Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání v EU Vypracoval: Lukáš Macoun

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání v EU Vypracoval: Lukáš Macoun"— Transkript prezentace:

1 Podnikání v EU Vypracoval: Lukáš Macoun

2 Osnova Jednotný evropský trh Základní svobody Svoboda usazování
OSVČ, obchodní společnosti Konkrétní příklad Důležité instituce

3 Podnikání v EU – úvod Specifika jednotlivých zemí Časové hledisko
Vnitřní trh

4 Základní svobody Volný pohyb osob Volný pohyb zboží Volný pohyb služeb
Volný pohyb kapitálu Svoboda usazování / podnikání Svoboda přeshraničního poskytování služeb

5 Svoboda usazování / podnikání
V rámci volného pohybu osob Již před vstupem do EU Každý stát má vlastní odlišnou legislativu, Velké regionální rozdíly Obvykle vyžaduje 3 – 11 kroků, trvá týden až dva měsíce Problematika uznávání kvalifikace Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

6 Jednotný evropský pas Každý občan EU má právo samostatně podnikat v kterémkoliv z členských států EU Zásada rovnosti Neexistence cel a kvót Neexistence diskriminace při udělování veřejných zakázek Přísná ochranu rovné hospodářské soutěže v rámci jednotného trhu EU Omezení podpor firem ze strany členského státu Společnou obchodní politiku vůči třetím zemím a společnou ochranu proti nekalým obchodním praktikám

7 OSVČ články 49-55 Smlouvy o založení ES
Nevztahuje se směrnice o vysílání pracovníků 96/71/ES Regulace dle směrnice 2005/36/ES OSVČ mohou krátkodobé podnikat v jiném členském státu, bez nutnosti založit si živnost Nemusí respektovat minimální mzdy Nevztahují se přechodná období. Procedura ohlášení Procedura ověření

8 OSVČ Uznávání kvalifikace Sociální zabezpečení
Povinnost doložit kvalifikační předpoklady Upravuje směrnice 2005/36/ES Seznamy regulovaných profesí: Nařízení 1408/71 Vztahují se předpisy pouze jednoho státu Do 1 roku, zůstávají OSVČ v systému sociálního zabezpečení země původu Období lze prodloužit na dva roky i více Totéž platí o zdravotním pojištění

9 OSVČ – Důležité zásady Daň z příjmu - článek 5 smluv o zamezení dvojího zdanění upravujícím vznik tzv. stálé provozovny Občané z třetích zemí - Potřeba zjistit nutnost víz či pracovních povolení Detailní informace - směrnice 2005/36/ES Volný pohyb služeb v otázkách a odpovědích Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU

10 Podnikatel může pro usazení volit jakoukoliv právní formu podnikání
Obchodní společnosti Podnikatel může pro usazení volit jakoukoliv právní formu podnikání Sekundární usazení Primární usazení Založení společnosti Koupení podílu v již existující společnosti Za stejných podmínek jako občané daného státu Založení pobočky, filiálky nebo organizační složky Stejná práva jako společnosti tam založené mohou se tudíž bránit proti diskriminaci

11 Podnikání v Německu První podnikatelské kroky
Finanční úřad Oborový svaz Průmyslovou a obchodní komoru Komoru řemesel Úřad práce Zdravotní pojišťovnu Právní formy První kroky K notáři Stačí OP nebo pas Ověření společenské smlouvy Zápis do obchodního rejstříku Registraci podnikání u městského úřadu Městská rada automaticky informuje: AG – akciová společnost minimálně 5 FP či PO ZK = min € GmbH – společnost s ručením omezeným Možno založit 1 FO ZK = min € Tyto instituce zašlou potřebné dokumenty a informují o veškerých povinnostech. V Německu je povinné členství v odborné komoře nebo zápis do rejstříku

12 Důležité instituce Odborná poradenská činnost Odborné konzultace
Právní výpomoc Reprezentace na zahraničních trzích, veletrzích Informační a publikační činnost

13 Důležité instituce Hospodářská komora ČR http://www.komora.cz
Zastupuje podnikatelskou veřejnost v ČR, chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech Česká agentura na podporu obchodu Příspěvková organizace Mpo ČR a součást státního systému podpory exportu. Pomoc českým vývozcům, prosadit se na zahraničních trzích, usnadnění vstupu na mezinárodní trhy včetně úspory času a nákladů. Evropská komise

14 Důležité instituce Podpora podnikání a exportu Ministerstvo průmyslu a obchodu Svaz průmyslu a dopravy Dobrovolná organizace sdružující podnikatele zaměstnavatele z oblasti průmyslu a dopravy Nestátní organizace nezávislá na vládě

15 Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz
Spuštěno- únor 2008 Celoevropská síť Poradenství pro podnikatele Inovace a technologický transfer Projektové poradenství Informace o možnostech finančních dotací, grantů a jiných forem podpory vhodných pro české žadatele Bývalá Euro info centra Poradenství a asistence malým a středním podnikům v otázkách podnikání v EU Síť 300 středisek V ČR 7 míst Navazuje na práci Innovation Relay Center poradenství a asistence v oblasti technologického transferu a inovací

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podnikání v EU Vypracoval: Lukáš Macoun"

Podobné prezentace


Reklamy Google