německu však bez dalšího možné, a to při splnění místních podmínek, tj. v souladu s německými právními předpisy.

18 Právní a podnikové poradenství 18 Děkuji za pozornost  Dr. Alena Klikar  Rechtsanwältin /advokát/  Rödl & Partner, v.o.s.  Platnéřská 2  CZ – 110 00 Prag 1  Tschechische Republik  Tel.: +420 221 108 311/ - 439  Fax: +420 224 812 550  Email: alena.klikar@roedl.czalena.klikar@roedl.cz  Internet: www.roedl.czwww.roedl.cz Kontaktní údaje

19 Právní a podnikové poradenství 19 Smlouvy o dílo Merkblatt 16a – zaměstnávání zahraničních firem nových členských států EU na základě smluv o dílo  Co je smlouva o dílo  Která pravidla postupu je nutno dodržet  Podklady a poplatky  Jaké zvláštní povinnosti má zahraniční firma  Jakým způsobem urychlit povolovací proces

20 Právní a podnikové poradenství 20 Smlouvy o dílo  Smlouva o dílo musí být rozlišena od přenechávání pracovníků  Musí být v souladu s ustanoveními §§ 631 a násl. Občanského zákoníku (BGB)  Mezivládní dohoda má za cíl podporovat spolupráci německých a českých firem

21 Právní a podnikové poradenství 21 Kdo může uzavírat smlouvy o dílo?  Objednatel firma, která má sídlo na území Spolkové republiky Německo a je zřízena podle německého práva nebo také pracovní sdružení (ARGE)  Zhotovitel česká firma musí být schopna z hlediska svého věcného vybavení a odborné kompetence samostatně naplánovat, zorganizovat, provést na vlastní odpovědnost a dohlížet na smluvní plnění, ke kterému se zavázala

22 Právní a podnikové poradenství 22 Základní body, které musí smlouva obsahovat  Předmět činnosti  Přesný termín zahájení akce a doba jejího trvání  Hodnota smluveného díla v EUR  Přesná adresa místa plnění kontraktu  Záruční doba  Místo soudu  Platební podmínky

23 Právní a podnikové poradenství 23 Údaje, které obsahovat nesmí  Žádnou formu časové mzdy  U českých firem nesmí být ve smlouvě o dílo uveden žádný subdodavatel, ani se souhlasem německého partnera

24 Právní a podnikové poradenství 24 Podklady předávané pracovní agentuře v SRN  Smlouva o dílo  Rozpis výkonů  Originál přidělení kontingentu pracovních sil Licenční správou MPO ČR  Prohlášení ke smlouvě o dílo o mzdových a pracovních podmínkách

25 Právní a podnikové poradenství 25 Smlouva o dílo  Prodloužení smlouvy o dílo  Zvýšení počtu pracovníků  Doba platnosti  Následné smlouvy  Opětovný příjezd

26 Právní a podnikové poradenství 26 Poplatky  Základní poplatek 200,- EUR  Prodloužení smlouvy o dílo  Navýšení počtu pracovníků 100,- EUR  Povolení každého jednotlivého zaměstnance 75,- EUR

27 Právní a podnikové poradenství 27 Jaké zvláštní povinnosti má zahraniční firma?  Příspěvky do dovolenkové pokladny (ULAK) Povinností českých firem pracujících v oblasti stavebnictví je tedy odvádět každý měsíc stanovené procento hrubého měsíčního platu každého zaměstnance na účet organizace ULAK

28 Právní a podnikové poradenství 28 Kde předkládat žádosti?  Ministerstvo průmyslu a obchodu – Licenční správa  Pracovní agentura Frankfurt

29 Právní a podnikové poradenství 29 Jakým způsobem urychlit povolovací proces? Česká firma Smlouva o dílo R&P Odborná pomoc Licenční správa Kontingent Pracovní agentura Pracovní povolení

30 Právní a podnikové poradenství 30 Podnikové poradenství Podnikové poradenství Restrukturalizace podniků Restrukturalizace podniků Corporate Finance Personální poradenství Personální poradenství Risk Management Risk Management Interim management Interim management Projektové studie Projektové studie Podpora při zajištění kontingentu Podpora při zajištění kontingentu Koordinace na německých úřadech Koordinace na německých úřadech Zajištění pojistné ochrany Zajištění pojistné ochrany Projednání smlouvy o dílo Projednání smlouvy o dílo Smlouvy o dílo Smlouvy o dílo V rámci zajištění souhlasu s realizací smluv o dílo doprovázíme naše mandanty při řešení veškerých problémů v Německu

31 Právní a podnikové poradenství 31 Děkuji za pozornost Alena Spilková Podniková poradkyně Associate Partnerin Tel.: +420 221 108 311 Fax: +420 221 108 405 alena.spilkova@roedl.cz www.roedl.cz Kontaktní údaje

32 Právní a podnikové poradenství 32 Rödl & Partner v SRN Nürnberg Hlavní sídlo Ansbach LöbauChemnitz Plauen Kulmbach Bayreuth Berlin Dresden Hof Cottbus Eschborn Fürth Stuttgart Regensburg München Pobočky Jena Köln Düsseldorf Selb Passau

33 Právní a podnikové poradenství 33 Bratislava Brüssel Paris Barcelona Madrid Istanbul Ljubljana Zagreb Brünn Prag Wien Budapest Posen Warschau Breslau Krakau Vilnius Riga Tallinn Helsinki Stockholm Moskau Mailand St. Petersburg Gleiwitz Mezinárodní pobočky Bukarest Palma de Mallorca Kanal- inseln England Niederlande Schweiz Lappeenranta Danzig Charkiv Kiev Partnerské kanceláře Padu a Rödl & Partner v Evropě

34 Právní a podnikové poradenství 34 Rödl & Partner ve světě  Svět Belgien  Estland  Finnland  Frankreich  Indien  Indonesien  Italien  Kroatien  Lettland  Litauen Malaysia  Österreich  Polen  Rumänien  Russische Föderation  Schweden  Singapur Slowakische Republik  Slowenien  Spanien  Südkorea  Thailand  Tschechische Republik  Türkei Ukraine  Ungarn  USA  VR China Německo Nürnberg  Ansbach  Bayreuth  Berlin  Chemnitz  Cottbus  Dresden  Düsseldorf Frankfurt/Eschborn  Fürth  Hof  Jena  Köln  Kulmbach  Löbau  München  Passau  Plauen Regensburg  Selb  Stuttgart


Stáhnout ppt "Právní poradenství Daňové poradenství Outsourcing Audit Podnikové poradenství Znalecký ústav Právní aspekty působení v zahraničí - v SRN Praha, Hotel Pyramida,"

Podobné prezentace


Reklamy Google