Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16.10.2012 Dokonalá konkurence a monopol. Outline Tržní struktury Dokonalá konkurence Monopol Monopolistická konkurence 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16.10.2012 Dokonalá konkurence a monopol. Outline Tržní struktury Dokonalá konkurence Monopol Monopolistická konkurence 2."— Transkript prezentace:

1 16.10.2012 Dokonalá konkurence a monopol

2 Outline Tržní struktury Dokonalá konkurence Monopol Monopolistická konkurence 2

3 Definice relevantního trhu Kritéria –Fyzikální charakteristiky výrobku –Geografické parametry –Časový rozměr Jak změřit podobnost výrobku? –Křížová elasticita poptávky – CED = % změna množství x % změna ceny y Definice relevantních trhů - Achilova pata antimonopolní politiky SSNIP test – Small but significant non-transitory increase in price – Vyplatilo by se teoretickému monopolu zvýšit cenu (nepřechodně) nad současnou úroveň o 5% (na daném trhu)? ANO nedostatečný tlak ostatních produktů, tj. daný trh = relevantní trh NE nevyplatí se zvýšit cenu, tzn. mimo daný trh existují podstatné substituty, musíme trh rozšířit a zeptat se znovu (postup se opakuje dokud odpověď není ano) Case: Néstle/Perrier Merger (poprvé použit SSNIP test v EU, 1992) Definice relevantního trhu podle EU 3

4 Definice relevantního trhu Podle definice EU relevantní trh kombinuje produktový a geografický trh, definovaný následovně: –Relevantní produktový trh se skládá ze všech takových výrobků a služeb, které jsou považovány za zaměnitelné či substituovatelné spotřebitelem z důvodu charakteristiky výrobku, ceny či plánovaného užití; –Relevantní geografický trh se skládá z oblasti ve které jsou relevantní firmy zapojené do nabídky výrobků či služeb a ve kterých jsou podmínky konkurence striktně homogenní. 4

5 Indexy koncentrace odvětví Koncetrace = míra intenzity konkurence a kontroly, odvíjí se od relativní velikosti firem (resp. jejich podílu na trhu) Tržní podíl (market share) = poměr tržeb (výstup, aktiv, počet zaměstnanců) firmy ku celkovým tržbám odvětví Indexy – CR n – n firm concentration ratio –Herfindahlův index –Lernerův index 5

6 Indexy koncentrace odvětví Indexy – CRn – n firm concentration ratio populární, jednoduchý měří podíl na trhu n největších firem opomíjí charakter jednotlivých firem –Herfindahlův index (HHI) Merger Guidelines USA odráží celý trh závisí na definici trhu nabývá hodnot od 0 (pro DK) do 10 000 (pro monopol) n = počet firem v celém odvětví, S i = tržní podíl i-té firmy –Lernerův index teoreticky čistý problém s MC v praxi nabývá hodnot od 0 (pro DK) do 1 (pro monopol) čím blíž 1 tím více monopolní síly firma má 6

7 Indexy: výhody a nevýhody Informační náročnost (MC) Struktura trhu (CRn) Konglomeráty s více produkty: multi-product firms Mezinárodní obchod Bariéry vstupu na trh Vliv koncentrace na odvětví Statický popis odvětví (vs. odvětví s rychlým vývojem) Nevhodné pro popis síťových odvětví, oligopolních trhů atd. (specifická struktura) 7

8 Tržní struktury Dobré Špatné Dokonalá konkurence Monopolistická konkurence Oligopol Duopol Monopol Je monopol nutně špatný a dokonalá konkurence nutně dobrá? 8

9 Dokonalá konkurence - předpoklady Předpoklady??? 9

10 Dokonalá konkurence - předpoklady Homogenní produkt Velké množství firem maximalizujících zisk Firmy nemohou ovlivnit cenu (price-takers, P=MC) Neexistence bariér pro vstup a výstup z trhu Neexistence externalit a transakčních nákladů Firmy a spotřebitelé mají dokonalé informace LR – Pareto-efektivní – definice Paretoefektivity – podle italského ekonoma Vilfreda Pareta 10

11 DK: rovnováha a chování Q P MC AC P1P1 MCMC AC P2P2 E1E1 E2E2 Q P P1P1 D P2P2 S2S2 S1S1 11 FirmaOdvětví nabídka celého odvětví = vertikální Σ nabídek jednotlivých firem

12 DK: rovnováha a efektivita P P D S1S1 P P1P1 D P2P2 S2S2 DWL S1S1 T Rovnováha v dlouhém období je Paretoefektivní - je maximalizován čistý společenský přebytek (=CS+PS). Rovnováha v dlouhém období je efektivní ve výrobě, neboť každá firma působí v minimu křivky svých průměrných nákladů. PS CS TR 12 Zavedena daň

13 DK: Shrnutí dle SCP Struktura: Dokonalá konkurence (=nízká koncentrace odvětví) Chování: maximalizace zisku (= minimalizace nákladů) Efektivita: maximální společenský přebytek (bez DWL), regulací si společnost nepolepší =>není proč zasahovat do DK 13

14 Dokonalá konkurence - ale... Musí být v odvětví velký počet firem, aby byly efektivní výsledky? (teorie napadnutelných trhů) DK rovnováha není efektivní, pokud je postavena na neúplných cenách (negativní externality, Coaseho teorém, nereal. předpoklad dokonal. info) Nulový ekonomický zisk neumožňuje inovace (statická vs. dynamická efektivita, pozitivní externality) Žádná motivace pro změnu či investice!!! 14

