Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poskytování služeb na vnitřním trhu EU. Obsah I.Směrnice o službách na vnitřním trhu. II.Způsob implementace v ČR. III.Přínosy zákona o volném pohybu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poskytování služeb na vnitřním trhu EU. Obsah I.Směrnice o službách na vnitřním trhu. II.Způsob implementace v ČR. III.Přínosy zákona o volném pohybu."— Transkript prezentace:

1 Poskytování služeb na vnitřním trhu EU

2 Obsah I.Směrnice o službách na vnitřním trhu. II.Způsob implementace v ČR. III.Přínosy zákona o volném pohybu služeb. IV.Jednotná kontaktní místa. V.Přeshraniční poskytování služeb. VI.Administrativní spolupráce – IMI systém. VII.Stav implementace v ostatních členských státech.

3 I. Směrnice o službách na vnitřním trhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu služby tvoří 70% HDP Evropské unie jejich potenciál není dostatečně využit překážky jsou jak v rovině regulace, tak v rovině faktické (neznalost jazyka a právního prostředí v jiných členských státech) cíl = liberalizace evropského trhu se službami vztahuje se na širokou škálu činností poskytování služeb mimo působnost Směrnice stojí služby audiovizuální, zdravotnické, služby v oblasti dopravy, sociální služby, služby agentur práce, služby bezpečnostních agentur, hazardní hry, finanční služby a služby elektronických komunikací

4 II. Způsob implementace směrnice v ČR. Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb obecné instituty tzv. rámcový zákon Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb tzv. změnový zákon změny v 36 zákonech reflektuje výsledky tzv. screeningu – prověření sektorových zákonů, které upravují jednotlivé sektory služeb (prověřeno více než 300 zákonů) Platnost – červen 2009 Účinnost – 28.12.2009 Vyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst

5 III. Přínosy Zákona o volném pohybu služeb Administrativní zjednodušení -předkládání dokumentů, uznávání dokumentů, znávání splnění požadavků, uznávání povinného pojištění -princip tzv. „Tichého souhlasu“ Jednotná kontaktní místa Přeshraniční poskytování služeb Administrativní spolupráce – IMI systém

6 IV. Jednotná kontaktní místa (JKM) informační místa pro podnikatele slouží k k vyřízení veškerých nezbytných formalit souvisejících se vstupem do podnikání obsahují informace: -o právních předpisech v oblasti služeb v ČR -o právních předpisech v oblasti služeb v jiných členských státech EU -o ochraně spotřebitele -o možnostech řešení sporů

7 IV. Jednotná kontaktní místa Účel JKM Informační část – obecné informace o povolovacích režimech (cca 120 + živnosti), informace o spotřebitelském právu, o možnosti řešení sporů, atd. Transakční část – odeslání žádosti příslušnému povolovacímu orgánu. Umístění JKM 15 fyzických JKM při obecních živnostenských úřadech v sídle krajů Elektronické JKM v rámci webového portálu www.businessinfo.czwww.businessinfo.cz

8 V. Přeshraniční poskytování služeb Princip přeshraničního poskytování služeb: Podnikatel může poskytovat své služby v jiném členském státě EU na základě oprávnění k podnikání vydaném jeho domovským úřadem, ovšem pouze dočasně a příležitostně. Pokud bude mít poskytování služby trvalý charakter, bude podnikatel nucen zažádat o vydání oprávnění k podnikání příslušný úřad státu, ve kterém hodlá svoje služby poskytovat. Termín dočasně a příležitostně se posuzuje individuálně s ohledem na povahu, dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost poskytování této služby.

9 VI. Administrativní spolupráce – IMI Systém Směrnice stanoví povinnost povolovacích a dozorových orgánů komunikovat spolu prostřednictvím tzv. IMI Systému vylepšený email odstraní jazykové bariéry a neznalost struktury správních úřadů v ČR zaregistrováno cca 300 úřadů školení práce s IMI systémem potenciál i pro jiné sektory (dobrovolně v rámci uznávání profesních kvalifikací)

10 VII. Stav implementace v ostatních členských státech Horizontální legislativa: 20 států již přijalo 3 státy projednávají v parlamentech - Rakousko, Kypr, Lucembursko 2 členské státy stále pracují na návrhu – Irsko, Portugalsko Francie a Německo nevytváří horizontální legislativu Sektorová legislativa: 12 států již přijalo Německo, Itálie, Francie a Velká Británie dokončuje legislativní proces Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Belgie projednávají v parlamentech Rakousko, Kypr, Řecko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko a Slovinsko mají značné zpoždění

11 Děkuji za pozornost! Mgr. Michal Roubík Odbor vnitřního trhu a služeb EU roubik@mpo.cz


Stáhnout ppt "Poskytování služeb na vnitřním trhu EU. Obsah I.Směrnice o službách na vnitřním trhu. II.Způsob implementace v ČR. III.Přínosy zákona o volném pohybu."

Podobné prezentace


Reklamy Google