Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EURES – vaše práce v Evropě Going Local Jana Fojtíková Úřad práce ve Zlíně 22.10.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EURES – vaše práce v Evropě Going Local Jana Fojtíková Úřad práce ve Zlíně 22.10.2008."— Transkript prezentace:

1 EURES – vaše práce v Evropě Going Local Jana Fojtíková Úřad práce ve Zlíně 22.10.2008

2 Co je EURES?  Síť –  Síť EURES – základní nástroj Evropské komise pro usnadnění mobility pracovních sil v Evropě  Tvoří ji veřejné služby zaměstnanosti zemí EU, EHP a Švýcarska  Síť EURES je koordinována Evropskou komisí

3 Komu jsou určeny služby EURES  Zájemci o zaměstnání  Nezaměstnaní  Studenti a absolventi škol  Odbory  Státní správa  Zaměstnavatelé

4 Služby EURES Poskytování informací a poradenství v oblastech:  Životních a pracovních podmínek v zemích EU/EHP a Švýcarska  Volných pracovních míst  Sociálního a zdravotního zabezpečení  Volného pohybu osob  Uznávání kvalifikací

5 Jak EURES funguje  Oficiální evropský portál EURES http://eures.europa.eu  Sekce EURES na portále Ministerstva práce ČR http://portal.mpsv.cz/eures  Personální zázemí sítě EURES tvoří EURES poradci

6 Regulované / neregulované zaměstnání  Neregulované povolání Není-li vámi vybrané povolání v regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.  Regulované povolání Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

7 Uznávání kvalifikací – akademické / profesní Akademické uznávání  Uznání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné vzdělávací instituce (zahraniční) jinou vzdělávací institucí nebo orgánem státní správy.  Toto uznání je obvykle považováno jako základ pro přijetí na další studium v jiné instituci nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí studijního programu.  Může být spojeno s uznáním akademické hodnosti nebo titulu.  Je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia. Profesní uznávání  Zaměřuje se na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby vykonávat tzv. regulované povolání. Tyto znalosti a schopnosti mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (tj. dokladem o vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem.  Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost.

8 Pracovní povolení Státy, které uplatňují vůči ČR přechodná opatření:  Německo  Rakousko  Švýcarsko  Belgie  Dánsko  Lichtenštejnsko

9 Než vycestujete  Pracovní povolení  Povolení k pobytu  Zdravotní a sociální pojištění  Uznání kvalifikace  Daně  Řidičský průkaz  Bydlení

10 Užitečné odkazy  http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm - seznam regulovaných profesí http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm  www.naric.cz – Centrum pro studium vysokého školství,uznávání kvalifikací www.naric.cz  www.nuov.cz – Národní ústav odborného vzdělávání, uznávání kvalifikací www.nuov.cz  http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact- points/info-points_en.pdf - seznam národních koordinátorů pro uznávání kvalifikací http://europa.eu.int/comm/internal_market/qualifications/docs/contact- points/info-points_en.pdf

11 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Jana Fojt í kov á Tel.: 577 577 326 Email: jana.fojtikova@zl.mpsv.cz eures@zl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/eures http://eures.europa.eujana.fojtikova@zl.mpsv.cz eures@zl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/eures http://eures.europa.eu


Stáhnout ppt "EURES – vaše práce v Evropě Going Local Jana Fojtíková Úřad práce ve Zlíně 22.10.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google