15 Coaseho teorém Ronald Harry Coase (1910) –Nobelova cena 1991 The Nature of the Firm (1937) – transakční náklady The Problem of Social Costs (1960) – vlastnická práva Coaseho teorém –Za předpokladu, že máme dobře definovaná vlastnická práva a žádné transakční náklady, výsledek trhu bude vždy efektivní, bez ohledu na původní rozdělení vlastnických práv (externality nezpůsobí neefektivní alokaci zdrojů). 15

16 Monopol - předpoklady “I don't know what a monopoly is until someone tells me.” Steven Ballmer, CEO, Microsoft Předpoklady??? 16

17 Monopol: Předpoklady Jedna firma v odvětví (monopol čelí dolů skloněné poptávkové křivce, monopol se pohybuje pouze na elastické části poptávky) Maximalizace zisku Homogenní produkt Neexistují blízké substituty Vysoké bariéry vstupu a výstupu – často důvod vzniku Úplné a symetrické informace 17

18 Bariéry vstupu na trh Přirozený monopol: klesající mezní náklady/průměrné náklady (např. síťová odvětví) díky charakteru odvětví je nejefektivnější stav pouze jediná firma v odvětví Utopené náklady a náklady na výstup z trhu Kontrola klíčového zdroje Administrativní regulace vstupu (patenty – R&D, licence, autorská práva) Chování firem (cenové války, lobbying, reklama a marketing) Historie – path dependency (kontrola výjimečného přírodního zdroje, geografická poloha) 18

19 Monopol: Chování a efektivita PCena QMnožství MCMezní náklady ACPrůměrné náklady MR Mezní příjem E m Optimum z pohledu monopolu Dead-weight loss (DWL) Q P DMR EmEm MCMC AC PmPm QmQm QcQc 19

20 Monopol: Chování a efektivita Vztah elasticity poptávky s monopolistickou marží: (P-MC)/P=-1/e (Lernerův index tržní síly) Musí nutně monopol, který uplatňuje tržní sílu (má pozitivní Lernerův index) mít zisk? –> NE –zaleží na AC (MC) Monopol maximalizuje zisk: MR=MC Přirozený monopol má klesající AC Monopol - vztah mezi sklonem poptávky a křivkou MR 20

21 Monopol: Shrnutí dle SCP Struktura: Dokonalý monopol (= jedna firma obsluhuje celý trh) Chování: maximalizace zisku, kladný ekonomický zisk v dlouhém období Efektivita: nižší společenský blahobyt (DWL) – monopol je neefektivní, protože nevyrábí za nejnižší možné náklady a kvůli deadweight loss Argument pro regulaci: daně, cenové stropy, odstranění bariér či státní vlastnictví Ale – Je možné, aby byla monopolní situace Paretoefektivní? Teoreticky ANO v případě dokonale diskriminujícího monopolu – Zisk neimplikuje existenci monopolu (vlastnictví vzácného vstupu; může mít v krátkém období ztrátu) 21

22 Monopol - náklady a výnosy Náklady – DWL: Empirie z 70. a 80.let - kalkulace DWL v US ekonomice: od 0.4% do 6% GNP, ve Francii 7.4% – Rent-seeking: Posner (1975) - pokud je monopolní zisk využíván na rent-seeking, DWL ztráta je větší (až 30% v některých odvětví) Výnosy – Dynamická vs. statická efektivita: R&D J. A. Schumpeter – obhájce monopolu jako toho, kdo investuje a inovuje (protože na to má kapacity a dokáže sklidit zisk z úspěšné inovace/investice) Některé další možné výhody monopolu – standard setting, kompatibilita např. Microsoft 22

23 Proč vytvářet některé bariéry na vstupu? Příklad: lék Délka a náklady na R&D: enormní Zisky z účinného léku: musí být enormní nutnost výhradního práva k prodeje léků => patent řeší free-rider problem V případě neexistence patentu by konkurenti úspěšný lék ihned zkopírovali, všichni by si relativně polepšili kromě firmy, která lék vynalezla (investice do R&D) => nízká motivace k R&D => patenty by měly k R&D motivovat 23

24 24 Monopol

25 Monopol neznamená velký. Velký neznamená monopol. Monopol neznamená absolutní a neomezenou kontrolu nad cenou. Monopol nezaručuje ekonomický zisk. Ekonomický zisk v krátkém období neznamená monopolní sílu. Monopol neznamená „zlou“ firmu. Monopol neznamená monopol navždy (např. neočekávaný substitut, technologický pokrok apod.) 25

26 Monopolistická konkurence - předpoklady Maximalizace zisku Snadný vstup a výstup do odvětví => mnoho firem Mnoho kupujících i prodávajících Diferencovaný produkt –Marketing, brands –Výrobky substituty, ale ne perfektní => dolů skloněná poptávka –Firma není price-taker, Tato tržní struktura má prvky jak dokonalé konkurence tak monopolu 26

27 Monopolistická konkurence - chování a efektivita Q P MR E1E1 MCMC AC P1P1 Q1Q1 Q2Q2 D1D1 D2D2 P2P2 Struktura: velmi nízká koncentrace Chování: snaha diferencovat produkt Efektivita: nižší efektivita vs. větší výběr 27

28 Shrnutí Podle jakých kritérií se definuje trh? Jak se měří koncentrace odvětví? Dokonalá konkurence: pozitiva a možné nedostatky Monopol: negativa a možná pozitiva Vztah mezi monopolem, velikostí a ziskovostí Monopolistická konkurence 28

29 Literatura Carlton and Perlof (1994): Modern Industrial Organization, chapter 4 and 5 – viz knihovna Jacobson and Andréosso-O’Callaghan (1996): Industrial Economics and Organization: A European Perspective, Mc Graw Hill, chapter 4 29


Stáhnout ppt "16.10.2012 Dokonalá konkurence a monopol. Outline Tržní struktury Dokonalá konkurence Monopol Monopolistická konkurence 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google